Uygulamaya özel demir çelik ölçüm çözümleri

SICK, hem doğrudan gaz akımı içerisinde ölçüme, hem de işlem sırasında alınan gaz numunesinin ölçümüne yönelik uygulamalarda yetkinlik ve bilgi birikimi ile optimal çözümler sunuyor.

Uygulamaya özel demir çelik ölçüm çözümleri
Endüstrideara

Çevresel ve ekonomik açıdan verimli çelik üretiminin en belirgin özelliği en yüksek ürün kalitesini sağlamanın yanında işlemin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yönelik yüksek beklentilerdir. Çelik ve diğer metallerin üretimi, işlenmesi ve sevkiyatı sırasında tesisler, genellikle yerinde ölçüm tekniklerine (doğrudan gaz akımı içerisinde ölçüm) ve ekstraktif tekniklere (işlem sırasında alınan gaz numunesinin ölçümü) ihtiyaç duymaktadır. Sektörde köklü bir geçmişe sahip olan SICK, her iki ölçüm yöntemini gerektiren uygulamalarda yetkinlik ve bilgi birikimi kazanmıştır. SICK sektördeki çoğu ölçüm uygulaması için optimal çözümleri sunma konusunda mükemmel bir konuma sahiptir. 

DEMİR-ÇELİKTE EMİSYON İZLEME SİSTEMLERİ

Metal maddeleri çıkarma ve kullanma işlemleri çevre kirliliğine neden olmaktadır ve bu nedenle faaliyetin düzenleyici kuruluşlar tarafından belirlenen şartlar dahilinde gerçekleştirilmesi için bu işlemlerin izlenmesi ve ölçülmesi gerekir. Ölçüm gereklilikleri, gaz hızının yanı sıra gaz ve toz konsantrasyonlarının tespitini içermektedir. SICK emisyon izleme sistemleri en son çıkan düzenleme olan EN 15267-3’e göre sertifikalandırılmıştır.
Emisyon sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli husus atık gazın içeriğinin bilinmesi ve buna uygun olarak seçimin yapılmasıdır.SICK 3 farklı gaz analiz sistemi teknolojisini üretmesi bakımından en uygun sistemin seçimi konusunda oldukça uzman ve bu açıdan tektir. Kok gazı gibi içeriğinde SO2 ve buna benzer korozif gazlar ihtiva eden bacalarda korozyona dayanımı çok yüksek olan ve numune gazını taşıma gerektirmediğinden bakımı minimuma indiren in-situ (yerin ölçüm) analizörler önerilirken, doğalgaz yakan tesislerde ilk yatırım maliyeti daha düşük olan ve nispeten temiz gaz için uygun soğuk ekstraktif analizörler önerilmektedir. Eğer proseste 5’ten fazla parametre ölçülmek isteniyorsa ve yine SO2, HCl gibi korozif, suda çözünen gazlar var ise bu durumda sıcak ekstraktif analizör iyi bir tercih olacaktır.

DEMİR- ÇELİKTE PROSES İZLEME SİSTEMLERİ 

Emisyon ölçümünün yanı sıra özellikle enerji ve ham madde tüketiminin en iyi şekilde yönetilmesine yönelik proses ölçümleri; fırının çalışmasını optimize etmek ve fırın gazını tekrar kullanmak için fırın gazı kompozisyonunun ölçülmesini içermektedir. Emisyon ölçümleri, gaz ve toz emisyonlarının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığını tespit eder. Güvenlik ölçümleri, örneğin toksik ve patlayıcı CO gazı seviyeleri ile ilgili olarak, personel ve ekipmanların korunmasını sağlar.

Demir-çelik üretim fabrikalarında ana işletme ve ana işlemlere odaklanılmaktadır  ve minimum bakım gerektiren sistemler işletme kolaylığı açısından büyük avantaj sağlamaktadır.Dolayısıyla FLOWSIC100 ultrasonik akış ölçer çevre ile ilgili koşulları yerine getirmek için kusursuz bir çözüm sunmaktadır. Diğer geleneksel akış ölçüm yöntemleri hızlı bir şekilde tozla tıkanır. Rekabetçi ultrasonik akış sayaçları ısıya veya yüksek toz yüküne dayanamaz. FLOWSIC100, son derece yüksek toz konsantrasyonlarıyla başa çıkabilmek için başından itibaren doğru ölçüm sunar! FLOWSIC 100’de demir-çelik prosesinde  sıklıkla sıçrayan sıcak cüruftan korumak için özel paslanmaz çelikten çift çeneli bir zırh tasarlanmıştır.

Kaplanmış paketleme malzemelerin üretimi sırasında, patlamaları önlemek için solvent içeren gaz karışımlarının izlenmesi gerekir. Kaplama sistemi kurutucularının çalışması, patlama alt sınırı (LEL) yüzdesinin sürekli olarak ölçülmesini ve belirli sınır değerlerinin altında tutulmasını öngören bir Avrupa Birliği direktifine tabidir. SICK, bu ölçümü yapabilir!

YORUM EKLE

Leroy

Secomea-pc

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını