Projeler müşteri için ne kadar değerli ise bizim için de öyledir

AÐIRLIKLI KONUMUZ BOS

Projeler müşteri için ne kadar değerli ise bizim için de öyledir


ST.Elektrik-Enerji Dergisi`ne ücretsiz abone olmak için -tıklayın-
 
 

Aldıkları projeleri başından sonuna kadar planlayarak ilk enstrüman montajından itibaren sahada yer aldıklarını anlatan Özkan Çakır, “Biz sadece bize iş veren müteahhidi değil, onun müşterisini de düşünürüz. Bir projede tatmin edeceğimiz müşteri sayısı birden çoktur. Projeler müşterilerimiz için ne kadar değerli ise, bizim içinde o kadar değerlidir. Yüksek kaliteli, düşük maliyetli çözümler sunmaya çalışırız” dedi.

Okurlarımıza MAS Otomasyon firmasını tanıtmanızı rica ediyoruz.
MAS Otomasyon bünyesinde bir de bina otomasyon çözümleri birimi gelişti. Diğer taraftan MAS enerji otomasyonu dediğimiz bir bölüm de var. O bölümde enerji otomasyonu, rüzgar türbinleri, güneş enerjisi gibi konularda faaliyetlerimiz oluyor. Bundan başka önemli bir bölümümüz de servis departmanımız. Bina otomasyon uygulamaları peşinden servis hizmetlerini de getiriyor.

BOS İLE DAHA KONFORLU, DAHA GÜVENİLİR ORTAMLAR

MAS Otomasyon sektörde endüstri otomasyon çözümleri üreten bir firma olarak biliniyor. Ancak sizin ağırlıklı çalışma konunuz bina otomasyonu olmuş gibi.
Alış veriş merkezleri,  büyük boyutlu modern binalar, gelişen Türkiye’nin yeni çehresi olarak hızla artış göstermekte ve daha önceden market çalışmalarını yaptığımız gibi, bu yönde gelen talepler MAS Otomasyonun iş kapasitesinin büyük bir bölümünü oluşturdu. Bina Otomasyon Sistemleri (BOS) ile daha konforlu, daha güvenilir ortamları, daha az iş gücü ve daha az enerji tüketerek sağlarız.

BOS; alışveriş merkezlerinde, büyük boyutlu binalarda, iş merkezlerinde hem maliyet hem de işletme açısından kullanıcılara önemli avantajlar sağlayan, binalarda sürekli tekrarlanan işlemlerin kendiliğinden yapılmasını gerçekleştiren, oluşabilecek arızaların ve tehlikelerin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olan sistemler olduğu için her yeni yapılan binada,  gündeme gelmekte.
MAS Otomasyonun bilgi birikimi ve deneyimi bu konuda da başarılı uygulamalar yapmaya müsait olduğu için bu konudaki faaliyetlerimiz de artış gösterdi.

GÖZÖNÜNDE HANGİ İŞ VARSA ÖYLE ALGILANIRSINIZ

Aslında piyasadaki algımız değişti. Şu anda hidroelektrik santral otomasyonu da yapıyoruz,  endüstriyel otomasyon çözümleri de yapıyoruz. Ancak bir AVM gibi göz önünde olmayan işler. Dolayısıyla göz önünde hangi iş varsa, piyasa sizi de sadece o işi yapan firma olarak algılamaya başlıyor.

Ben size tüm çalışma konularımızın başlıklarını şöyle sayabilirim:
Enerji Otomasyonu, Kojenerasyon Santralleri Otomasyonu, Enerji Yönetimi ve İzleme Sistemleri, Senkronizasyon Sistemleri, Enerji Faturalama ve Otomatik Sayaç Okuma (AMR) Çözümleri, Elektrik Dağıtım Sistemleri Otomasyonu, HES – Hidro Elektrik Santrali Otomasyonu, Bina Otomasyon Sistemleri, Tünel Otomasyon Sistemleri, Proses Otomasyonu, Temizsu / Atıksu Arıtma Tesisleri Otomasyonu, Beton Santralleri Otomasyon Sistemleri,  Raylı Sistem Otomasyonu, Pompa İstasyonları Otomasyonu ve Asfalt Plenti Otomasyonu.

