Ülke çapında “doğru yalıtım farkındalığını attırmak" ve “doğru yalıtım bilinci oluşturmak” nosyonlarını kendilerine görev biçtiklerini söyleyen Nil Tiritoğlu İnşaat Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Nil Tiritoğlu sorularımızı yanıtladı. 

Nil Hanım, şirketiniz 2023’ü nasıl kapadı? 2024’te sektöre yenilik katacak ne gibi önemli plan ve hedefleriniz var?

2023 yılı her anlamda çok verimli bir yıldı. Esas en önemlisi ise yalıtıma gönül vermiş kişiler olarak 2023 yılını bizler yani kendim ve ekibim daha çok Sürdürülebilirlik ve İnşaat konusunda eğitimler alarak geçirdik. En güzeli ise bu sene aldığımız eğitimler ve uzmanlıklar ile seminerler vererek, sunumlar yaparak bilgi birikimlerimizi paylaştık. Binalara yapılacak doğru ısı yalıtım uygulamaları karbon emisyonunu yüzde 45 ila 70 oranında iyileştirebiliyor; varılacak sonuç, “Yalıtım” aslında tüm alanları ile, dünyanın geleceği, insanoğlunun yeryüzündeki varlığını devam ettirebilmesi için çok ciddiyet arz eden küresel Isınma mevzusunun en önemli rolünü üstlenmiş bulunmakta. Önce kendimizden başladık ve yeni bilgiler edinerek, yeni uzmanlıklar kazanarak, toplumsal farkındalığı yalıtım konusunda arttırmak için kendimizi geliştirdik. Ülke çapında “doğru yalıtım farkındalığını attırmak" ve “doğru yalıtım bilinci oluşturmak” misyonlarını kendimize görev bildik. 

Yapının doğaya daha az zararlı olmasını sağlayan yalıtım malzemelerinin “yeşil dönüşüme” katkıları nelerdir?

Enerjinin, suyun ve diğer kaynakların etkin kullanımı, kullanıcıların sağlığının korunması ve çalışanların verimliliğinin arttırılması; atık, kirlilik ve çevresel bozulmanın azaltılması yeşil binaların yapım amacıdır. Çevre Dostu Yeşil Binaların, Yeşil Bina olduklarını ispatlamaları için belirli kriterlerden not/puan toplamaları ve aldıkları not/puana göre sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

En yaygın Yeşil Sertifika ABD menşeili LEED İngilizce açılımı olarak “Leadership in Energy and Environmental Design” olarak geçen LEED Sertifikası kendi dilimizde ise “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımlarda İlerleme” olarak adlandırılmaktadır. Ben de LEED GA uzmanıyım şu an … ülkemizde de Yeni ULUSAL Yeşil Bina Sertifikamız, onun da uzmanlığına sahibim,

Yes-Tr, 2021 yılında yürürlüğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürürlüğe

alınmıştır. Yeşil  binalar, yapılı çevrenin insan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanır, işletilir ve sonlandırılır. Beşikten mezara bu döngüde, yapının üretimdeki her etabının doğaya saygılı olması beklenir, yaşam döngüsü sonunda yani yıkımda çıkan molozların bile havayı, suyu, toprağı kirletmeyecek malzemelerin seçimleri yapılır. Çevre Dostu Yeşil Binaların kullandığı malzemelerin Çevresel Ürün Beyanları ve EPD belgelerinin ise çevresel etki analizlerinden küresel ısınma potansiyeli özelinde değerlendirme yapılmalıdır.

Yalıtım sektöründe son dönemde yaşanan ne gibi gelişmeler var?

Gündemde iklim değişikliği ve pasif binalar var; sürdürülebilirlik ve inşaat konuları da ağırlık kazandı. 1990’lar ve sonrasında devletlerin öncelikleri ekonomik büyümeydi, çevre ikinci plana atılıyordu. Nüfus artışı, hızlı kentleşme ve tüketim anlayışındaki değişim kaynakların hızlı tükenmesine neden oldu. Su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği son dönemlerin zirvesinde ve insanoğlunun sürdürülebilirliğine negatif etki ediyor. Günümüzde ise ekonomi mi çevre mi sorusu çağ dışı kalıyor.

Gayrimenkul Sektörü Durgunluğunu Ticari Binalar Aşacak Gayrimenkul Sektörü Durgunluğunu Ticari Binalar Aşacak

Satış öncesi, satış ve sonrası ne tür hizmetleriniz ön planda?

İnşaat malzemeleri sektörünün kanayan yarası bilinçsiz satıcılardır, haklı mücadelemiz ile toplumu sırf rekabet edebilmek için düşük kaliteli, evsafı yani nitelikleri ve vasıfları düşük ürünlere yönlendiren zihniyete son vermeye çalışıyoruz. İklim değişikliği ile mücadele ve karbon emisyonlarını düşürmek için tüm Dünya çaba sarf ediyor. Dönem, günü kurtarmak için ticaret yapanların değil, yarını kurtarmak için mücadele edenlerin dönemidir.