VALMET YENİDEN DOW JONES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ'NDE

Valmet, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını, kendi endüstrisinde en iyilerin yer aldığı Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girerek bir kez daha kanıtladı.

VALMET YENİDEN DOW JONES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ'NDE
Endüstrideara

Valmet son yedi senede olduğu gibi, bu sene da Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (DJSI) alındı. Şirket, Dow Jones’un hem Dünya hem de Avrupa Sürdürülebilirlik Endekslerinde bulunuyor. 2021-2022 dönemi için DJSI World'e bu sene dahil edilen toplam şirket sayısı ise 322 oldu.

İKLİM STRATEJİLERİ VE RİSKLERİNE ODAKLANILDI

Endekse dahil edilmesi, Valmet’in daha sürdürülebilir iş uygulamalarının devamlı gelişimini amaçlayan 360 derece sürdürülebilirlik planının başarıyla ilerlediğinin de göstergesi oldu. Firmada sürdürülebilirlik alanında sürdürülen çalışmaların asıl rolü ise büyümeyi desteklemek, riskleri azaltmak ve maliyet tasarrufu sağlamak olarak gösteriliyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin genel itibari ile ÇSY (Çevresel Etki, Sosyal, Yönetişim) performansını değerlendiriyor. Bu yıl ise, yapılan sıralama daha çok şirketlerin benimsedikleri iklim stratejileri ve iklimle ilgili risklerin değerlendirilmesi ve yönetimine odaklanıldı.

"SİSTEMATİK İLERLEMEYİ GÖSTERİYOR"

Valmet Başkanı ve CEO'su Pasi Laine, “Valmet'in dünyanın en sürdürülebilir firmalarından birisi olarak takdir edilmesinden gurur duyuyorum. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne art arda senelerdir dahil edilmemiz, sürdürülebilirlik alanında başardığımız sistematik ilerlemeyi göstermektedir, çünkü sıralamadaki temel kıstas devamlı iyileştirme olmuştur. Tutarlı bir yaklaşımla yürütmüş olduğumüz çalışmalarımız meyvelerini verdi ve personelimizin sürdürülebilirliği iş süreçlerimize entegre etme konusunda kararlılık gösterdiklerini görmek beni mutlu etti. Dünyanın her yerinde bu çalışmalara katılan tüm Valmetlilere teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

EN YÜKSEK SIRALAMALARI ALDI

Valmet'in benimsemiş olduğu sürdürülebilirlik gündemi; sürdürülebilir tedarik zinciri, sağlık, güvenlik ve çevre, insanlar ve performans, sürdürülebilir çözümler ve kurumsal yurttaşlık olmak üzere beş temel alana odaklanıyor.

Bu sene şirket, S&P Global SAM'in hazırladığı senelik Sürdürülebilirlik Almanağı’na girmesinin yanında Ecovadis sürdürülebilirlik değerlendirmesi ve MSCI ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) derecelendirmelerinde en yüksek sıralamaları alarak sürdürülebilirlik alanında başka onayları da almış bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021, 09:32
YORUM EKLE

Nidec

Aha Sanyodenki

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını