MASDAF, GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNE İLHAM VERMEYE DEVAM EDİYOR MASDAF, GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNE İLHAM VERMEYE DEVAM EDİYOR

Ticari kira bedellerindeki bu büyük artış, işletmeler için maliyetlerin artmasına ve kar marjlarının azalmasına neden oluyor. Özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, artan kira bedellerinin yanı sıra diğer işletme giderleriyle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

Mali Stres Artıyor

Konut kira artışları ise genellikle kentsel dönüşüm, göç hareketleri ve yatırımcı talebi gibi faktörlere bağlanıyor. Büyük şehirlerdeki konut kiralarındaki artışlar, kiracıların aile bütçelerini zorlayarak, daha fazla mali stres altına girmelerine neden oluyor.

Ekonomik Dengeler Göz Önünde Bulundurulmalı

Perlanest Gayrimenkul Kurucu Ortağı Birsen Engin, konuyla ilgili olarak, "Kira artışlarının bu kadar belirgin olması, işletmeler ve kiracılar için ciddi bir mali yük oluşturuyor. Ekonomik dengelerin göz önünde bulundurulması ve uygun politikaların belirlenmesi, bu sorunun çözümünde önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

Artan kira bedelleri, genel ekonomik durumun yansıması olarak değerlendiriliyor ve uzun vadede ekonomik dengelerin sağlanması gerekiyor.