Kontrol ve bilgiyi entegre ediyor

Omron, kontrol ve bilgiyi entegre ederek, avuç içine sığan kompakt bir tasarımda bir araya getirdi.

Kontrol ve bilgiyi entegre ediyor
Robot Zirvesi

Omron, verimliliği artırırken bilginin sağladığı olanaklardan faydalanma imkanı sunan yeni NX1 serisi Makine Otomasyon Kontrolörünü piyasaya sundu. Omron, NX1 Serisi ile birlikte kullanılabilen, kalite kontrolü güçlendirme ve esnek emniyet önlemleri gibi üretim yeniliği zorluklarının aşılmasına yardımcı olan NX-HAD4 Yüksek Hızlı Analog Giriş Ünitesi*1 ve NX-SL5 Emniyet CPU Ünitesi*2 modellerini de piyasaya sunuyor.

VERİMLİLİĞİ ARTIRIN, BİLGİDEN YARARLANIN

Üreticiler artık makine ve süreç durumunu görselleştirme, duruş süresini önlemek için kestirimci bakım ve verimliliği artırmak için diğer bilgi kullanım yaklaşımlarından faydalanma yönünde adımlar atıyor. Üretim tesisleri ve ana IT sistemleri arasında bilginin kolay ve emniyetli biçimde paylaşılması bir gereklilik olsa da, büyük miktarda verinin kontrolör tarafından yüksek hızla işlenmesi, kontrol döngüsünün uzamasına neden olur ve bu nedenle verimlilik artışına engel olabilir. Ayrıca, bir yandan yüksek hız ve hassaslık üretim tesislerindeki endüstriyel ağlarda mutlaka bulunması gereken unsurlardır. Diğer yandan, ana IT sistemleri bağlantılarının üstün güvenliğe sahip olması gerektiği de göz ardı edilemez. Bu durum, ağlar arasında bağlantı kurulmasının önünde önemli bir engel teşkil eder.

Bu koşullar altında, Omron’un makine kontrolü sağlarken aynı anda yüksek hızlı veri işleme görevlerini yerini getirmeyi başaran benzersiz çoklu çekirdek teknolojisinden faydalanan NX1 Serisi; sensörler, servo motorlar ve kontrolöre monte edilen ünitelerden sabit döngü süresi içinde senkronize veri toplamak üzere tasarlanmıştır. Bu kontrolör, toplanan verileri ana IT sistemine gönderirken kontrol performansını korumayı başarır. Üç endüstriyel Ethernet portunun (EtherNet/IP ve EtherCAT portları) yanı sıra endüstriyel otomasyon ve bilgi teknolojisine yönelik IIoT için OPC UA sunucu arayüzü, 66 mm genişliğinde kompakt bir tasarımda yer alır. Bu bağlantı, IT olanaklarının üretim tesislerinde kullanılmasına ve ana IT sistemlerine kolay ve güvenli bağlantı yapılabilmesine imkan tanır. Veritabanı bağlantı modeli*3, üretim verilerini bir PC veya ara yazılım kullanmadan doğrudan depolayarak, tüm ürünlere yönelik gerçek zamanlı ve güvenilir izlenebilirlik sağlar ve kalite kontrolün geliştirilmesine yardımcı olur.

KALİTEYİ DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIYIN, EMNİYET ÖNLEMLERİNİ GENİŞLETİN

NX1 Serisi ve NX-HAD4 Yüksek Hızlı Analog Giriş Ünitesi kombinasyonu, önceden özel denetim makinelerinin kullanılmasını gerektiren yüksek hızlı analog veri örnekleme görevlerinin üstesinden gelebilir. NX1 Serisi, NX-SL5 Emniyet CPU Ünitesi ile birlikte, üretim hatları ve makinelerin emniyet kontrolünü entegre hale getirir. Entegre emniyet ve modüler emniyet kontrol programları, hat yerleşiminde yapılacak değişikliklerde yeniden programlama gereksinimini ortadan kaldırır. Esnek üretim ve emniyet hedeflerine ulaşılabilir.

ÖZELLİKLER

1. Kontrol ve bilgi kullanımı entegrasyonu

G/Ç ve 1 ms döngü süresinde hareketin senkronize kontrolü ve 12 eksene kadar hareket kontrolü yüksek hızlı, yüksek hassaslıkta kontrol olanağı sağlar
Yerleşik EtherNet/IP, EtherCAT, OPC UA ve veritabanı bağlantı işlevi, bilgileri makineler arasında kullanabilme, ürün durumunu MES/SCADA ile görselleştirme, SQL veritabanı kullanarak izlenebilirlik ve diğer bilgi kullanım uygulamalarından faydalanma gibi avantajlar sağlar. Ayrıca, Omron’un benzersiz çoklu çekirdek teknolojisi süreç verilerini kontrol performansından ödün vermeden işleyebilir

2. Kontrol ve kalite yönetimi entegrasyonu

NX1 Serisi, NX-HAD4 Yüksek Hızlı Analog Giriş Ünitesiyle ile birlikte analog verileri dört yalıtımlı kanaldan endüstrideki en hızlı örnekleme hızı olan 5 μs ile eş zamanlı alır*4
Yüksek hızlı dönüş gerçekleştiren bileşenlerde titreşim denetimi gibi denetimler, önceden kullanılan yerleşik bilgisayara sahip özel denetim makineleri yerine bu standart kontrolörle gerçekleştirilebilir. Bu durum, denetim sürecinin üretim hattına dahil edilebilmesine olanak sağlar

3. Kontrol ve emniyet entegrasyonu

NX-SL5 Emniyet CPU Ünitesiyle bağlantılı olan NX1 Serisi, kontrol ve emniyeti entegre hale getirir. Emniyet kontrol sistemlerinin makinelerde ve makineler arasında kurulabilmesi sayesinde kontrol ve emniyet işlevleri bir modül olarak yönetilebilir. Böylece esnek üretim hatları kolayca oluşturulabilir.

Omron tarafından geliştirilen "innovative-Automation!" adlı stratejik konsept, yenilikçiliğin üç temel öğesinden oluşmaktadır: "entegre" (kontrol evrimi), "akıllı" (ICT ile geliştirilen akıllı sistemler) ve "interaktif" (insanlar ve makineler arasında yeni bir uyum). Omron, bu konsepti hayata geçirerek üretim alanlarına yenilikçiliği getirmek için çalışıyor. Omron, NX1 Serisini kullanarak müşterilerin verimlilik artışı yaratabilecek, gerçek zamanlı izlenebilirliğe ve tam denetime sahip, aynı zamanda da emniyet önlemlerini iyileştirilebildiği üretim tesisleri oluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Omron'un "innovative-Automation!” konseptini müşteri şirketleriyle birlikte hayata taşımasında kilit rol oynayan "entegre", "akıllı" ve "interaktif" üretim tesisleri yaratma çalışmalarını hızlandırmasına imkan tanıyor. Omron bu çabalarıyla üretim endüstrisinde kalite ve verimlilik alanlarında kayda değer gelişmeler ortaya çıkarma hedefinin peşinden gitmeyi sürdürüyor.

*1. NX-HAD4 Yüksek Hızlı Analog Giriş Ünitesi, Mayıs 2018'de piyasaya sunulacaktır.
*2. NX-SL5 Emniyet CPU Ünitesi kısa süre içinde piyasaya sunulacaktır.
*3. Veritabanı bağlantı modeli kısa süre içinde piyasaya sunulacaktır.
*4. Nisan 2018 tarihli Omron araştırmasına göre

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 12:00
YORUM EKLE

Nidec

Lima

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını