İzocam Genel Direktörü Murat Savcı yalıtımın öneme vurgu yaparak, “Sanayi yapılarında yalıtıma yatırım yapmak, tüm yatırımı korumaktır.” diyor. 

İstatistiklere göre yılda ortalama 400 fabrikada ya da endüstriyel binada yangın veya patlama meydana geliyor. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan 2019 yılı Endüstriyel Yangınlar ve Patlamalar Raporu’na göre sadece 2019 yılı içinde 541 tane endüstriyel yangın ve patlama meydana gelirken, bu olayların 502’si endüstriyel yangın, 39 tanesi ise endüstriyel patlama olarak sınıflandırılmış. Gerçekleşen bu endüstriyel yangın ve patlamalarda 30 işçi hayatını kaybetmiş, 134 işçi yaralanmış.

Endüstriyel kuruluşlarda yangın yalıtımı için alması gereken önlemler nelerdir? 

Ülkemizde endüstriyel yapılarda yayılan yangınların asıl nedeni kullanılan malzemelerin yangına dayanıklı olmamasından ve hatalı yapılan uygulamalardan kaynaklıdır. Binalarda alevlerin yayılmasını hızlandırıcı malzemelerin kullanılması nedeniyle, meydana gelen ufak çaplı yangınlar hızla büyüyebilmektedir. Bu nedenle endüstriyel yapılarda, binanın proje tasarımından başlayarak yangına karşı alınabilecek tüm önlemler gözetilmelidir. Bu tür yapılar oluşurken malzeme seçimi sırasında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”e uygun şekilde hareket edilmesi gerekir.  

Sanayi bölgesi olan yerlerdeki endüstriyel yapıların enerji verimli, çevre dostu, iç çevre kalitesi sağlanmış ve özellikle de yangın dayanımı yüksek binalar olarak inşa edilmesi büyük önem taşıyor. Bu binalarda, konutlarda olduğu gibi iç çevre kalitesinin sağlanması, yalıtımın ve özellikle de yangın ihtimaline karşı son derece güvenli yalıtım çözümlerinin devreye girmesi gerekiyor. 

Endüstriyel yapılarda, meydana gelen yangınlar üretim sürecinde kullanılan bazı yanıcı maddeler nedeniyle çok daha çabuk parlayarak yayılabiliyor. Buralarda çıkan yangınlar can güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra büyük ölçekli fabrikalarda telafisi zor maddi hasara da neden oluyor ve tesisleri büyük zarara uğratıyor. Bu nedenle çatılardan, asma tavana, yangın bölme duvarlarından, bacalara, kapılardan aydınlatma bantlarına, klimalara ve kazanlara kadar yapının her alanı için nitelikli, zor yanıcı yalıtım ürünleri tercih edilmelidir.

Diğer taraftan, depolar da sanayi tesisleri için önemli alanlardır. Bu nedenle bu tür yapılarda hem üretim hem de depo alanlarında taşyünü gibi A1 yanmazlık sınıfındaki ürünlerin tercih edilmesi gerekir.

Yapıdaki tedbirlerin dışında, yangın güvenliğini artırıcı diğer bir unsur da tesiste ve proses ekipmanlarında uygulanan yalıtımdır. Burada da yangın güvenliği göz ardı edilmeden A1 yanmazlık sınıfındaki ürünlerin kullanılmasına azami önem gösterilmelidir.

Sanayi kuruluşlarında yangın yalıtımı konusunda mevzuat neler söylüyor? Bu düzenleme yeterli düzeyde mi?

Endüstriyel yapılarda ve depolarda kullanılan çatı ve cephe sistemlerinin yangın dayanım sınıfları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in EK 3-C maddesinde belirtiliyor ve gerekli tanımlamalar burada yapılıyor. 

Yönetmeliğe göre bina yüksekliği 21.50 metreye kadar olan endüstriyel yapılarda yağmurlama sistemi bulunuyor ise çatı ve cephe sistemleri en az 60 dakika olması, yağmurlama sistemi yok ise yapı elemanları en az 90 dakika yangına dayanımlı olması gerekliliğine vurgu yapılıyor. Bina yüksekliği 21.50 – 30.50 metre arasındaki endüstriyel yapılarda yağmurlama sistemi bulunuyor ise çatı ve cephe sistemleri en az 90 dakika yangına dayanımlı olmalıdır, deniliyor. Yönetmelik bina yüksekliği 30.50 metreden fazla olan endüstriyel yapılarda ise yağmurlama sistemi bulunmasını ise zorunlu kılıyor. Bu yapılarda çatı ve cephe sistemleri taşıyıcı özellikte ise en az 120 dakika, taşıyıcı özellikte değil ise en az 90 dakika yangın dayanımı istiyor.
 
Yönetmelikte kastedilen yangın dayanımı yük taşıyan yapı elemanlarında (örneğin çatılar) taşıma (R), bütünlük (E) ve Yalıtım (I) kriterlerinin her birinde bahsedilen süre boyunca yangın dayanımı anlamına geliyor. Yük taşımayan yapı elemanlarında (örneğin duvarlar) ise bütünlük (E) ve yalıtım (I) kriterlerinin her ikisinde de söz konusu yangın dayanım süreleri sağlanmalıdır. 

Endüstriyel yapıların büyük bölümünün bina yüksekliklerinin 21.50 metreden az olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle İzocam Tekiz Taşyünü Panel gibi bu kriterleri sağlayan ürünler tercih edilmelidir. Üreticilerin çoğu bu kriterleri sağladıklarını beyan etse de yangın dayanımı akredite laboratuvarlarda belgelendirilmiş ürünleri tercih etmek gerekir.

Yangın dayanımı sadece doğru ürünü seçmekle sağlanamaz. 60 dakika yangın dayanımı sağlayan paneller, hatalı uygulandığında yangın dayanımı özelliğini kaybedebilir. Üreticiler beyan ettikleri yangın dayanımını sağlayan ürünleri için doğru uygulama çözümünü de sunabilmelidir. 

İzocam olarak özellikle sanayi ve endüstriyel yapılarda yalıtımın ciddi şekilde ele alınması gerektiğini her platformda belirtiyoruz. Bu binalarda yalıtıma yatırım yapmak, tüm yatırımı korumaktır. Yalıtım sektöründeki en önemli sorunların başında; standart ve yönetmeliklere uygun olmayan ürün üretimi, haksız rekabet, yalıtım malzemesinin doğru seçimi ve doğru uygulamasının uzman kişiler tarafından yapılmaması geliyor. Ticari kaygıdan hareketle yapılan üretimler, etkin denetimin de olmadığı ortamda, hem son kullanıcıyı tehlike ile karşı karşıya bırakıyor hem de sektörde haksız rekabete neden oluyor. 

Türkiye’de “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” bulunmasına ve yapı malzemeleri için de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü piyasa gözetim ve denetimi uygulaması olmasına rağmen ne yazık ki standartlara uygun olmayan malzemeler büyük projelerde ve toplu konut projelerinde halen kullanılabiliyor. Bu anlamda sektörde etkin bir denetleme mekanizması ve yaptırımlara ihtiyaç bulunuyor.

İzocam’ın farklı sanayi yapıları ya da kolları için yangın dayanımı yüksek hangi yalıtım ürünleri bulunuyor? 

İstatistiklere göre yılda ortalama 400 fabrikada ya da endüstriyel binada yangın veya patlama meydana geliyor. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan 2019 yılı Endüstriyel Yangınlar ve Patlamalar Raporu’na göre sadece 2019 yılı içinde 541 tane endüstriyel yangın ve patlama meydana gelirken, bu olayların 502’si endüstriyel yangın, 39 tanesi ise endüstriyel patlama olarak sınıflandırılmış. Gerçekleşen bu endüstriyel yangın ve patlamalarda 30 işçi hayatını kaybetmiş, 134 işçi yaralanmış. Yüzlerce kişi ise yangından sonra ortaya çıkan boğucu ve zehirleyici gazlardan etkilenerek tedavi görmüş. Tespit edilen yangın ve patlamaların %16‘sı metal, %13‘ü tekstil, %14‘ü ağaç, kâğıt, mobilya, %11‘i kauçuk, plastik ve %8 ‘i gıda sektörlerinde faaliyet gösteren endüstriyel tesislerde gerçekleşmiş.

Biz de İzocam olarak ürünlerimizle hem sanayi ve endüstriyel yapılara hitap ediyoruz, hem de endüstriyel teçhizatta güvenle uygulanabilecek, yangın dayanımı yüksek yalıtım ürünlerini sanayici ile buluşturuyoruz. 

İzocam Tekiz ürünleri, çatı ve cephe uygulamaları ile binalarda hem yangın güvenliği hem de enerji tasarrufu sağlanmasını garanti altına alıyor. Formlandırılmış iki metal arasında yalıtım çekirdeği bulunan yalıtımlı panellerden oluşan İzocam Tekiz ürünleri, ısı, ses ve yangın yalıtımı ihtiyacı bulunan çatı ve cephelerde hızlıca montajlanarak kullanılıyor. Tekiz tesisimizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygun olarak, İzocam Tekiz markası altında mineral yün yalıtımlı panellerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu paneller yüksek yangın güvenliğine ihtiyaç duyulan yapılarda veya yanıcı, parlayıcı maddelerin depolandığı binalarda tercih ediliyor. Mineral yün yalıtımlı paneller, metal dış kabuk ve yalıtım dolgu olarak kullanılan 'A' yanmazlık sınıfındaki mineral yün tabakası sayesinde yangına dayanıklı kompozit bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.

İzocam Tekiz ürünleri aldıkları sertifikalarla da yangın güvenliği konusundaki uzmanlığını belgeliyor. Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen testlerde İzocam Tekiz Taşyünü Yalıtımlı Panel, bütünlük ve yalıtım kriterlerindeki değerlendirme sonucunda 60 dakika yangın dayanımlı “EI60” ve sağlamış olduğu bütünlük kriterleri ile de “E120” yangın dayanımlı panel sertifikasına sahip oldu. İzocam Tekiz Taşyünü Çatı Paneli, taşıma, bütünlük ve yalıtım kriterlerinin tümünü başarıyla sağladığı için, 120 dakika yangın dayanımlı “REI120” panel sertifikasına hak kazandı. Yangına karşı dayanımıyla BROOF (t2) sınıfında yer alan Tekiz Kombi Panel ise uluslararası bir risk ve sigorta yönetimi firması olan FM Global’in bağımsız test kolu tarafından verilen FM sertifikasını almaya hak kazanarak, Türkiye’de üretilen membranlı paneller arasında FM sertifikasına sahip ilk ve tek ürün oldu. FM sertifikası, söz konusu ürünün belirli testlerden geçtiğini ve binanın asgari risk altında olduğunu garanti ediyor ve bu sertifikaya sahip ürünler özellikle fabrika yatırımı ya da tadilatı gibi önemli sanayi projelerinde tercih ediliyor.

Diğer taraftan farklı sanayi kolları için üretim prosesi sırasında ihtiyaç duyulabilen malzemelerin de üretimini yapıyoruz. İzocam Camyünü; binalarda ve endüstride çalışma sıcaklığı 250⁰C’ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilen hafif, esnek ve ekonomik, yanmaz bir ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Çoğunlukla çatı, duvar, tesisat ve bazı ara bölme yalıtımlarında kullanılıyor. İzocam Taşyünü ise binalarda ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlamasının yanında 350 – 650⁰C arasındaki yüksek sıcaklıktaki endüstriyel uygulamalarda da kullanılabiliyor. İzocam Taşyünü ürünler, İzocam Camyünü ürünlere göre daha yüksek sıcaklığa dayanıklı ürünler olduğundan yangın yalıtım çözümlerinde daha yüksek sürelerde yangın dayanımı sağlamaya yardımcı oluyor. 

Her türlü sanayi tesisinde ve proses ekipmanlarında (Kazan, tesisat, egzoz boruları, gemi iç tesisatı, elektrofiltre, kanal, çelik konstrüksiyon yapılar -yangına karşı- çift cidarlı kaplar, etüvler v.b.) ısı, ses yalıtımında ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan ürünlerimizin başında İzocam Taşyünü Sanayi Levhası ve İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi geliyor.

İzocam Taşyünü Sanayi Levhası sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, büyük çaplı borularda ısı yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşyünü levhalardır. İzocam Taşyünü Sanayi Levhası TS EN 13501-1’e göre “yanmaz malzemeler” olan A1 sınıfında bulunuyor. 

İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi ise yanmazlık özelliği sayesinde çok yüksek sıcaklığa sahip yerlerin ısı, ses ve yangın yalıtımını mümkün kılıyor. Uygun boyutta kesilebilen şilteler, yalıtım yapılacak yüzey üzerine sarılarak ek yerleri galvanizli tel ile taşıyıcı rabitz tel içinden geçirilerek dikiliyor. 

İzocam Taşyünü Prefabrik Boru da kaplamasız veya alüminyum folyo kaplı, yüksek birim ağırlıkta taşyününden imal edilen borular olarak karşımıza çıkıyor. 250°C’den yüksek sıcaklıklardaki sanayi borularının ısı yalıtımında kullanılıyor.

YAPI FUARI - TURKEYBUİLD İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI YAPI FUARI - TURKEYBUİLD İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ayrıca Dökme Taşyünü olarak ifade ettiğimiz ürünümüz; bağlayıcısız taşyünü elyaf olup düzgün olmayan yüksek sıcaklıktaki yüzeylerde, çift cidarlı kaplarda ve laboratuvar cihazlarında kullanılıyor.

İzocam Yangın Kapısı Levhası ise EI60, EI90 ve EI120 özellikte yangın kapılarında kullanılan özel taşyünü levhadır. Yangın kapısı imalatı yapan firmalara temin edilen bu ürün; üreticilerin oluşturduğu detaylara göre uygulanabiliyor.