ÇATILARDA GÜNEŞİN GÜCÜ ÇATILARDA GÜNEŞİN GÜCÜ

Hisse senedi piyasası aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden çok sayıda katılımcıyla gerçekleşen toplantı Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer’in açılış konuşmasıyla start aldı. Akenerji CFO’su Özge Aksoy’un sunumuyla devam etti. Etkinlikte; analist ve portföy yöneticilerine, şirketin 2023 finansal performansına dair bilgiler aktarıldı ayrıca merak edilen konulara ilişkin sorular yanıtlandı. 

Açılış konuşmasında şirketin verimlilik ve nakit yaratımına yönelik performansına dikkat çeken Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, "Yedi hidroelektrik santrali, bir rüzgâr santrali ve Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan bir doğal gaz santrali ile hem kaynak hem de coğrafi açıdan çeşitlendirilmiş 1224 MW’lık üretim kapasitemizi piyasa şartlarına göre mümkün olan en verimli şekilde işletmek ve üretimde devamlılığı sağlamak önceliğimizdir" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Üretimden satışlar ve ciro bakımından Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca portföy çeşitliliği açısından da sektörümüzde öne çıkan şirketlerden biriyiz. Fizibilite çalışmalarını devam ettirdiğimiz 198 MW'lık Kemah Hidroelektrik Santrali (HES) gibi ülkemizin yenilenebilir enerji üretimini destekleyecek projeler ve FAVÖK'ümüze önemli katkı sağlayan enerji ticareti, santral yapım, yönetim ve bakım hizmetleri gibi alanlara odaklanarak başarılı finansal performansımızı önümüzdeki dönemde de devam ettirmek istiyoruz."       

Akenerji CFO'su Özge Özen Aksoy ise sunumunda şirketin sürdürülebilir finansal performansını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü; "Üç önemli hedefimizi 'mevcut santrallerimizi optimum seviyede ve kârlı bir şekilde işletmek', 'ürün ve hizmet portföyümüzü genişletmek' ve 'finansal sürdürülebilirlik' olarak sıralayabilirim. Bu hedefler doğrultusunda hareket ederek 2022 ve 2023 yıllarında güçlü nakit akışı yarattık. 2019’da %45’ini TL’ye çevirerek, nakit yaratma kapasitemize uyumlu bir şekilde yeniden yapılandırdığımız finansal borçlarımızı vadesinden önce ödemeler de yaparak yarıya düşürdük" dedi. Nakit akışını her koşulda güçlü tutabilmek hedefiyle elektrik üretiminin yanı sıra enerji ticaretine de önem verdiklerine dikkat çeken Aksoy, "Avrupa enerji pazarında elektrik ticareti yaparak FAVÖK'ümüze önemli katkı sağladık" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Dinamik ve inovatif bir şirketiz. Sektördeki paydaşlarımıza santral yapım, yönetim ve bakım gibi hizmetler sunarak, kapasite kiralamaları yaparak 35 yıllık deneyimimizi bize gelir sağlayan bir iş modeline dönüştürdük. Nitelikli insan kaynağımızla, yenilikçi yaklaşımımızla sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz."