DAFA Digital ve Otomasyon, Dijital Teknolojiler ve Otomasyon Sistemleri Danışmanı Ömer Faruk Sert, son 20 yılda küreselleşmenin imalat dünyasını büyük ölçüde değiştirdiğini, bugün eğilimin ticaret savaşları ile tersine dönerken, Batı kökenli fabrikaların Çin gibi işçiliği ucuz yerlerden vazgeçtiğini söyledi. Endüstri 4.0 trendinin de bu süreci tam anlamıyla desteklediğini vurgulayan Ömer Faruk Sert, yaklaşık 10 yıl önce Panasonic (o zamanki Viko) şirketinde ilk üretim yönetimi sisteminin uygulanması üzerinde çalıştığını, otomasyon makinalarındaki süreçleri manuel olarak yönetmekte zorlandıkları için MES sistemini kurduklarını söyledi.

Üretim yönetimini IT departmanlarına emanet etme fikri yerine koordineli çalışarak, mevcut yapıyı kurmalarının çok verimli sonuçlarını aldıklarını söyleyen Sert, büyük şirketlerin gerçekten konuyu anlamadan, Endüstri 4.0 alt yapısını IT yöneticilerine havale etmelerinin, çok korkutucu ve sonucun da kaçınılmaz başarısızlık olduğunun altını çizdi. 

OYUN ÇOK DAHA TEKNOLOJİK OYNANIYOR

Ömer Faruk Sert, makinalardaki onbirlerce sensörden gelen Big Data ile analiz raporları çıkarmanın, Yapay Zeka'nın tüm bu verilerle entegrasyonu sonucu fabrikaya yeni vizyon kazandırılmasının başlı başına büyük bir proje olduğunu söyleyerek, Eylül 2018 Siemens tarafından davet edildiği dünyadaki ilk Endüstri4.0 Amberg fabrikasında da çıplak gerçeği gördüğünü şöyle açıkladı: “Oyun artık çok daha teknolojik oynanıyor. İşletmeler bu süreçten uzağa düşmemek adına artık stratejik bir dizi değişiklik yapmaları şart" dedi.