Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk kez 2021 yılında hayata geçirilen ve metropoller dışında çekim merkezleri oluşturarak sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimini sağlamayı amaçlayan Üreten Şehirler Programı tüm hızıyla sürüyor.

BEŞERİ SERMAYE YARATILMASI HEDEFLENİYOR

Program kapsamında pek çok projeyi gerçekleştirme fırsatı bulan TÜBİTAK MAM Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grup Lideri Tuba Budak, programın hedeflerini şöyle aktarıyor:

Tübi̇tak Mam Döngüsel Ekonomi Ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grup Lideri Tuba Budak"Öncelikle program büyüme odağındaki şehirlerin uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşmasını amaçlıyor. İşletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonunu güçlendirirken, şehirlerin uluslararası erişilebilirliğini ve kentsel yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşeri sermaye ve kurumsal kapasiteleri geliştirmeyi de hedefliyor. Burası aslında çok kritik. Bizim de yıllardır sahada gördüğümüz bir husus. Birtakım ayni ve nakdi destekler var ama beşeri sermaye aslında en kritik kısım ve biz de aslında TÜBİTAK MAM olarak bu kapsamda beşeri bir sermaye yaratmayı amaçlıyoruz. Bu program bakanlığın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Türkiye'de toplamda 26 adet bulunan Kalkınma Ajansları, bu program dahilinde birtakım çağrılara çıkıyorlar. Biz de bu çağrılarda yer almaya çalışıyoruz."

ASO 2. ve 3. OSB'nin Başkanı Değişti: Peki Yeni Başkan Kim Oldu? ASO 2. ve 3. OSB'nin Başkanı Değişti: Peki Yeni Başkan Kim Oldu?

Kendi ekibinin bu projede çok ciddi bir önceliği olduğunu söyleyen Tuba Budak, "Çünkü biz TÜBİTAK MAM'a 2013 yılında temiz üretim yapısını kazandırdık ve 10 yıldır da sahadayız. Temiz üretim metodolojisini sahada çok iyi uyguluyoruz  ve bu da bizim için çok avantajlı bir konum oluşturuyor." dedi.

3 PROJE DEVAM EDİYOR

Şu ana kadar bu program kapsamında Denizli'de bir proje bitirdiklerini ve 3 projenin de devam ettiğini söyleyen Budak, ajanslarla bu anlamda güzel ve büyük projeler yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Editör: Ayşete Yavaş