Türkiye`de kaç makina imalatçısı var

KAÇ MAKİNA İMALATÇISI VAR

Türkiye`de kaç makina imalatçısı var
Satınalma Zirvesi

Bazı kuruluş temsilcilerinin ülkemizde makina imalatı yapan firma sayısı ile ilgili olarak 21.000 rakamını dile getirdikleri görülmektedir. Avrupa Birliği Komisyonunca yayınlanan bir raporda, 2004 yılında 15 Avrupa Birliği üyesi ülkede istihdamı 20 kişiden fazla olan toplam 21.300 imalatçı bulunduğu bilgisi yer almaktadır. Türkiye’de hemen hemen bu 15 ülkedeki kadar firma bulunması pek gerçekçi görülmemektedir.

TÜİK tarafından Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2005 isimli yayında (Sayfa 12) 2005 yılında ülkemizde ISIC 29 gurubunda toplam 16.561 girişimci bulunduğu bilgisi yer almaktadır. Bu firmalardan 2601 adedi ev aletleri konusunda çalışmakta olup, bu rakamın toplamdan düşülmesi halinde makina sektöründe girişimci sayısı 13.960 olmaktadır (1-19 kişi çalıştıran işyerleri dahil).

Ancak, söz konusu yayının giriş bölümünde girişimci teriminin; bu sektörde faaliyet gösteren firma merkezi, farkı illerdeki büroları, makina satan mağazaları, depolar ile atölyeleri de (tamirat yapan veya servis kuruluşları ile parça ve basit mekanizmaları imal eden küçük ölçekli işyerleri) kapsadığı belirtilmektedir. Daha önce belirtilen AB Komisyonu raporunda, makina imalatçısı niteliğinde olmayan, istihdamı 1-19 kişi arasında olan bu tür kuruluşların sektördeki toplam işyeri sayısı içindeki payının yaklaşık % 75 olduğu bilgisi yer almaktadır. AB’deki kabuller doğrultusunda makina imal eden firma sayımında yer almaması gereken bu tür girişimlerin, özellikle de atölye niteliğindeki mikro kuruluşların oranının ülkemizde daha yüksek olduğu düşünülmekte ise de, AB’deki oranı baz aldığımızda, istihdamı 20 ve daha fazla kişi olan ve makina imalatı yapan firma sayısının en fazla 3.490 adet olabileceği sonucu çıkmaktadır. Bu rakamlar, başkanlığını Makina İmalatçıları Birliğinin üstlendiği DPT MAKİNA VE METAL EŞYA SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU’nda yer alan ülkemizde makina imalatı yapan firma sayısının 3.000 civarında olabileceği görüşünü de desteklemektedir.

http://www.haberortak.com

 

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2009, 14:00
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler