Umur Güldiren, Desoutter'in sürdürülebilirlik anlayışının, çevresel etkileri minimize etmek, etik değerlere bağlı kalmak ve şeffaf olmak ile topluluklara pozitif katkıda bulunmak üzerine odaklandığını belirtti. Güldiren, "Desoutter olarak, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin de sağlıklı bir dünyada yaşamasına katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

Desoutter'in sürdürülebilirlik stratejisinin temel unsurlarından bahseden Güldiren; ana başlıkları ise şu şekilde özetledi:

TEKNOLOJİK EĞİTİM SINIFI PROJESİNE YENİLERİ EKLENDİ TEKNOLOJİK EĞİTİM SINIFI PROJESİNE YENİLERİ EKLENDİ

“Çevresel Etkilerin Azaltılması: Desoutter olarak, üretim süreçlerinde ve ürünlerinde çevresel etkileri minimize etmek için sürekli olarak iyileştirmeler yapıyoruz. Başlıca hedeflerimiz düşük karbonlu operasyonlar yürütmek (kapsam 1 ve 2 CO₂ emisyon hedefi*: -98%) ve daha az enerji tüketen ürünler ve çözümler geliştirmek. (kapsam 3 hedefi*: -%43).

Endüstriyel dönüşümün hızlandırılması: Ülkemizde de ivmelenmeye başlayan çevresel farkındalık kapsamında, bütün paydaşlarımızın karbon ayak izini azaltmasına Desoutter ekosisteminin bütün parçalarıyla destek olmak önceliğimiz. Birlikte uyum içerisinde çalışan ekosistemimiz sayesinde, paydaşlarımızın verimliliğini artırırken, kaynak israflarını ve toplam sahip olma maliyetlerini de azaltmayı hedefliyoruz.

Toplumsal Katkı: Faaliyet gösterdiğimiz toplulukları, Yetkinlik Gelişimi ve Büyüme,

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Çalışan Bağlılığı ve Geri Bildirim, Yerel Toplum Katılımı, Güvenlik ve Refah gibi başlıklar altında, sürdürülebilir bir ortam yaratmak konusunda desteklemeye devam ediyoruz.

 Etik Değerler: Kuruluşumuzun her kademesinde yüksek etik standartların korunmasına kesinlikle inanıyoruz. Davranış Kurallarını yalnızca çalışanlarımız için değil, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz için de zorunlu hale getirdik.”

 Umur Güldiren, "Sürdürülebilirlik, Desoutter'in DNA'sının bir parçası. Bu vizyon, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda dünya genelinde daha iyi bir gelecek inşa etme çabalarımızın temelini oluşturuyor" şeklinde konuştu.