Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de kabul edilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ‘ne ilişkin değerlendirmede, barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanları ile göl ve göletlere de güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulabileceğini belirtti. Yenilenebilir enerjide her yıl 5 bin MW’lık kurulu gücün devreye alınmasını hedeflediklerini kaydeden Bayraktar, “Güneşte 3 bin 500 MW, rüzgârda da 1500 MW olacak şekilde önümüzdeki 12 yıl boyunca toplam 60 bin MW’lık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. Meclisimize sunulan kanun teklifini de bu bağlamda değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYALI GENÇLER PROJELERİYLE “FİKİRLERİNE SAHİP ÇIKTI” KÜTAHYALI GENÇLER PROJELERİYLE “FİKİRLERİNE SAHİP ÇIKTI”

Bayraktar, söz konusu düzenlemeyle barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarına güneş enerjisi santralleri kurulabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Sadece barajlara değil göllere ve göletlere de yüzer GES’ler yapılabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile meri kanun çerçevesinde kalan kıyı ve sahil şeritleri kapsam dışında olacak. Dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, bizi her yıl 5 bin MW’lık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak. EÜAŞ’ın işlettiği barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarının belirli kısımlarına GES kurulması, kesintisiz, karbonsuz elektrik arzı anlamına geliyor. Bu da iklim değişikliği ile mücadelede ekonominin karbon fiyatlama yükünün azaltılmasına olumlu katkılar sunacaktır.”

 Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, 8 maddeden oluşan birinci bölümü, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.