Kentsel dönüşüm, insana değerle başlayan ve aynı zamanda insana verilen değerle devam etmesi gereken bir süreçtir. Zor bir kavram olan insana değer kavramının içinde özümsemek, estetik, planlama gibi birçok kavram bulunmaktadır. Kentsel dönüşüme neden gelindiğinin önemli olduğunu söyleyen DR. Haldun Ersen, “Kerpiç evlerden başlayan süreçlerle bu işin olmayacağını söyleyebiliriz. Daha sonra bu konuyla alakalı çeşitli yasalar çıktı, birtakım çalışmalar yapıldı ve belediyeler de buna bağlı yasalar çıkardı. Daha sonra bunların çok fazla yürümeyeceği, bu yasalarla hareket edilemeyeceği yönünde bir yaklaşımla afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi konusunda “Afet Yasası” çıkarıldı.” dedi.

Dünya üzerinde üç tane kavramın çok önemli olduğunu ve bu kavramların insana değer, verilen estetik ve birlikte hareket edebilme olduğunu kaydeden Ersen, konuşmasına şöyle devam etti: “Düşünce sistematiğimiz çok önemli. İnsana değer kavramı üzerinden neden kurgulamamız gerektiğini ve bunun üzerine neden her şeyi oturtmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Bu konu çoğu şeyden önemli.”

YAPILARIN YÜZDE 70’İ RİSKLİ

Kentsel dönüşümün şart olduğunun altını çizen Ersen, “Ülkemizde toplam 24 milyon bina var ve bu 24 milyon binanın yüzde 70’inin riskli olduğunu kabul ediyoruz.” diye konuştu.

YAPI FUARI-TURKEYBUİLD'DE İLHAM DOLU ETKİNLİKLER YAPI FUARI-TURKEYBUİLD'DE İLHAM DOLU ETKİNLİKLER

1999 öncesi Türkiye’de mühendislikten ve mimarlıktan faydalanma oranının yüzde 17 olduğunu aktaran Ersen, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu yüzdelik ne demek? Şöyle ki, biz fenni ve mühendislik çalışması yapılmadan yapılan binalarla dolu bir ülkeye sahibiz. Bu binaları dönüştürmediğimiz ve geliştirmediğimiz zaman, doğal olarak bu riskleri her zaman yaşıyoruz. Daha öncesinde jeoloji mühendisliği ya da jeofizik mühendisliği bu kadar gelişmediği için nereden fay geçtiği çok fazla bilinmiyordu. Dolayısıyla şehirlerde yapılan yapılar, ovalara ve alüvyon zeminlere yapılarak şehrin geleceğini tehlikeye atmış. Bu durumda kentsel dönüşüm devreye girmiş oluyor. Unutmamalıyız ki, “kentsel dönüşüm sadece bina yapıp, yıkıp tekrar yapmak değildir.”