Binaların Dayanıklılığı Nasıl Artırılır? Binaların Dayanıklılığı Nasıl Artırılır?

KALİTELİ BETON ÜRETİMİ ve DOĞRU BİR İNŞAAT SÜRECİ NASIL OLMALI? 


UMMAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı, kaliteli beton için etkin bir beton santralinin gerektiğine ve kalite kontrol denetimlerinin de önemine dikkat çekti. Dayanıklı ve güvenli bir inşaatın, kaliteli beton üretiminden geçtiğine değinen Bağcı: “’UMMAN olarak kaliteli beton santrali üretimi ve işletimi konusunda sorumluluk üstleniyor ve bu sürecin önemli bir parçasını oluşturuyoruz. Kaliteli makineler üreterek ve etkili beton santrali işletmeleri kurarak yüksek kaliteli beton üretilmesine yardımcı oluyoruz.’’ diye konuştu.

Beton santrali işletmelerinde kalite kontrolünü sıkı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Ahmet Bağcı: ‘’Kaliteli makineler, betonun doğru oranlarda karıştırılmasını ve istikrarlı bir şekilde üretilmesini sağlar. İnşaat süreçlerinin doğru şekilde ve teknik uzmanlar tarafından yönetilmesi, hemen her aşamada dikkatli planlanması, izlenmesi, kayda alınması ve denetlenmesi önem taşır. İnşaat sürecini etkin bir şekilde takip etmek, proje başarısını artırmanın ve sorunları erken tespit etmenin anahtarıdır. Değişiklik yapılacaksa da beton karışımının gereksinimlerine uygun şekilde yapılması gerekir, bunun için tarafların inşaat bilimi ve yasalarına uygun bir ortak akıl ve yolda buluşması, mutabık kalması gerekir. Bu denge, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına ve kaliteli betonun böylelikle kaliteli ve dayanıklı inşaatların üretilmesine yardımcı olur.’’ dedi.

Bağcı; kaliteli beton üretimi ve güvenli bir inşaat yapı sürecinde izlenmesi gereken 12 adımı şöyle sıraladı:

 1. Beton inşaat sürecinde ilk adım olarak iş belgelenir; sırasıyla kaynak yönetimi, kalite kontrol yönetimi, işçilik yönetimi, risk yönetimi, belge ve raporlama, iş güvenliği, atık yönetimi planlamaları yapılır. Kontrol noktaları belirlenir. 
 2. Beton santralinde kullanılacak malzeme seçimi ve hazırlık aşaması için çimento, kum, çakıl ve diğer agregaların kalitesi değerlendirilir. Malzemelerin tedarikçileri ve kalite standartlarının kontrolleri yapılır.
 3. Beton santrali kurarken yer seçimi ve taşıma işlemleri önemlidir, bu süreçte mutlaka iş güvenliği sağlanmalıdır.
 4. Malzeme karışımı homojen şekilde ve doğru ölçümlerle yapılmalı, kimyasal katkı maddelerinin doğru dozlarda karıştırılıp karıştırılmadığı kontrol edilmelidir.  
 5. Beton karışımından numuneler alınır ve laboratuvarda çeşitli testlere tabi tutulur. Bu testler, betonun dayanıklılığını, mukavemetini ve diğer özelliklerini değerlendirmek için yapılır. Tipik testler arasında basınç dayanımı, çekme dayanımı ve sızdırmazlık testleri yer alır.
 6. Betonun kalite ölçümü için ses testi, görünüş ve renk testleri yapılır; aşırı su, kürlenme, hava kabarcıkları betonun kalitesiz olduğunu gösterir. Doğru malzemelerle doğru oranda karıştırılan beton kaliteli betondur. 
 7. Malzemelerin depolanma ve taşıma dökme koşulları denetlenmeli, süreçleri özenle yönetilmelidir.
 8. Beton santrallerde düzenli bakım ve temizlik mutlaka yapılmalıdır. Düzenli bakım ve temizlik, betonun dayanıklılığını ve performansını artırır. 
 9. Beton santralinin işleyişi sürekli olarak denetlenmeli ve kalite kontrolü yapılmalıdır. Bu kontroller, santralin sürekli olarak doğru çalıştığından ve karışımın standartlara uygun olduğundan emin olmanıza yardımcı olur.
 10. Beton üretimi süreci boyunca sürekli izleme yapılmalı ve her üretilen beton karışımı için ayrıntılı kayıt tutulmalıdır. Bu kayıtlar, kalite kontrolünün ve izlemenin bir parçası olarak kullanılır.
 11. Bağımsız bir denetim firması veya mühendis, beton santralinin ve üretilen betonun kalitesini düzenli olarak değerlendirmesi önemlidir.
 12. Proje sırasında beton karışımında herhangi bir değişiklik veya iyileştirme gerektiğinde, bu değişiklikler ilgili taraflar arasında açıkça iletişim kurularak yapılmalıdır. Bu aşamada kalite kontrolü, bileşenlerin doğru oranda kullanıldığından ve beton karışımının gereksinimlere uygun olduğundan emin olmak için önemlidir. Bu denge, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına ve kaliteli betonun üretilmesine yardımcı olur.
Editör: Merve Kaya