Efektif ve proaktif bir çalışma düzeni, yazılımın hayata geçişini kolaylaştırıyor

Efektif ve proaktif bir çalışma düzeni, yazılımın hayata geçişini kolaylaştırıyor

Efektif ve proaktif bir çalışma düzeni, yazılımın hayata geçişini kolaylaştırıyor
Satınalma Zirvesi

Senkron Genel Müdürü Erdal Özkan: ERP yazılımı işletmelerin ihtiyaçlarına odaklı olarak yapılanmalı ve bu doğrultuda doğru analiz edilerek, etkin proje takımlarıyla çalışmalar yürütülmelidir. Bu sayede, efektif ve proaktif bir çalışma düzeniyle, yazılımın hayata geçişi kolaylaştırılabilir. ERP yazılımını uygulayan firmanın sektörel tecrübesi, yapılacak işin ne kadar kısa sürede tamamlanabileceğiyle doğrudan orantılıdır.

ERP, işletmelerin tüm süreçleri tek bir çatı altında yönetebilmelerini sağlayan entegre bir sistemdir. Bir bütün halinde uygulanabileceği gibi, modüller halinde farklı zamanlarda da uygulanabiliyor. İhtiyaca göre uyarlanabiliyor. ERP, kurumlara, büyümeye açık modern bir altyapı, sisteme dayalı yapılanma, kalite artışı, performans ve verimlilik analizleri, etkili destek ve kontrol, doğru bilgiye doğru zamanda erişim, maliyet kontrolü gibi pek çok avantaj sunuyor. Kurumlar, stoklarını etkin bir şekilde takip edebiliyor, teklif ve sözleşme aşamasından sevkıyat ve faturalamaya kadar tüm süreçleri doğru bir şekilde izleyebiliyor, daha planlı ve verimli üretim sistemleri kurabiliyor, kâr/zarar analizlerini oransal ve tutarsal olarak yapabiliyor, minimum stokla çalışabiliyor ve en uygun şartlarda satınalma yapabiliyor, hızlı ve güvenli bir yapı üzerinde finansal takip ve raporlama gerçekleştirebiliyor.
Şirketimiz, farklı sektörlere kendi geliştirdiği yazılımları sunmanın yanında bilgi teknolojileri alanında anahtar teslimi çözümler de sunuyor. Çözümlerimiz arasında, yemek üretim kuruluşlarına yönelik Lesis, tesis yönetimi hizmeti veren kuruluşlara yönelik SFM Turkuaz, haşere kontrol hizmeti veren firmalara yönelik ARI, kablo firmalarına yönelik Prometrik ve SPA, wellness ve fitness işletmelerine yönelik Lapis bulunuyor. Temelinde birer ERP uygulaması olan bu çözümler, işletmelere bütün süreçlerini tek noktadan, daha etkin bir şekilde izleme ve yönetme becerisi kazandırıyor. Aynı anda hem maliyet tasarrufu hem de verimlilik artışı sağlıyor. Kullanıcı firmanın ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebiliyor ve hızla uygulanabiliyor.

“PAHALI OLAN, YANLIŞ ERP SEÇİMLERİ SONRASI KATLANILAN YENİLEME VE REVİZYON MALİYETLERİDİR”
ERP yazılımlarını edinmek, zannedilenin aksine, pahalı bir yatırım değildir. Pahalı olan, işletmelerin yanlış ERP seçimleri sonrasında katlandıkları yenileme ve revizyon maliyetleridir. “Dünya üzerindeki hiçbir ERP, bir işletmenin tüm ihtiyaçlarına net bir şekilde cevap veremez; mutlak suretle, revizyona ve gelişime ihtiyacı vardır” gerçeğini kabul ederek hareket etmek gerekir.
Seçilen ERP yazılımının özellikle uygulamaya alınma sürecinde ortaya çıkan ek ihtiyaçlara firmaların büyük maliyetler ödüyor olması, ülkemizde son derece sık rastlanılan bir durumdur. Bu aşamadaki maliyetlerin neredeyse tümü hizmet maliyeti niteliğindedir. ERP yazılımını uygulayan firmanın sektörel tecrübesi, yapılacak işin ne kadar kısa sürede tamamlanabileceğiyle doğrudan orantılıdır. Bu duruma paralel olarak, sistemin zaman içerisindeki genişleme ve gelişim maliyetleri de yine uygulayıcı firmanın tecrübeleri ışığında daha farklı bir avantaj sağlayabilmektedir.
Senkron Bilgi Teknolojileri olarak, sektörel tecrübelerimiz ve odaklandığımız alanlardaki uzman kadrolarımız, tüm bu düşüncelerimizi doğrulamaktadır.