TEKNİK EKİBİMİZİN EÐİTİMİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Bu kadar geniş bir çalışma alanında faaliyet göstermek hiç de kolay değil. Bu kadar geniş bir yelpazede çalışmak için kadronuz hayli yetenekli ve geniş olmalı.
Sektörde 13 yıllık geçmişi olan bir firmayız. İşini severek yapan, başarılı, yaratıcı yönü güçlü, konusunda, tecrübeli ve uzman bir ekibiz. 40 kişiyi geçmiş durumdayız.
Ekibimizin yarıdan fazlası Elektrik-Elektronik mühendisi, diğer büyük kısmı Elektrik-Elektronik teknikeridir. Ekibimize genç dinamik arkadaşlar dahil etmekteyiz. Kalite departmanımızın gözetiminde, firma içi eğitimler uygulamaktayız. Kullandığımız ürünlerle ilgili teknik eğitimlere göndermekteyiz.

ENERJİ SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Schneider sistem entegratörlüğü devam ediyor değil mi?
Elbette,  MAS Otomasyon kurulduğu günden beri Schneider’ın partneridir. Ancak Schneider’ın bünyesinde bulunmayan çözümlere gerek duyulduğunda başka bir açılım söz konusu olabiliyor. Biz otomasyon sektöründe daha da gelişmek istiyoruz. Bunu da Schneider ile başardık ve yeni hedeflere de birlikte koşmaya devam edeceğiz.
Bakın MAS Otomasyon’ un iki tane adam alıp, şu işe de girelim gibi bir yaklaşımı olamaz. Biz sektörde öncelikli hedefler koyarız, hedef doğrultusunda çalışanlarımızı eğitiriz, ondan sonra işe gireriz. Diğer bir deyişle biz elemanları ile gelişen ve ani kararlar alan değil, uzun vadeli düşünen bir şirketiz.

Öncelikle uzun ve orta vadede pazarda ne gibi değişme ve gelişmeler olacağı yönünde saptamalar yapıyoruz. Planlarımızı da bu doğrultuda yürürlüğe koyuyoruz. Örneğin; enerji üretim ve tüketimi, ülkemizin gelişimine bağlı olarak, gelecek yıllarda hızla artışlar gösterecektir. Enerji yatırımları ile ilgili üretim, iletim, dağıtımın artışına paralel olarak, SCADA ve otomasyon sistemlerinde artışlar bekliyoruz. Enerji sektöründe SCADA ve otomasyon ile ilgili yatırımların geri dönüşü çok hızlı olmakta ve tesislere değer katmaktadır.

ENERJİ VERİMLİLİÐİ YASASI İLE SEKTÖR GELİŞECEK

Çevre teknolojileri ve yenilenebilir enerji yatırımları hızla artmakta, pazarımız genişlemektedir.
Bu doğrultuda şirketimizin niteliğini yükseltecek, şirketimize değer katacak çalışmalara yön verdik ve bu konularda daha spesifik çalışmaları da gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Keza enerji verimliliği konusu, yeni iş fırsatları yaratmaya başladı. Enerji verimliliği yasası gereği enerji tüketimlerinin etüt edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi, tasarruf edici projelerin oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. Bu noktada, scada ve otomasyon çok önem kazanmaktadır. Yasada her şey mevcut, yasayı okursanız neler olup biteceğini de anlıyorsunuz. Tek kaynak yasalar, yasa taslakları değil tabi hükümetin gelecek planları da neler yapılacağına ışık tutmakta. Hükümet ne yönde çalışacağını beyan etmişse biz de kendimizi ona hizalamaya çalışıyoruz.
Bir başka beklentimizi daha açıklayayım. Tarım teknolojileri, natürel gıda teknolojileri, sera teknolojileri ve bu sektörlere bağlı ambalaj sektörü gelişecek. Buna yönelik hazırlıklarımız da var.

Türkiye’nin gelişeceği yönündeki bu beklentileriniz herkese moral verecek türden. Bu konuda vereceğiniz her pozitif mesajlarınız karamsarlığı ortadan kaldırır.

Hidroelektrik santral otomasyonu kapsamında neler yapıyorsunuz Özkan bey?
Su seviyesi kontrolü, türbin izleme ve kontrolü, jeneratör senkronizasyonu, AG, OG, YG enerji dağıtım ve kumanda sistemleri kontrolü, türbin sıcaklıklarının kontrolü, santral acil durdurma senaryolarının sınanması, türbin governörü yağ seviye kumandası ve basınç bilgileri. Türbin giriş valfi açma kapama kontrolü, arıza bilgileri, uyartım sistemi çalışma ve arıza bilgileri gibi konular HES otomasyon başlığı altında gerçekleştirdiğimiz konular.

“SU ARITMA VE POMPA İSTASYONLARINDA TÜM VERİLER İZLENİP RAPORLANABİLİYOR”

Teşekkür ederim. Bir de su arıtma çözümleri alanındaki faaliyetlerinizi açıklamanızı rica edeceğim.
Su arıtma tesisleri ve pompa istasyonları için otomasyon sistemleri de kuruyoruz. Bu kapsamda tesislerdeki tüm prosesler otomatik ve manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Otomasyon sistemi ile arıtma tesisleri bilgisayar üzerinden izlenerek, kumanda edilirken, tesisteki tüm ölçümler raporlanmaktadır. Pompa istasyonlarında kurulan otomasyon sistemleri ise; OG ve AG dağıtım sistemlerini, pompa motorlarını, motorların çektikleri akımları  merkez bilgisayardan izlemek ve çeşitli koşullarda AG ve OG ana şalterlere ve pompa motorlarına gerekli manevraları  otomatik olarak sağlayan sistemlerdir. Pompa istasyonu otomasyon sistemlerinde kontrol merkezi ile izlenecek ve kumanda edilecek noktalar genelde birbirine uzak olduğu için  pompa istasyonları ile kontrol merkezi arasındaki irtibat fiber optik hatlar, radyo modemler, telemetri cihazları veya telefon hattı üzerinden haberleşerek sağlanmaktadır. Sistem kontrol ve sinyal toplama kısmı, izleme kısmı ve saha ekipmanları olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Bu konuların hepsine yönelik çözümlerimiz bulunuyor.

Çok teşekkürler. MAS’ın çalışma anlayışına dönersek, müşteri memnuniyeti konusunda neler yapıyorsunuz? 
Müşteri memnuniyeti şirketimizin en fazla önem verdiği konulardandır. Üç sayfalık bir müşteri memnuniyeti anketimiz var. Her işten sonra,  müşterimizden bizi değerlendirmesini talep ederiz. Her an müşterimizin yanındayız. Sadece son gün kurdele kesmeye gitmeyiz. Her takılan enstrümanı, cihazı tek tek, her şeyi kontrol ederiz.

Projeyi başından sonuna kadar planlar ve ilk enstrüman montajı ile sahada bulunuruz. Forum Marmara AVM projesinde 11.000 adet parça kullanıyoruz. Titiz ve planlı programlı davranmazsanız işin sonu hüsran olur. Üstelik biz sadece bize iş veren müteahhidi değil, onun müşterisini de düşünürüz. Bir projede tatmin edeceğimiz müşteri sayısı birden çoktur. Projeler müşterilerimiz için ne kadar değerli ise, bizim içinde o kadar değerlidir. Yüksek kaliteli, düşük maliyetli çözümler sunmaya çalışırız. Projeyi teslim ettikten sonra da müşterimizi yalnız bırakmayız. Teknik bilgili ve tecrübeli, donatılmış servis ekibimizle, periyodik bakım, arıza bakım gibi hizmetleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde sunmaktayız. Projelerle bir bütün olan servis hizmetlerimiz ile fark yaratmayı başarıyoruz.

Elektrik sektörü haberleri için -tıklayın-

ST.Elektrik-Enerji Dergisi`ne ücretsiz abone olmak için -tıklayın- 

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2010, 07:00
YORUM EKLE

Solaredge

Solaredge

Dergiler
Partnerler