4 elektrik dağıtım şirketi özelleştiriliyor

ÖİB 4 ŞİRKET İÇİN İLANA ÇIKTI

4 elektrik dağıtım şirketi özelleştiriliyor
Satınalma Zirvesi

Alınan bilgiye göre ihale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.
Hisseleri satışa konu şirketler için teklifler ayrı ayrı verilecek.
İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması, Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi`nin alınması ve ön yeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunlu olacak.
Söz konusu ihalelere ön yeterlilik başvurusunda bulunmak isteyen tüzel kişi ve ortak girişim gruplarının en geç 1 Aralık 2009 günü saat 16.00`ya kadar İdareye başvurmaları gerekecek.
İhale konusu şirketler hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi; ÖİB`den yarından itibaren alınabilecek.
İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise her bir şirket için 10 bin dolar olacak.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI
Katılımcıların, teklif verebilmeleri için, her bir şirket yönünden ayrı ayrı olmak üzere, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. için 10 milyon ABD Doları, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. için 15 milyon ABD Doları ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. için 5 milyon ABD Doları tutarında geçici teminat vermeleri gerekecek.
Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda ön yeterlilik kriterlerini taşıdığına karar verilen katılımcılar son tekliflerini, 29 Ocak 2010`da verebilecek.
Bu arada Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş`nin görev bölgesi Sivas, Tokat, Yozgat; Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş`nin Bingöl, Elazığ, Malatya Tunceli; Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş`nin Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş`nin ise Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsıyor. 
 
http://www.haberortak.com

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2009, 21:15
YORUM EKLE

Solaredge

Solaredge

Dergiler
Partnerler