“ORTALAMA 3-4 AY GİBİ BİR SÜREDE, BİR İŞLETMENİN ERP YAZILIMINI KURABİLİYORUZ”
“ERP yazılımlarının kurulumu zahmetsizdir” şeklinde bir yaklaşım doğru olmadığı gibi, çok zahmetli olduğunu söylemek de doğru değildir. ERP yazılımı işletmelerin ihtiyaçlarına odaklı olarak yapılanmalı ve bu doğrultuda doğru analiz edilerek, etkin proje takımlarıyla çalışmalar yürütülmelidir. Bu sayede, efektif ve proaktif bir çalışma düzeniyle, yazılımın hayata geçişi kolaylaştırılabilir.
Senkron Bilgi Teknolojileri olarak, ortalama 3-4 ay gibi bir sürede, bir işletmenin ERP yazılımını kurabiliyoruz. Burada çok önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Biz sadece odaklandığımız alanlarda ERP çözümleri sunuyoruz. Bu durum, projelerimizde daha etkin hareket etmemizi sağlıyor. Etkin ve proaktif proje yaklaşımımız sayesinde, müşterilerimizin isteklerini doğru analiz edebiliyor ve uzman proje yöneticisi arkadaşlarımız sayesinde, proje sürelerinin minimum seviyelere çekilmesini sağlayabiliyoruz.
 
“PROJELERİMİZDEKİ BAŞARININ ALTINDA, SEKTÖREL ALANLARDA UZMANLAŞMIŞ KADROMUZ VE  BİLİNÇLİ HAREKET EDEBİLMEMİZ YATIYOR”
Dünya üzerinde yüzde 70, ülkemizde ise yüzde 82 seviyesindeki başarısızlık oranları, ERP konusunda gerçek anlamda yatırım yapmak isteyen işletmeleri ürkütüyor. Bu, bindiğimiz 10 uçaktan 8’inin düşüyor olması demektir ki, sanırım, bu durumda kimse uçmayı tercih etmez. Biz sektörel ERP yazılımları üreten bir firma olarak, genel ERP projeleri ile kendi projelerimizi kıyasladığımızda, başarı oranlarımızın bu oranların tam tersi boyutlara ulaştığını görmekteyiz. Kendi projelerimizdeki bu başarının altında, sektörel alanlarda uzmanlaşmış kadromuz ve tüm bunlarında öncesinde, sunacağımız çözümün bilinciyle hareket edebilmemiz yatmaktadır. Bununla birlikte, projenin başlangıç aşamasında büyük bir titizlikle yapmış olduğumuz proje analizlerimiz sayesinde, projenin işletmede en doğru şekilde konumlanabilmesine olanak sağlamakta ve yönetim karar destek mekanizmaları adına verimli raporlamaları sunabilmekteyiz.

ERP PROJELERİNİN BAŞARISINDA ANA FAKTÖRLER
Genel olarak ERP projeleri 6 farklı süreçle hayata geçirilmelidir. Bu aşamaların her birinin doğru şekilde kurgulanması ve akabinde yapılacak çalışmaların verimliliği, işletmenin projesinde başarılı olabilmesi açısından çok önemlidir.

1. Aşama: İhtiyaçların analizi
2. Aşama: ERP seçimi
3. Aşama: Test
4. Aşama: Canlı kullanıma geçiş
5. Aşama: Bakım ve sürekliliğin sağlanması
6. Aşama: Genişleme ve revizyon değerlendirmelerinin yapılması

Seçim öncesinde projenin bir şartnamesi oluşturulmalıdır
Bir işletmenin ERP seçimi öncesinde ihtiyaçlarını net bir şekilde analiz etmesi gerekmektedir. Bu aşamada yapılacak çalışmaları mümkünse bir danışman firmayla gerçekleştirmesi, işletmeye bu aşamada çok etkin zaman kazandıracaktır. Sistemin seçiminden önce hangi alanda nasıl kullanılacağıyla ilgili toplantılar yapılmalı ve projenin bir şartnamesi oluşturulmalıdır. Bu sayede, farklı birimlerin ihtiyaçlarının ne kadarının ERP ile, ne kadarının ek yazılımlarla karşılanabileceği daha net anlaşılabilecektir.

ERP seçiminde, dünya genelinde en önemli kriter fonksiyonellik iken, ülkemizde maliyettir
İşletmelerin bir konuda çok hassas davranmaları gerekmektedir. Seçimlerinde kullanmak istedikleri sistemin 10 yıllık maliyetlerini değerlendirdikleri takdirde, hangi sistemin kendilerine ne ölçüde fayda sağlayabileceğini daha iyi analiz edebileceklerdir. Bu konuda da tavsiyemiz, kurumsal yaklaşımlarını müşteri beklentileriyle örtüştürebilmiş yazılım üreticilerinin tercih edilmesidir. Zira, 10 yıl sonra da işletmenin hizmet sağlayıcısından destek alabiliyor olması önem taşır. Tüm bu sebeplere bakıldığında, diğer sorunuzun cevabı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İşletmeler, yerli ya da yabancı yazılımlardan ziyade uygun yazılımları tercih etmelidir. Yerli yazılımların tercihi bir başka boyutta önemlidir. O da ülke ekonomimiz açısından bakıldığında, gerek istihdam, gerek milli ekonomiye katkı, gerekse hizmet kolaylığı açısından, yerli yazılımların tercih edilmesi, bir yerli yazılım firması olarak bizim de tercihimizdir.

Sözleşme hazırlanırken…
Bir ERP sözleşmesinde temel unsurlar, sözleşme taraflarının taahhüt ve sorumlulukları net olarak tanımlanmalıdır. İhtiyaçların net olarak tanımlanması ve bu ihtiyaçlara yönelik sağlanacak çözümlerin net bir şekilde belirlenmiş olması, sözleşmenin etkisini artıracak ve tarafların ihtilafa düştüğü konularda aydınlatıcı olacaktır.

Kurulum sırasında fonksiyonaliteyi bütçe ve termin içinde kalarak sağlamak
Bir ERP yazılımının kurulumu sırasında fonksiyonaliteyi bütçe ve termin içinde sağlayabilmenin temel koşulu, yapılacak işin ihtiyaçlar doğrultusunda iyi analiz edilmiş olmasıdır. Diğer bir önemli koşul, proje aşamalarında proje ekiplerinin performanslarının izlenmesidir. Performansın düştüğü zamanlarda, proje kaynaklarının motive edilmesi ve son çare olarak değiştirilmesi ile proje süreci optimize edilebilir. Bir diğer önemli koşul, proje yönetiminin anlık olarak izlenebilmesi ve ek süreçlerle ilgili stratejilerin belirlenmesidir. Ek süreçler, projenin genel gidişatında kritik bir öneme sahip değilse, projenin bitimini müteakip hayata geçirilmesi, verimli bir proje yönetimi açısından önemlidir.

post ERP aşamasında üzerinde durulması gerekenler
Post ERP aşamasında üzerinde durulması gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz. Öncelikle, projenin gelişim ve hayata geçişi aşamasında proje sonrasında yapılması planlanan proje eklerinin hayata geçirilmesi ve varsa ek modüllerin devreye alınması önemlidir. Buna bağlı olarak, bundan sonraki aşamalarda etkin bir şekilde ihtiyaç duyulan revizyon ve yeniliklerin raporlanabileceği bir düzenin kurulması, projenin başarı ve sürekliliğinin artmasını sağlayacaktır. Tüm bu aşamaların belirli bir düzen içinde takibiyle, etkin bir proje yönetimi tamamlanmış olacaktır.

“YAZILIM GELİŞTİRME POZİSYONLARINDA KALİFİYE İNSAN KAYNAÐI AZ”
Sektörde yaşadığımız başlıca sorun, yazılım geliştirme pozisyonlarında kalifiye insan kaynağı bulamamaktır. Bu konuda yetişmiş insan kaynağı, maalesef genellikle yurtdışına gidiyor. Bunu önlemek için, yazılım sektörünü büyüterek, bu pozisyonlarda Türkiye’yi daha cazip kılacak imkanlar sunmalıyız. Ayrıca, yazılım ihracatı yapan firmaların yurtdışında en çok karşılaştıkları sorun, yurtdışı müşterilerin Türk yazılım ürünlerine bakış açısıdır. Türk malı yazılım ürünü daha cazip olmasına rağmen, daha az kapsamlı ve pahalı olan başka yazılım ürünleri tercih edilebilmektedir. Bu önyargıyı yıkmak için, sektör global markalar yaratmalıdır.

“YAZILIM İHRACATINA BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”
2010 yılında AVM mülk yönetimi yazılım projemiz olacak. Yazılım ihracatına başlamayı hedefliyoruz. Bu yıl Ar-Ge’ye geçtiğimiz yılın iki katı kadar kaynak ayırdık. Lapis adlı ürünümüzle yazılımı yurtdışına satar hale geleceğiz. Bu yıl, yurtdışı operasyonlarımızı sorunsuz bir şekilde yürütebilmek için hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Yatırımlarımız bu yönde. 2009 yılında yurtdışına yönelik 3 projemiz olacak.


HABERİN DEVAMI İÇİN AŞAÐIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ:

KOBİ’ler IAS’nin Canias KOBİ ERP ürünü ile hızla hedeflerine ulaşacak

ERP uyarlama sürecinin uzunluğunu; yetkinlik, tecrübe ve vizyonerlik belirler

Durmazlar, iş süreçlerinin verimliliği için IFS’e güveniyor

Türkiye ERP pazarı yılda yüzde 10 büyüyor

Danışmanlar ile şirket proje sorumlularının etkileşimli çalışması başarıda önemli rol oynuyor

İnternet üzerinden kiralanarak kullanılabilen RedCode, maliyetleri en aza indiriyor

Marmara Nükleer Tıp bilgi altyapısını Model Business Solutions işbirliğiyle yeniledi

Workcube uçtan uca kurumsal yüzde 100 Web tabanlı bir bilgi sistemi

Efektif ve proaktif bir çalışma düzeni, yazılımın hayata geçişini kolaylaştırıyor

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2009, 20:45
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler