İnternet üzerinden kiralanarak kullanılabilen RedCode, maliyetleri en aza indiriyor

İnternet üzerinden kiralanarak kullanılabilen RedCode, maliyetleri en aza indiriyor

İnternet üzerinden kiralanarak kullanılabilen RedCode, maliyetleri en aza indiriyor
Satınalma Zirvesi

Netsis Genel Müdür Yardımcısı Timur Turgutlu: Şirketler bilgisayara hiç bir yazılım kurmaya gerek kalmadan, İnternet’e ulaşabildikleri her yerden diledikleri gibi Netsis yazılım ürünlerini kullanabiliyorlar. İnternet üzerinden kiralanarak kullanılabilen RedCode sayesinde, kurulum ve donanım maliyetlerini en aza indirgemek mümkün oluyor. Ayrıca anlayabilen, öğrenebilen, çıkarsama yaparak öneri getirebilen, kullanıcısının eğilimlerini kavrayarak buna göre yönlendirebilen bir zeka yapısına sahip olan RedCode, bu özellikleriyle de ERP çözümleri arasındaki ilk ve tek örnek.

Küresel ekonomik krizin etkisiyle daha da artan rekabet, KOBİ’lerin hızlı ve doğru karar verebilmek için güncel ve güvenilir bilgiye anında ulaşabilmesini; başka bir deyişle stoklarını, maliyetlerini, satışlarını, üretimini anlık olarak takip edebilmesini kaçınılmaz hale getirdi.  Bu noktada ihtiyaç duyulan çözüm ise, kurumların kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde yönetmelerini sağlayan ERP uygulamalarıdır. ERP yazılımları, KOBİ’lerin gerek şirket içi departmanlarının, gerekse ilişkide oldukları tedarikçiden bayiye kadar tüm diğer kuruluşların bütünleşik bir yapıda çalışmalarını, anlık bilgi alışverişinde bulunabilmelerini mümkün kılıyor. Böylece tüm iş süreçleri otomatize edilerek, izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir hale geliyor ve bu da KOBİ’lere hız, performans ve verimlilik artışı kazandırıyor. Bu anlamda, Netsis olarak geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle Türk KOBİ’lerinin rekabetçi güçlerini artırmalarına katkıda bulunuyoruz. Sunduğumuz İnternet tabanlı iş çözümleriyle farklı sektörlerdeki şirketlerin verimliliklerini ve dolayısıyla karlılıklarını artırmalarına destek olan çözümlerin yanı sıra, uygulama desteği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
 
“ERP YAZILIMLARINI PAHALI OLMAKTAN ÇIKARIYORUZ”
Pahalı olanın her zaman daha iyisi olacağı yönündeki önyargı, başka sektörlerde karşılaşıldığı gibi yazılım alanında da karşımıza çıkıyor. Ancak “Pahalı olan iyidir.” algısının gerçeği yansıtmadığı da bir gerçek.  ERP pazarında yerli ve yabancı çözüm sağlayıcılar bulunuyor. Özellikle yabancı menşeli çözümlerin KOBİ’lerin iş yapış şekline uzaklığı ve KOBİ’lerin süreçlerinin dışında kalan uygulamaları nedeniyle ERP yatırımlarının maliyetleri de yükseliyor ve bu nedenle ‘pahalı’ konumunda oluyorlar. Netsis olarak biz, birebir Türk KOBİ’sinin iş yapış biçimi göz önünde tutarak geliştirdiğimiz çözümlerle ERP yazılımlarını pahalı olmaktan çıkarıyoruz. Üstelik yapılan yatırım, sağladığı verimlilik artışı ile kısa sürede geri dönüş sağlayabiliyor. ERP yazılımlarının kurulumu da, doğru çözümü ve doğru çözüm ortağını bulduğunuzda sanıldığı kadar zahmetli olmayacaktır.

ERP PROJELERİNDE BAŞARI NELERE BAÐLI
Zaman zaman şirketlerin ihtiyaçlarının doğru tanımlanmamasına ya da çözümün kapsamının şirketin iş yapış biçimine uygun olmamasına dayanan başarısızlık öyküleri duyuyoruz. Bu oranın azaltılmasında, yine doğru çözüm ve doğru çözüm ortağı, birinci derecede stratejik önem arz etmektedir.
ERP projelerinin başarılı olabilmesi için temel faktör, şirketin ihtiyaçlarının net olarak tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik doğru analizler yapılarak gerçekte gerek duyulan çözümlerin uygulanmasıdır. Bu anlamda KOBİ’lerimiz son birkaç yılda oldukça bilinçli bir yaklaşımla, gereksinimlerine en uygun çözüm arayışlarına gidiyorlar. İhtiyaçlarının üzerinde ya da altında kalıp karşılayamayan uygulamalara yönelmiyorlar.
Bunun yanı sıra üst yönetimin ERP’nin şirketin geleceği için stratejik önemini görmesi ve vizyon sahibi olması da çok önemli etkenler. ERP, üst yönetim tarafından şirketin hedeflerinin gerçekleşmesi için bir araç olarak görüldüğü takdirde başarı sağlayabilir.
Ölçümleme, her projede olduğu gibi ERP projesinde de oldukça önemlidir. Proje öncesinde mevcut durumun, aksayan uygulamaların somut ölçümleri ortaya konmalı ve iyileştirme çalışmalarının analizleri bu ölçümlere göre tasarlanmalıdır. Proje sonrasında iyileşme oranları ortaya konarak, verimlilik artışı somut olarak ölçümlenmelidir.
ERP projelerinin başarısında önem arz eden diğer faktörler arasında; seçilen çözümün işlevselliği, esnekliği, değişken taleplere göre yeniden şekillendirilebiliyor olması, ERP’nin uygulandığı kurum ile çözüm ortağı arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sayabiliriz.
 
“SEKTÖRÜN GELİŞEBİLMESİ, YERLİ YAZILIMCILARIN DİNAMİZMİNE BAÐLI”
Türkiye’de faaliyet gösteren yerli yazılım şirketlerinin yabancı yazılımlara oranla, Türk sanayicisi ve iş adamının gereksinimlerini daha iyi bilmek, onları iyi tanımak; bu sayede hızlı ve uygun maliyetli çözümler sunabilmek gibi avantajları var. Tüm bu avantajlarla birlikte, yabancı yazılımlardan da işlevsellik açısından geri kalır durumda değil… Sektörün gelişebilmesi, yerli yazılımcıların dinamizmine bağlı olarak yön bulacaktır. Öte yandan Türk ekonomisinin gelişebilmesi için de değerinin üç katı oranında katma değer sağlayan yazılım sektörüne verilen teşviklerin artması ve bu konudaki Ar-Ge çalışmalarına hız kazandırılması gerekiyor. Biz Netsis olarak Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak bu konuda verilecek devlet desteği, yapılan çalışmaların sonuca ulaşabilmesi açısından önemlidir.
 
İNTERNET’E ULAŞILABİLEN HER YERDEN NETSİS YAZILIM ÜRÜNLERİ KULLANILABİLİYOR
Netsis olarak Türk KOBİ’sinin ihtiyaçlarına uygun, rekabetçi güçlerini artırmalarına destek olacak, farklı işletmelerin yapısına kolayca uyarlanabilecek ürünlerimizle yazılım sektöründe her zaman farklı ve öncü olmak için çalışıyoruz. Öte yandan her bir sektörün ve şirketin işleyişine özgü planlama, takip ve raporlama sistemleri kurguluyoruz. 18 yıldır sürekli kendimizi yenileyerek, teknolojinin getirdikleri ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Bu gelişimin son ürünü olarak geçtiğimiz günlerde RedCode çözümünün CRM modülünü kullanıma sunduk. Dünyadaki son eğilimler arasında yer alan SaaS (Servis Olarak Yazılım) kavramını Türkiye’de ilk kez kurumsal uygulamalar içersinde kullanıcılara sunduğumuz bu ürün, KOBİ’ler için maliyetleri daha da aşağı çeken bir fırsat getiriyor. Diğer satın alma modellerinde ilk satın alma bedeli ile yıllık servis-bakım hizmeti gerektiren yazılım ürünleri, SaaS modelinde yalnızca İnternet bağlantısı olan bilgisayar ve yazıcıya sahip olarak kullanılabiliyor. Şirketler bilgisayara hiç bir yazılım kurmaya gerek kalmadan, İnternet’e ulaşabildikleri her yerden diledikleri gibi Netsis yazılım ürünlerini kullanabiliyorlar. İnternet üzerinden kiralanarak kullanılabilen RedCode sayesinde, kurulum ve donanım maliyetlerini en aza indirgemek mümkün oluyor.
Ayrıca anlayabilen, öğrenebilen, çıkarsama yaparak öneri getirebilen, kullanıcısının eğilimlerini kavrayarak buna göre yönlendirebilen bir zeka yapısına sahip olan RedCode, bu özellikleriyle de ERP çözümleri arasındaki ilk ve tek örnek olmuştur.


HABERİN DEVAMI İÇİN AŞAÐIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ:

KOBİ’ler IAS’nin Canias KOBİ ERP ürünü ile hızla hedeflerine ulaşacak

ERP uyarlama sürecinin uzunluğunu; yetkinlik, tecrübe ve vizyonerlik belirler

Durmazlar, iş süreçlerinin verimliliği için IFS’e güveniyor

Türkiye ERP pazarı yılda yüzde 10 büyüyor

Danışmanlar ile şirket proje sorumlularının etkileşimli çalışması başarıda önemli rol oynuyor

Efektif ve proaktif bir çalışma düzeni, yazılımın hayata geçişini kolaylaştırıyor

Marmara Nükleer Tıp bilgi altyapısını Model Business Solutions işbirliğiyle yeniledi

Workcube uçtan uca kurumsal yüzde 100 Web tabanlı bir bilgi sistemi

İnternet üzerinden kiralanarak kullanılabilen RedCode, maliyetleri en aza indiriyor

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2009, 20:47
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler