Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketi, toplumun geniş bir kesimine hitap eden düzenlemelerle dikkat çekiyor. Bu kapsamlı pakette, belediyelerin borçlarından organize sanayi bölgelerine (OSB), kıymetli maden mevduat hesaplarından iflas süreçlerine kadar birçok konuda önemli değişiklikler yer alıyor.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE KDV İSTİSNASI

Organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi siteleri için getirilen yeni düzenlemeler, bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelere önemli avantajlar sunuyor. Özellikle su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir enerji ve yol yapımı gibi altyapı çalışmalarına ilişkin yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak. Ayrıca, küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşası da bu istisnadan faydalanacak. Hâlihazırda arsa ve iş yeri teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının "kısmi istisna"ya dönüştürülerek devam etmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sicil verilerek tüzel kişilik kazanan 361 OSB'nin 269'u faaliyette, 92'sinde ise proje, kamulaştırma ve inşaat işlemleri devam ediyor. 2023 yılı içinde toplam işlem bedeli 13 milyar TL olarak kaydedildi ve kısmi istisnaya dönüşmesi halinde bu düzenlemenin toplam etkisinin 616 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.

ISO 500 2023 Sonuçları Açıklandı: ISO 500 2023'te Listenin İlk 10'una 2 Yeni Şirket Girdi ISO 500 2023 Sonuçları Açıklandı: ISO 500 2023'te Listenin İlk 10'una 2 Yeni Şirket Girdi

SERBEST BÖLGELERDE İSTİSNA DEĞİŞİKLİKLERİ

Serbest bölgelerde üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların tamamı, üretilen ürünlerin yurt içine veya yurt dışına satılıp satılmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Eğer bölgede imal edilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'i ihraç edilirse, çalışanların ücretleri de gelir vergisinden istisna ediliyor. Yeni vergi paketinde, serbest bölgelerde faaliyet gösteren kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançların istisna olması, ancak yurtiçine yapılan satışlardan elde edilen kazançlara tanınan istisnanın kaldırılması öneriliyor.

2023 yılı itibarıyla 652 mükellefin 42 milyar TL kurumlar vergisi istisnasından faydalandığı ve bu düzenlemenin vergi etkisinin yaklaşık 10 milyar TL olacağı hesaplandı. İstisnanın ihracatla sınırlandırılmasının ise tahmini gelir etkisinin 7 milyar TL olacağı belirtiliyor.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bu vergi paketi, özellikle OSB'ler ve serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler için önemli avantajlar ve yenilikler getiriyor. KDV istisnası ve kurumlar vergisi istisnası gibi düzenlemeler, işletmelerin maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor. Bu düzenlemelerin, Türkiye ekonomisine olumlu etkileri olması bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi