Tesislerde Proses Yönetimi Sempozyumu’nda “180 Saniye” başlıklı bir sunum yapan Uğur Yertut, endüstriyel tesislerde itfaiyenin önemi ve yangınlara müdahale konularında bilgiler verdi. Türkiye ve Avrupa’da endüstriyel tesislerde meydana gelen yangınların en büyük sebebinin elektrik tesisatı arızaları olduğuna dikkat çeken Yertut, “Avrupa genelinde gerçekleşen yangınların işletmelere doğrudan zararı yıllık 23 milyar Euro’yu geçiyor” dedi.

Her üç işletmeden biri iflas ediyor

Yangının maddi zararı kadar itibar ve pazar kaybı gibi geri dönülemez sonuçları da olduğunu da Uğur Yertut, “Yapılan araştırmalar yangına maruz kalan her üç işletmeden birinin müşteri kaybı nedeniyle 3 yıl içinde iflas ettiğini gösteriyor. Ayakta kalan her üç işletmeden biri ise ya satılıyor ya da başka şirketlerle birleşiyor. Sigorta maddi hasarı karşılasa da endüstriyel tesisler için yangın sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmuyor” dedi.

İş kanunda yer alan söndürme ekiplerinin yeterli olmadığını dikkat çeken Uğur Yertut “6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği doğrultusunda her vardiyada çalışanlardan oluşan bir “Söndürme Ekibi” bulundurulması gereklidir ancak asıl işleri yangın söndürme olmayan çalışanlar ile yangına ilk müdahale oldukça zordur. Son aylarda yaşadığımız yangınlarında ortaya koyduğu gibi yanlış müdahale işletmeler ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle işletmenin büyüklüğüne göre mutlaka profesyonel itfaiye ekipleri bulundurmaları gerekir” dedi

ISI POMPALARI, BİNALARIN KARBON EMİSYONLARINI DÜŞÜRÜYOR ISI POMPALARI, BİNALARIN KARBON EMİSYONLARINI DÜŞÜRÜYOR

İşletmelerin yangın danışmanlığı hizmeti alması gerekliliğine dikkat çeken Securitas İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürü Uğur Yertut “Yangın anlarından önceliğimiz elbette her zaman can kaybının olmaması. Öte yandan meydana gelen en küçük yangın bile iş sürekliliğin de ciddi aksamalara neden olabiliyor. İşletmenin kullanılamaz hale gelmesi, pazar gücünün kaybedilmesi hatta marka değerinin kaybına kadar giden süreçler söz konusu. Biz Securitas İtfaiye Hizmetleri olarak yangın risk analizinden, projelendirmeye, müdahaleden, eğitime kadar pek çok konuda hizmet veriyoruz” dedi.

Yertut, “İşletmelerde yangına ilk müdahale hizmeti İtfaiye Mühendisliği başlığı altında ele alınmalıdır. Ülkemizde Yangın Danışmanı ve/veya Yangın Mühendisi olarak çok yetkin ve değerli kişiler çalışmaktadır. Bu kişiler inşaat aşamasından başlayarak tesiste oluşabilecek yangın risklerini minimize etmek üzere sistemler tasarlar. İtfaiye Mühendisleri ise bu tasarımlar olsa bile oluşabilecek yangınlara nasıl, ne şekilde ilk müdahalenin yapılacağını planlar. Yangın Danışmanlığı ve İtfaiye Mühendisliği birbirini destekleyen ve birbiri ile karıştırılmaması gereken iki daldır” dedi.

Securitas İtfaiye Hizmetleri “İtfaiye İlk Müdahale Hizmeti”, “Yangın Mühendisliği ve Yangın Risk Danışmanlığıve “Yangın Danışmanlığı” olmak üzere üç başlıkta hizmet sunuyor. Ayrıca tesislere Kalite Politikası kapsamında (KPI/SLA) performans yeterlilikleri, tesise özel yetkinlik ve yeterlilik başlıklı yangın eğitimleri de veriyor. Globalde Securitas İtfaiye oldukça büyük bir yapıya sahip, halen 31 ülkede, 7500 üzerinde itfaiye personeli ile hizmet sunuyor.