banner1322
x

KALİTE KONTROL SÜRECİ NEDEN DOĞRU UYGULANMALI?

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Enis Bulak, kalite kontrol sürecinin doğru uygulanması halinde işletmelere sağladığı avantajları anlattı.

KALİTE KONTROL SÜRECİ NEDEN DOĞRU UYGULANMALI?
Endüstrideara

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enis Bulak, başta üretim olmak üzere hizmet, tekstil, havacılık, ilaç gibi birçok alanda kullanılan kalite kontrol uygulamalarının doğru bir şekilde uygulanması durumunda sağladığı avantajları ele aldı.

"GÜVENCE VE KONTROL FARKLI KAVRAMLARDIR"

Üretilen bir ürün ya da sunulan bir hizmetin tanımlanmış kalite kriterlerine uygunluğunu sağlayan yöntemler bütünü olarak tanımlandığını kaydeden Dr. Bulak, “Ürünü kullanan veya hizmeti alan müşterinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan bir süreç olarak da tanımlanabilir. Diğer yandan kalite güvencesi ile kalite kontrol terimleri birbirine benzeyen farklı kavramlardır. Kalite güvencesi, belirli gereksinimlerin bir ürün veya hizmet tarafından karşılandığına dair onayın alınmasını sağlarken, kalite kontrol bu unsurların fiili kontrolünü ve denetimini ifade eder." diye konuştu.

"BAŞARISIZ ÜRÜNE ANINDA MÜDAHALE EDİLMELİ"

Bir işletmenin etkili bir kalite kontrol programı uygulamak için öncelikle ürün veya hizmetinin hangi spesifik standartları karşılamasına kararı vermesi gerektiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Bulak, ardından üretilen ürünlerden test edilecek birimlerin yüzdesinin tanımlanması gibi kalite kontrol aktivitelerinin kapsamının belirlenmesinin geldiğini söyledi.

Başarısız ürünlerle ileriki aşamalarda karşılaşılmaması adına düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tanımlanmasının uygun olacağını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Bulak, "Örneğin, arızalı birimler tamir edilmeli, reddedilmeli veya sunulan servis müşteri tatmin oluncaya kadar ücretsiz olarak tekrarlanmalıdır. Çok fazla sayıda hatalı ürün veya kötü hizmet durumu ortaya çıkarsa üretim veya hizmet sürecini iyileştirmek için iyi bir plan tasarlanarak uygulamaya konulmalıdır. Son olarak, gerekirse iyileştirme çabalarının tatmin edici sonuçlar vermesini sağlamak veya yeni hataların hemen tespiti için kalite kontrol sürecine sürekli olarak devam edilmelidir." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Bulak, istatistiksel süreç kontrolünün temel sorunların tespit edilmesi ve düzeltilmesi yaklaşımlarının, uygulamalarda yoğunlukla tercih edilen yöntemlerden biri olduğunu vurguladı.

"STANDARTLARA UYUM KİLİT ÖNEM TAŞIYOR"

ISO 9001'de belirtildiği gibi kalite standartlarına uygunluğun kalite kontrolünün önemli bir parçası olduğunu aktaran Dr. Öğretim Üyesi Bulak, söz konusu standartlara göre kalite kontrol üretim ve hizmet endüstrisinde; yetkinlik (beceriler, deneyim, nitelik ve bilgi), işin yönetimi ve kontrolü, iyi tanımlanmış ve yönetilen süreçler, performans kriterleri ve kayıtların tutulması, personel, güven, motivasyon, kaliteli ilişkiler ve organizasyon kültürü gibi daha yönetimsel unsurların odaklanılan hususlar olduğuna dikkat çekti.
 
Dr. Bulak, “Bu üç noktadan herhangi biri bir şekilde eksikse, bu ister bir ürün ister bir hizmet olsun, çıktının kalitesinin düşmesi muhtemeldir. Kalite kontrol, sanayide ürünün müşteriye kadar ulaştırılmasının diğer bir adı olan Tedarik Zinciri Yönetimi’nde kritik bir rol oynuyor. Son kullanıcının eline hatalı bir ürünün gitmesini engelleyerek müşteri memnuniyetinin arttırılmasını ve sadakatin oluşmasına önemli derecede katkı sağlıyor.” şeklinde konuştu.

"DAHA REKABETÇİ BİR ORGANİZASYON OLUYORLAR"

Birçok sektör ve alanda söz konusu uygulamadan faydalanıldığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Bulak, süreci doğru olarak uygulayan işletmelerin üretimde maliyet azalması, müşterilerin memnuniyetinin arttırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve bunların neticesinde de daha rekabetçi bir organizasyon olma noktasında rakiplerine göre önemli avantajlar sağladığını ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Bulak, kalite kontrolün boyut, renk, büyüklük gibi ürün kalitesinden paketlemenin uygunluğuna, etiketlemenin doğruluğundan süreçlerin kontrolü ve montaj hattındaki parçaların birbirleriyle uygunluğunun kontrolüne kadar bir uygulamada kullanıldığını dile getirdi.


 

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 03:11
YORUM EKLE

Endaş

Secomea-pc

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını