Taş yünü sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan Terrawool, hem teknolojiye verdiği önemle hem de üretim gücüyle öne çıkıyor. Ülkemizde ilk “TSE ÇİFT YILDIZ KRİTERLERİNE UYGUNLUK BELGESİ” olan firma olan Terrawool, tamamı otomasyon sistemiyle çalışan iki üretim tesisinde de üretimin her aşamasını bilgisayar kontrolü altında gerçekleştiriyor. Terrawool Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Muhammed Bostancı, firma faaliyetleri, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ve ısı yalıtımında kaliteyi belirleyen unsurları ilişkin sorularımızı yanıtladı:

 Isı yalıtım malzemelerinde kaliteyi belirleyen hususlar nelerdir?

Şu anda piyasada kullanılan yalıtım malzemeleri çok değişkendir. Şöyle ki, EPS-XPS-CAMYÜNÜ-TAŞYÜNÜ’nün yanı sıra sıva ve boya ile ısı yalıtımı yapılmaktadır. TSE 825’e uygun bölgesel U değerlerine bakıldığında ısı yalıtım malzemelerinin belirli bir et kalınlığında, düşük ısıl iletkenlik değerinde ve R değerinin (ısıl direnç) yüksek olması ısı izolasyonu verimini arttırıcı unsurlar olarak bilinmektedir.

Genel olarak, ısı yalıtım malzemelerinin kalitesini belirleyen parametreler aşağıdaki gibidir:

a) Isıl iletkenlik değeri yüksek olmalıdır.
b) Yangın güvenliğini içermelidir. ( Tercih olarak A1 sınıfı olmalıdır.)
c) Boyutsal kararlılığı tam olmalıdır.
d) Buhar difüzyon değeri düşük olmalıdır.
e) Mineral yünlerde su itici özelliği olmalıdır.
f) Dış cephe ısı yalıtımında dikine çekmesi, yatay düzlemlerde basma mukavemetleri (gezilebilen teraslar vb.) yüksek olmalıdır.

Terrawool taşyünü malzemesinin kalitesi konusunda neler söylemek istersiniz?

Bizim iki fabrikamız var. Birinci fabrikamızı ALMAN GRENZEBACH firmasına (proje, imalat ve montaj) olarak anahtar teslimi yaptırdık. İkinci fabrikamızı (Grenzebach ile birlikte çalışan) ÇEK ENETEK firmasına anahtar teslimi olarak ihale ettik ve test sürelerini tamamladıktan sonra üretimi (eğittikleri elemanlarımıza) bizlere teslim etmişlerdir. Fabrikalarımız 2014 yılından bu güne kadar üretim yapmaktadır. Ülkemizde ilk ‘’TSE ÇİFT YILDIZ KRİTERLERİNE UYGUNLUK BELGESİ’’ olan firmayız. Tesislerimiz tamamı otomasyon olup üretimin her aşaması bilgisayar kontrolü altındadır. Ayrıca kaliteyi sürdürülebilir kılmak adına kontünü hat boyunca elemanlarımız tarafından göz kontrolü de yapılmaktadır.

Uygulamanın da kaliteli yapılması konusunda uygulayıcı firmalara yönelik neler yapıyorsunuz?

Bayilere ve uygulayıcı firmalara su basman levhası seviyesi itibariyle bina dış duvarının saçak altına kadar yapılan uygulama kesitlerini ve noktasal detayları içeren, prensip detayları değiştirmeden, katman sıralamasında malzemelerin değiştirilmesi ile ilgili detaylı sunumlarımızı gerek toplantı salonlarında ve gerekse sahada gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Doğru malzeme ve doğru uygulamayla yapılmış bir yalıtımın son kullanıcıya sağlayacağı faydalar noktasında neler söylemek istersiniz?

RESTORANLARIN DIŞ MEKÂNLARINDA SUNULAN KONFOR ÖNEMLİ BİR TERCİH KRİTERİ RESTORANLARIN DIŞ MEKÂNLARINDA SUNULAN KONFOR ÖNEMLİ BİR TERCİH KRİTERİ

Burada aslolan son kullanıcının yapılan ısı yalıtımından üst düzeylerde faydalanmasıdır. Gerek ısı yitiklerinden ve gerekse ısı yüklerinden ve istenmeyen gürültülerden arındırılmış bir binada yaşanması konfor şartları açısından çok iyi olduğu gibi, enerji tasarrufundan sağlayacağı azami fayda hem kendi kesesi için hem sera gazı salınımının azaltılması için, hem de ülke ekonomisi açısından son derece önemlidir.

Firmanızın 2022 hedefleri nelerdir? Bu anlamda yeni yatırımlarınız ve yeni ürün çalışmalarınız, üretim kapasitenizi arttırma ve yurtdışı satışları konusunda neler söylemek istersiniz?

Firmamızın 2022 ve takip eden yıllar içinde sektörümüz ile ilgili ürün çeşitliliğimizin arttırılması hususunda çalışmalarımız vardır. Zaman içinde bunlar hayata geçirilmiş olacaktır. Ürün kapasitemizin arttırılması, artan talebin sürekliliği ile birebir ilgilidir. Elbette fırsatları kollayarak kapasite arttırımını gerçekleştirebiliriz. Yurt dışı satışları artan bir ivme ile devam etmektedir. Ulusal olmaktan çıkıp uluslararası marka haline gelmek için Ar-Ge çalışmalarımıza hız vererek var gücümüzle gayret etmekteyiz.

Yalıtım amaçlı kullanılan Siding gibi farklı malzemeler amacına uygun olarak uygulanabilir mi?

Bu tür uygulamaların gerek bölgelere U değerlerine uygun kalınlıklarda uygulanması ve gerekse yangın emniyetli hale getirilmesi yanında boyutsal kararlılığının mutlaka sağlanması çok önemlidir. Dış cephelerde boyutsal kararlılık kazandırılmamış ürünlerin halini gözlemleyebilmekteyiz.