Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yolları bağlıyor

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yolları bağlıyor
Satınalma Zirvesi

Hazırlayan: Peri KalıpYeri:
3. Köprü Viyadükleri  Eyüp-Sarıyer / İstanbul

Ana-Yüklenici Firma: Ilgaz İnşaat

Ilgaz İnşaat Genel Koordinatörü  : Aykut Balcı
 
 
PROJEDE KULLANILAN PERI KALIP SİSTEMLERİ
 
1. Viyadük Temel Kalıbı : TRIO Panel  Sistem,
2. Köprü Elevasyon  Kalıpları : VARIO GT24+CB 240 Tırmanır Sistemler
3. Diyafram Kalıpları : PERI VARIOKIT + SB Askı Sistemler
4. Başlık Kirişi Kalıpları : PERI VARIOKIT+SB Askı + PERI-UP+ST-100 İskele Sistemler 
 
PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
 
Kuzey Marmara Otoyolu- 3.Köprü projesi dahilinde yer alan V-06,V-14 ve V-17 viyadükleri Ilgaz İnşaat tarafından, PERI KALIP SİSTEMLERİ ile çözülmüştür. Belirtilen viyadükler, proje kapsamında yer alan, gerek açıklık gerekse yükseklik olarak en büyük viyadüklerdir. Bu bağlamda; 
 
-V-06 Viyadüğü: L= 480 m. boyunda,maksimum  50 m. açıklığa haiz ve h = 91 m. ile en yüksek ayak yükseliğine sahip olan viyadüktür.
 
-V-14 Viyadüğü: L= 460 m. boyunda,maksimum  55 m. açıklığa haiz ve hmax = 54 m. ayak yükseliğine sahip olan viyadüktür.
 
-V-17 Viyadüğü: L= 672 m. boyunda,maksimum  52 m. açıklığa haiz ve hmax = 77 m. ayak yükseliğine sahip olan viyadüktür.
 
PERI olarak,temel kalıbından,başlık kirişi kalıbına kadar ILGAZ İnşaat ile yapılan karşlıklı görüşmeler neticesinde belirlenen kalıp setleri ve sistemleri ile 16 ayda,iş güvenliğinden taviz vermeden,optimum süre ve verimlilik ile tamamlanmıştır.Bu kapsamda seçilen kalıp setleri ve sistemleri aşağıdaki gibidir.
 
-TRIO Panel Sistem Temel Kalıbı  x 2 Takım
-VARIO GT24-VT20K ‘I’ Kesitli Elevasyon Kalıbı x 8 Takım
-CB-240 Tırmanır Konsol-Platform  ‘I’ Kesitli Elevasyon Kalıbı için  x 16 Takım
-VARIO GT24-VT20K ‘Kutu Kesit ’  Elevasyon Kalıbı x 4 Takım
-CB-240 Tırmanır Konsol-Platform  ‘Kutu Kesit ’ Elevasyon Kalıbı için  x 8 Takım
-VARIO GT24-VT20K ‘H’ Kesitli Elevasyon Kalıbı x 2 Takım
-CB-240 Tırmanır Konsol-Platform  ‘H’ Kesitli Elevasyon Kalıbı için  x 4 Takım
-SB Askı +VARIO KIT Askı Sistem Diyafram Kalıbı x 4 Takım
-SB Askı +VARIO KIT Askı Sistem Başlık Kirişi Kalıbı x 4 Takım + ST-100 İskele Sistem x 3 Takım
 
POJEDE KULLANILAN PERI KALIP SİSTEMLERİ
 
TEMEL KALIPLARI: 
 
Temel kalıplarında; TRIO 330 ve TRIO 270 panel sistemler tercih edildi. Çerçeve sistemi olarak dizayn edilen TRIO Panel sistem şantiyede işçilikleri minimuma indirgerken, işçilikten kaynaklanan hataları da minimize etmektedir. Her türlü geometriye de uyum sağlayabilen bu kalıp sayesinde çok hızlı imalatlar yapılabilemekte ve 40 m2/adam gibi yüksek metrajlara ulaşılabilmektedir. Bu da kalıp maliyetini çok düşürmektedir.TRIO sistem 80kN/m2 beton basıncına dayanacak şekilde dizayn edilmişir.TRIO sistemin panellerinin yükseklikleri  3,30–2,70–1,20– 0,6m iken, genişlikleri de 2,40-1,20-0,9-0,72-0,6-0,3m dir. Ancak bu paneller aynı zaman da yatık da kullanılabildikleri için yükseklikleri genişlik, genişlikleri de yükseklik olarak düşünebiliriz. 
 
Paneller üzerine saplama delikleri açılmış ve çelik bir halka ile koruma altına alınmıştır. Plywood ise üzerine perçinlidir ve 220gr/m2 film tabakalı Finlandiya menşili huş ağacından oluşmaktadır . 3,30mx 2,40m lik bir panelde yalnızca 4 saplama kullanılabilir.
 
Piyasadaki muadillerinden en önemli farkı ise her noktada bağlatının tek tip kilit ile ( BFD) sağlanmasıdır. Bu da şantiyecilerin çok iyi bildiği gibi karışıklığa yol açmayarak zaman kaybettirmemektedir
 
KÖPRÜ ELEVASYON / AYAK KALIPLARI: 
 
Köprü ayak kalıplarında;3 farklı  ayak geotmetrisi de göz önüne alınarak; VARIO GT24-VT20K sistem tercih edildi.Farklı yüksekliklerdeki viyadük ayak yükseklikleri göz önüne alınarak,tüm ayakları CB Tırmanır Sistem ile çözebilecek,optimum kalıp yüksekliği seçilmiştir.
 
VARIO GT24-VT20K Sistem Perde Kalıbı sistemi en genel anlamda; PERI Kafes Kirişi GT24 veya VT20K ahşap kirişin SRZ (çekmeye ve gerilmeye dayanıklı yatay kuşak) çelik kuşaklara kuvvet aktarabilen HB24 Köprülü kancalar ile bağlanması ve bu şekilde oluşan karkasın 18 ve/veya 21 mm lik kalıp kontraplağı ile kaplanması ile oluşur. Yukarıda bahsedilen şekilde oluşturulan kalıp panelleri VKZ ve/veya GKZ ara birleştirme parçaları yerleştirilerek birbirine kamalanır. Panellerin birleştirilmesi kamalı olduğundan kullanımda (söküm ve kurum) büyük kolaylıklar sağlar. Perde kalıbının her iki yüzüne gelen basınçlar kalıp içine bırakılmış pvc borudan geçen ve DW tarafından imal edilmiş saplamalarla karşılıklı aktarılır ve taşıtılır. Bu ankrajlama sisteminin emniyetle 90 kN çekme yükü taşır.  
 
Sistemi oluşturan panolar birkez monte edildikten sonra tek parça standart eleman olarak kullanılır. Sahadaki mevcut vinç kapasitesinide aşmamak kaydıyla vinç ile bir defada taşınırlar Bu sayede son derece hızlı hareket edilebilir ve işçilik azaltılmış olur. Kullanılan ara parçalar (filler-plate) yani adaptörler sayesinde her türlü projeye ve projenin farklı kısımlarındaki geometrilere rahatlıkla adapte edilebilir. 
 
Kalıplar tek bir yüzlerine konulan ancak 2 kollu; birincisi aks payandası AV ve ikincisi ayar payandaları RSS veya RS tipi payandalarla düşeyde şakülle getirilir. Perde kalıplarına ait statik hesaplar Alman DIN 18218 ‘e göre yapılır.   
   
TIRMANMA KONSOLLARI: 
 
Projedeki değişik yüksekliklerdeki ayak kalıpları,seçilmiş olan optimum yükseklikteki ayak kalıbının geniş açıklıklı CB-240 tırmanma konsolları vasıtası ile tırmandırılması ile çözülmüştür.
 
PERI Tırmanma konsolları; binaların dış cephelerindeki perde kalıplarını taşıyan, maksimum genişliğin 240 cm ve maksimum yük taşıma kapasitesinin 2,00 kN/m2 ye ulaşmasından dolayı da rahat ve güvenli çalışma ortamı sağlayan, beton içerisine bırakılan özel ankraj takımına ankre edilen ve vinçle tırmandırılan bir kalıp iskelesi malzemesidir. PERI tırmanır kalıp sistemlerinin ortak özelliği monoblok halde monte ve demonte edilebilmesidir. Böylece iş termininde zamandan tasarruf edileceği gibi söküm yapılmaksızın bir şantiyede kullanılan tırmanır kalıp sisteminin, diğer şantiyede kullanılabilmesi gibi önemli bir avantaj sağlanmış olunur. PERI tırmanır kalıp sistemlerinim tümü diğer PERI kalıp sistemleri ile tam uyumluluk gösterir.
 
CB 240 TIRMANMA KONSOLU:
 
240 cm genişliğinde ve vinçle nakledilen bir tırmanma konsolu sistemidir. CB 160 da olduğu gibi yük taşıma kapasitesi 2,00 kN/m2 dir. Perde kalıbı,konsol üzerindeki düşey kuşağa, bağlanır ve kalıp ile konsolun birlikte kullanılması sağlanır. Böylece bir ünite haline gelen sistem diğer bir ankraja ankre edilirken veya diğer bir şantiyeye kullanılmak üzere transfer edilirken söküm gerektirmez. İş gücünden ve de zamandan tasarruf edinilmiş olur. CB 240 tırmanır kalıp sistemine eklenecek bir parça ile panel 75 cm olmak üzere öne veya arkaya doğru hareket edebilir. Dolayısıyla panel 75 cm geriye çekildiği takdirde yağlama,demir montajı veya boşluklar için kutu vb gibi rezervasyon montajları kolaylıkla yapılır. Şakül payandası sayesinde kalıp yine konsoldan sökülmeden arkaya yatırılabilir ve panel kolayca şaküle alınabilir.CB 240 tırmanır kalıp sisteminde düşünülmüş emniyet sistemleri CB 160 da olduğu gibidir. CB 240 tırmanır kalıp sisteminin bir ankrajdan diğer bir ankraja transferi esnasında,transferin platform üzerinde birinin bulunmadan gerçekleşebilmesi ve yüksekliği fazla olan yapılarda beton dökümü esnasında sorun yaratabilecek yüksek rüzgar hızlarına karşı kullanılan ve bir alttaki ankraja bağlanan rüzgar gergisi CB 160 la aynı özellikleri taşır. CB 240 da 100 m ve üstündeki yüksekliklerde güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Buna ait DIN ve EUROnorm normlarında tasdik edilmiş hesap abakları mevcuttur. Çalışma platformunun altına bir platform ilave edilmesiyle, bir önceki ankraj elemanlarının sökülmesi rüzgar bağlantısının takılması,malzeme nakli ve sökülmesi ve gerekiyorsa beton  üzerinde birtakım işlemler yapılmasına güvenli  bir şekilde olanak sağlamaktadır. CB 240 Tırmanma sistemi; kalıbın serbest olarak üzerine oturabileceği platform olarak da kullanılabilir.  
 
DİYAFRAM ve BAŞLIK KİRİŞİ  KALIPLARI:
 
Projedeki diyafram ve başlık kirişi imalatlarının yükseklikleri sebebi ile ağırlıklı olarak SB-VARIOKIT askı sistem ile çözülmüştür. Ayak yüksekliklerinin iskele çözümüne müsait olan başlık kirişi ve diyafram kalıpları ise ST-100 iskele sistem ile çözülmüştür.
 
VARIOKIT-SB ASKI SİSTEM:
 
Betonarme imalatın h =40-80 m. gibi yükseklerde olduğu başlık kirişi ve diyafram kalıplarının imalatı tamamen PERI VARIOKIT-SB Askı sitem ile işgüvenliğinden taviz vermeden güvenli bir şekilde yapılmıştır.Gerek betonlamanın yüksekte olması,gerekse dökülecek beton yükünün kritik olması ( Diyaframda d =1,50 m. / Başlık Kirişinde d = 2,0 m. ) sebebi ile yapılan detaylı çalışmalr sonucunda;en uygun mühendislik çözümünün PERI VARIOKIT sistem olduğuna karar verilmiştir.
 
SB sistem,tk taraflı beton dökümleri için geliştirilmiş A0, A, B, C ile SB1 ve SB2 kuvvet payandaların kombinasyonundan oluşan bir sistemdir. Bu projede SB sistem  VARIOKIT adlı modüler kalıp sistemi ile entegre edilerek;d =1,50 m ved =2,0 m. gibi kritik betonarme yüklerini güvenle taşıyabilecek bir askı platform ( Konsol ) vazifesi görmüştür.SB sistem farklı modüllerin, değişik boylar  için uygun kombinasyonlarından teşkil edilir. Bu kombinasyonlar ile 8.75 m. genişliğe  kadar  SB Askı  sistem platformlar yapılabilir. Bu çerçeveler üzerlerinde yer alan  bağlayıcı elamanlar  vasıtası ile son derece pratik bir şekilde  birbirlerine  kolayca  bağlanıp  demonte  edilebilirler.Her bir çerçeve  boyutları ve hacimleri itibari ile, kamyonlara kolaylıkla yüklenebilecek şekil ve ebattadır. 
 
Bu platformların imalatı ise,şantiye sahasında yerde yapılmış olup,uygun taşıma kapasitesine sahip kule vinçler ile DW-26 ankraj sistemine asılmıştır. Ankraj başına gelen ‘Q’= 12 ton luk kesme ve ‘Z’ =8 ton luk çekme yükleri bu ankraj sistem  ile güvenle taşınabilmiştir.
 
SB payanda sistemi yukarıda da belirtildiği gibi,beton döküm hızına ve beton döküm yüksekliğine uygun ankraj takımları ile birlikte kullanılır.DW15, DW20 ve DW26 sistemleri ile 500kN kadar çekme,140 kN kesme yükleri karşılabilmektedir. Projede kiritik kesme ve çekme yükleri DW-26 ankraj sistemi ile güvenle taşınmıştır.Bu hesaplara ait DIN ve EURO normlarına uygun abakları mevcuttur.  
 
ST-100 İSKELE SİSTEMİ:
 
Viyadük ayak yüksekliklerinin çok fazla olmadığı kısımlardaki diyafram veya başlık kirişi imalatları,
ST-100 İskele sistem ile çözülmüştür.Buçözümdeki temel unsur, hızlı devir ve esneklik faktörünün aynı anda ve aynı oranda önem taşımasıdır.ST-100 iskele sistemine GT24 Kafes Kiriş Mahya olarak,VT20K dolu gövdeli ahşap kirişlerde tali taşıyıcı olarak entegre edilmiş ve optimum elemanla ekeonomik bir çözüm elde edilmiştir.
 
PERI ST 100, şantiyelerin dikme ve iskele ihtiyaçlarında etkili ve ekonomik bir yöntemdir.Sadece 5 sistem elemanı (Diagonal gerekmeyen durumlarda 4 tanesi ) her yükseklikte yeterlidir. Diagonal kullanılmayan sistemlerde dahi çok yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Sistemde diagonaller ilaveten taşıma gücü kapasitesini maksimize etmektedir. Öte yandan ST 100 ,sadece yüksek döşeme türü yapılarda değil, kiriş veya konsol gibi daha küçük kesitlerde dahi ekonomi sağlayabilen bir sistemdir.
 
Sistemin taşıma gücü montaj yüksekliği ve spindle uzama boyuna olarak değişir.Maksimum taşıma kapasitesi kule başına 21 tondur.
 
Sistemde parça ağırlıkları göz önüne alındığı zaman ( Yükseltme elemanları : 7 kg) kurum ve söküm işlerinde vinc vs. ihtiyacı gerekmez. Dikey ve yatay olarak kurulabilir veya istiflenebilir. ST100 sisteminde her 1 m yükseklik için sadece 4 sistem elemanına gereksinim vardır.Yatay olarak montaj yapılırken,meydana gelecek çekme gerilmesini karşılayacak diagonallerin montajı unutulmamalıdır. Öte yandan söküm aşamasında yana yatırıldığı zaman  oluşacak riskler göz önüne alınırsa sistemin sökümünün dikey konumda yapılması daha emniyetli olacaktır.
 
ST 100 Bileşenleri (yükseltme elemanı,spindle,diagonal vs.) boşluklu ve muhafazalı ST100 paletleri üzerinde satılır ve nakledilir.Taban , üst ve diagonal spindle’ları aynı zamanda kasalı paletlerde de satılabilmektedir.Taban ve üst çerçeveler stoklardan verilir.
 
ST100, kurulumu yapacak elemanların sistemi öğrenme safhasında dahi sağlayacağı montaj kolaylığı ve basit parça birleştirme özelliği ile işgüvenliğini  de arttırmış olur.
 
Yukarıdaki resimde paletler ST 100  için özel olarak geliştirilmiş ve vinç ile çalışma durumu da düşünülmüştür.Paletler görev dağılımına ve inşaat sahasının düzenli tutulmasına katkı sağlamaktadır. Bütün ST100 elemanları galvanize olarak üretilir.Bu nedenle defalarca kullansanız dahi  ,tamir ve bakım ihtiyacı gerektirmez. PERI ile başarılı inşaatlar.
Tüm inşaat haberleri için -tıklayın-

Son dakika haberleri için -tıklayın-

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2016, 06:30
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler