PROMANAGE İLE ÜRETİMDE YÜZDE 150, CİRODA YÜZDE 101 ARTIŞ SAĞLADI

Doruk'tan Aylin Tülay Özden, döküm ve talaşlı imalatta hizmet veren müşterilerinin, ProManage kullanmaya başladıktan sonra elde ettiği kazanımları anlattı.

PROMANAGE İLE ÜRETİMDE YÜZDE 150, CİRODA YÜZDE 101 ARTIŞ SAĞLADI
Robot Zirvesi

Demir çelik sektörü için sundukları avantajları aktaran Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Corporation Genel Müdürü Aylin Tülay Özden, “ProManage sayesinde ham maddeden sevkiyata kadar olan tüm süreçte verilerin birbirilerine bağlanması ve iletişim içerisinde olmasını sağladık. ProManage yazılımı devreye aldıktan sonra üretimde yaklaşık yüzde 150, ciroda da yüzde 101 artış elde edildi. OEE’yi yüzde 45’ten yüzde 80’lere çıkaran iş ortağımız çevrim sürelerinde ciddi kazanımlar elde etti.” dedi.

“Üretim yönetimi sistemimiz; üretimlerini daha verimli ve çevik hale getiriyor, kayıplarını tespit edip azaltarak maliyetlerini ve rekabetçiliklerini yönetebiliyor” diyen Özden, sorularımızı yanıtladı. 

Firmanızın 2021'in ikinci yarı gündemi ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? 

Doruk olarak Türkiye orijinli uluslararası üretim yönetimi sistemimiz ProManage ile Türk sanayisinin dijitalleşme yolculuğa rehberlik etmeye devam ediyoruz. Bu zamana kadar dünya üzerinde 300’den fazla fabrikanın dijitalleşmesini sağladık. Hedefimiz bu yılın ikinci yarısında da akıllı dönüşüm faaliyetlerine hız kazandırmak. Şu an için yakın zamanda piyasaya sunduğumuz ProManage Cloud ile dijitalleşmede devrim niteliğinde yeniliklere imza atıyoruz. KOBİ’ler başta olmak üzere sanayicilerin dijitalleşme önünde gördüğü engelleri kaldırarak hızlı, pratik ve ekonomik bir dönüşüm başlangıcı sunuyoruz. Dijital üretim yönetimi alanında uzmanlaşmış bir yüksek teknoloji firması olarak Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin temelini oluşturan artırılmış gerçeklik, makina öğrenmesi, yapay zekâ, büyük veri ve analitik konularında yetkin kadromuz ile dijital dönüşüm mentorluğu hizmeti vermeyi sürdüreceğiz.

Zor fiziksel şartlarda üretimin gerçekleştiği demir çelik sektöründen ne tür proje talepleri alıyorsunuz? Bu sanayi alanındaki üreticilerin dijital dönüşümü için ne tür çözümler uyguluyorsunuz?

Demir çelik sektöründe genellikle üretime hız kazandıracak, ilgili verileri hızla toparlayacak, yalın üretimde kalite ve verimliliği artıracak ve rekabet avantajı sağlayacak proje talepleriyle karşılaşıyoruz. Bu noktada iş ortaklarımıza yüksek verimlilik, az maliyet ve enerji, inovasyon, hız, akıllı iş birliği ve akıllı bütünleyicilik ile inşa edilecek bir stratejiyle çözüm ortaklığı yapmayı hedefliyoruz. Hammadde ve ürün geri izlenebilirliği konusunda çok detaylı destekler sunuyoruz. Çelik kullanımının olduğu bu sektörde kaliteli yani alaşımlı malzeme seçiminden seri üretimde standartlarının sağlanması ve inovasyon odaklı üretimin yaygınlaşmasını önemsiyoruz.

Şirket olarak demir çelik sektörünün kalkınmasını sağlamak, verimliliğini yükseltmek, iş süreçlerini hızlandırmak ve üretim kapasitelerini artırıp gücüne güç katmak amacıyla birçok ürün ve hizmet sunuyoruz. Üretim yönetimi sistemimiz ProManage’ı kullanan firmalar; üretimlerini daha verimli ve çevik hale getiriyor, kayıplarını tespit edip azaltarak maliyetlerini ve rekabetçiliklerini yönetebiliyor. Aynı zamanda JIT (Just In Time) ve JIS (Just In Sequence) uygulamalarıyla maliyetlerini çok daha efektif yönetebiliyor. Rekabetin yoğun olduğu demir çelik sektöründe çok önemli olan dijitalleşme hızına büyük oranda ivme kazandıran ProManage sistemimizle, Türk sanayiciler dünya firmaları ile rahatlıkla rekabet edebiliyor ve kendi sektörlerine yön vererek liderlik yapabiliyor. Firmaların dijitalleşmesinin yalnızca 4 ila 8 hafta sürdüğü bu sistemimizle sanayiciler yaklaşık 2 ay sonunda yüzde 20’ye varan oranlarda verimlilik artışına tanık olmaya başlayabiliyor.

Sizden dijital dönüşümde ilk adımı atmak isteyen büyük ve orta ölçekli üreticiler için yürüttüğünüz proje adımlarını paylaşır mısınız? 

Doruk’ta işleyiş şu şekilde sürdürülüyor; öncelikle işletmelere nasıl bir maliyetle çalıştıklarını ve nasıl bir yatırımı realize ettiklerini gösteriyoruz. Daha sonra ise hangi yöntemlerle neler yapılması gerektiğini ortaya koyarak sanayicilerin maliyeti düşük ve katma değeri yüksek ürünler üretmelerini sağlıyoruz. Ayrıca sanayicilere üretim süreçlerini dijital ortamda el değmeden gerçek ve şeffaf bilgilerle yönlendiren bir yönetim yazılımı sunuyoruz. 

Bu projelerde başarı için olmazsa olmazlar nelerdir? Örnek bir projenizin çıktılarını bizimle paylaşır mısınız?

İmza attığımız bir projenin başarıya ulaştığına inanmamız için bazı geri dönüşlerin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Eğer bir fabrika ProManage kullanmaya başladıktan sonra üretimde, yönetimde ve rekabette oransal farklar yaşamışsa başarı için doğru yoldayız demektir.. Bazı kriterlerimiz şunlar; “üretim hızı arttı mı, kayıp zamanlar ortadan kalktı mı, veri toplama, raporlama süreçleri kısaldı mı, üretimde üretkenlik ve dolayısıyla verim arttı mı, tüm bunlar ne kadar sürede gerçekleşti, üretim kapasitesi artarken yeni iş potansiyelleri farklılık gösterdi mi?” gibi… Eğer burada tatmin edici sonuçlar elde ediyorsak başarılı bir çözüm ortaklığı yaptığımızı düşünüyoruz. 

Bir projemizden örnek vermek gerekirse; sanayiye döküm ve talaşlı imalat konusunda hizmet veren bir firma ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu firmamızla yollarımız ilk kesiştiğinde mevcut MRP programına veri sağlama konusunda sorun yaşıyorlardı. Manuel olarak elde edilen verilerle ay sonunda elde edilen sonuçlar tutarsızdı. Stok kontrolü yapıldığında yüzde 3-4 gibi farklar oluşuyordu. Siparişleri zamanında gönderme konusunda maliyet hesabı yaptığımızda ciddi sapmalar ortaya çıkıyordu. Verilerin toplanması, ilgili kaydın basılı kopyasının alınması, değerlendirilmesi, rapor tutulması ve aylık toplantılar yapılması gibi uzun süreli mesailer harcanıyordu. ProManage ile sadece veri toplama ve raporlamaya ayrılan 45 dakika ila 1 saatten fazla zaman 10-15 dakikaya kadar düştü. ProManage sayesinde ham maddeden sevkiyata kadar olan tüm süreçte verilerin birbirilerine bağlanması ve iletişim içerisinde olmasını sağladık. ProManage yazılımı devreye aldıktan sonra üretimde yaklaşık yüzde 150, ciroda da yüzde 101 artış elde edildi. OEE’yi yüzde 45’ten yüzde 80’lere çıkaran iş ortağımız çevrim sürelerinde ciddi kazanımlar elde etti. Ayrıca demir çelik sanayisinde her bir sarf malzemenin datasını, ömrünü takip ederek sarfiyat ve değişkenliği kontrol altına alınması çok önemli. ProManage olarak bu süreçleri de kontrol altına alarak üretim ve cirodaki artışla birlikte, firede de yüzde 50’ye yakın düşüşler elde etmelerini sağladık. Özellikle makina kaynaklı duruşlara baktığımızda iş ortağımızın duruşlarını 2013 yılında 3.2 olan bu oranı 2019 yılında 1.3’lere kadar düşürdük.

Makina sektörü özelinde hangi ürünlerinizle çözüm sunuyorsunuz? Bu yıl öne çıkan hangi çözümleriniz var? Makina sektörünü dijital dönüşüme uyum sağlama yönüyle değerlendirir misiniz? 

Akıllı üretim yönetim sistemimiz ProManage, fabrikalarda üretime ilişkin tüm operasyonların dijital araçlar ile yönetimini sağlıyor. ProManage ürünleri, Toplam Verimli Bakım (Total Productive Maintenance-TPM), Yalın Yönetim ve Dünya Klasında Üretim (World Class Manufacturing-WCM) gibi metodolojilerin uygulanmasını mükemmel bir şekilde destekliyor. Aynı zamanda üretim planlama, üretim izleme, üretim performans takibi, duruş analizi, OEE, TEEP hesaplamaları, MTTR, MTBF, FR, FFR hesaplamaları ile işletme yöneticilerine kayıp analizi yapma ve kök neden analizi de yaparak işletmenin kayıplarını bulma ve yok etme imkânı sunuyoruz. ProManage yapay zekâ uygulamaları sayesinde fabrikalar, gelecekte neler olabileceğini kestiren, yani kestirimci algoritmaların temelini oluşturan altyapıya geçiş sağlıyor. ProManage sistemimiz, üretim sürecinin her adımını destekleyecek araçlarla donatılmış durumda.  Online izleme araçları ve olay bildirim servisi gibi araçlar sayesinde, yaşanan kayıplar anlık olarak takip edilebiliyor, bilgi akışıyla birlikte hızla aksiyon alınabiliyor. ProManage Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik) uygulaması, makina sektöründe faaliyet gösteren sanayi kollarının KPI’larını görselleştirip ve gerçek zamanlı olarak görüntülemeyi sağlıyor. Özelleştirilmiş ekran tasarımları ile grafik, sembol ve liste bazlı raporlar sunuyor. ProManage ProData, ürün, emir, operatör, ham madde, yarı mamul, zaman bilgilerine ek olarak proses koşulları ve ortama ilişkin verileri de topluyor. Makina sanayisinin kestirimci kalite, bakım ve planlama için gerekli altyapıyı kurmasını sağlıyor. 

Sektöre ilişkin bir değerlendirme yapacak olursak; dijitalleşme tüm sektörleri etkilediği gibi tüm ekipman ve makina endüstrisini de dönüştürüyor. Saç işleme makinaları imalatı, şekillendirme makinaları imalatı, talaşlı imalat tezgâhları ve testereler ve kalıplar, kesici takım ve uçlar gibi birçok alanı içine alan makina sektöründe üretimi dijitalize edebilmek çok önemli. Akıllı iş çözümleri, makina sektörünün karmaşık ve zorlu üretim süreçlerini optimum düzeyde kolaylaştırdığı ve rekabet avantajı kazandırdığı için giderek daha fazla kullanım alanı buluyor. IoT ve dijital alt yapılar, yerleşik iş modellerini saf dışı bırakacak kadar etkili bir itici güç oluşturuyor. Dijital çözümlerle Ar-Ge çalışmalarını daha aktif hale getiren makina imalatçıları, bu çözümleri saha içine entegre ettiklerinde neredeyse sıfır hata ve maksimum verim kazanımı elde ediyorlar. 

Bu yıl hangi yenilikleri endüstri dünyasıyla paylaştınız?

2021 yılında dijitalleşmede devrim niteliğinde özelliklere sahip olan ProManage Cloud teknolojimizi endüstri dünyasıyla tanıştırdık. ProManage Cloud ile KOBİ’lerin dijitalleşmelerini ve pandemi dönemiyle tüm dünyada artış gösteren üretim yönetimini uzaktan yaparak verimli ve kârlı üretime devam etmelerini desteklemeyi hedefliyoruz. Oyun kurallarını değiştirecek kadar farklı ve rakipsiz olan ProManage Cloud, dijitalleşmenin önündeki birçok engeli ortadan kaldırarak KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırıyor. En başta az efor ile kurularak iş gücü engelini ortadan kaldırıyor. ProManage Cloud sayesinde KOBİ’ler işletmelerini mobilden izleyebiliyor, üretim miktarını ve makinaların çalışıp çalışmadığını takip edebiliyor. KOBİ’lerin birçoğu dijitalleşmenin meşakkatli ve zor olduğunu düşünüyor. ProManage Cloud ise sadece makina ve üretim izleme fonksiyonları ile başlayan, minimum kapsam ile kolay kurulan, kolay öğrenilen, büyük fayda üreten, kısa sürelerde hayata geçirilen motive edici ve faydalı başlangıç yapabilme imkânı sunuyor. Veri tabanı ve server ihtiyacı olmadan sadece internet bağlantısıyla gelişmiş alt yapı sorununu ortadan kaldırıyor. Dünyadaki en ekonomik dijitalleşme aracı olan Cloud, dijitalleşme yatırımlarını risk olmaktan çıkaran faydaları kanıtlanmış bir çözüm olarak dikkat çekiyor. En kolay ve basit kapsamdan en gelişmiş kapsama kadar aynı altyapı üzerinde ilerleyebilme fırsatı sunduğu için KOBİ’ler büyüdükçe sistem de kendi içinde büyüyebiliyor. Yapılan yatırımın zamanla düşük fonksiyonlu kalma riskini de nötralize eden sistem, binlerce sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda ve uzman mühendis ekip tarafından sürekli gelişim gösteriyor. 

Yıl sonu hedefleriniz?

Türkiye’nin sanayide dijitalleşme alanındaki ilk Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmiş teknoloji şirketi olarak inovatif yönü güçlü çözümlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda yürüteceğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürünleri piyasaya sürerek, KOBİ’ler ve diğer işletmelere katma değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2011 yılında tanıştığımız ve kurumsallaşmamızda büyük etkisi olan EFQM modeliyle düzenli ve sistematik bir şekilde büyüyoruz. Gelecek hedefimiz akıllı üretim yönetim sistemleri alanında Türkiye’den çıkan bir “dünya markası olmak.” Amerika’daki şirketimizle ProManage ürünümüzü tüm dünya sanayisine entegre etmekse bizim için çok önemli. Bu kapsamda pek çok farklı sektörden dev firmanın yer aldığı Chicago’daki MxD Teknopark bünyesinde yer alarak bu firmalarla özellikle üretim yönetim sistemleri alanında ortak projeler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 
 

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021, 08:34
YORUM EKLE

Nidec

Aha Sanyodenki

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını