banner1322
x

Buhar kazanlarını online izleyip aksaklıkların önüne geçiyor

WENTA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ekber Çakar, “Müşterimiz işletmesinde kurulu buhar kazanını online izleyebiliyor, üretimdeki aksaklıkların da önüne geçiyor” dedi.

Buhar kazanlarını online izleyip aksaklıkların önüne geçiyor
Endüstri 40 Zirvesi

Üç ayrı fabrikasında; buhar kazanları, buhar jeneratörleri, kızgın yağ kazanları, kızgın su ve kalorifer kazanları, ekonomizerler, degazörler, hidrafor ve genleşme tankları, akümülasyon tankları, tek/çift serpantinli boyler, buffer tankları ve yakıt tankları üreten Wenta Şirketler Grubu; otomasyon projelerinde GMT’nin hareket kontrolü ve PLC programlama konularında verdiği desteğe güveniyor. WENTA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ekber Çakar, GMT’nin partnerliğinde yaptıkları üretimlerin sağladığı kazanımları dergimizle paylaştı.  

Şirketinizin yapılanmasını ve yakın dönem iş gündeminizi anlatmanızı rica ediyoruz.

Ankara Ostim’de küçük bir atölyede başlayan üretim serüvenimizde bugün geldiği nokta itibariyle Wenta Şirketler Grubu; Ankara ASO 1.OSB’de 4600 metrekare kapalı 2400 metrekare açık alanda, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde 7000 metrekare alan içinde 3 bin 800 metrekare kapalı alanda, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde açık ve kapalı alanı bulunan yeni fabrika da üretim yapmaktadır. Wenta Şirketler Grubu; tüm faaliyetlerinde ISO 9001 kalite yönetim şartları, yasal mevzuat şartları ve diğer yasal şartları yerine getiren bir kalite politikasına sahiptir. 40 yıllık tecrübeye sahip olan firmamız; yerli ve yabancı 105 adet sertifikaya sahiptir. İstanbul’da 1000 m² lik deposu ile bölge müdürlüğü, Bakü/Azerbaycan’da müdürlük ve teknik servisimiz, Rusya’da temsilcilik/bayilik ile ülke genelinde yaygın bayilik ağı, yurt içi ve yurt dışında satış sonrası hizmetleri ile müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Wenta Şirketler Grubu; üç ayrı fabrikasında; buhar kazanları, buhar jeneratörleri, kızgın yağ kazanları, kızgın su ve kalorifer kazanları, ekonomizerler, degazörler, hidrafor ve genleşme tankları, akümülasyon tankları, tek/çift serpantinli boyler, buffer tankları ve yakıt tankları üretiyor. 

Doğalgazlı, sıvı yakıtlı, katı yakıtlı ve elektrikli başta olmak üzere tüm yakıtlara göre üretimi olan Ar-Ge tasarım, üretim ve ileri teknoloji ürünleri kullanarak iş gücü, teknik donanımı ve alt yapısıyla ısıtma sektörünün en güçlü firmasıyız. Wenta Şirketler Grubu 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65 oranında büyümüştür.

Markanız ülkemize alanında ne gibi ilkleri kazandırdı? Hangi başarılara imza attı?

Wenta Şirketler Grubu olarak misyonumuz; doğru yaklaşım, doğru analiz ve başarılı sonuçlar… Bu düşünce etrafında şekillenen firmamız; kalıcı çözüm, kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti hedeflerini benimseyerek kendi sektörümüzde söz sahibi olmayı hedeflemektedir. Bu misyon çerçevesinde sahip olduğu geniş ürün gamı ile ihtiyaçlara cevap verebilen, yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanılan Ar-Ge alt yapısı ve teknoloji yatırımının yanı sıra tüketici geri bildirimlerini de dikkate alarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Wenta Şirketler Grubu olarak; sektörün gelişmesi ve büyümesi için eğitimin gerekli olduğuna inanmaktayız. Okumak, araştırmak kişinin vizyonunu açar, analitik düşünmesini sağlar. Bilgi sahibi olmak, teknolojiyi takip etmek, yaptığı iş ile ilgili donanımlı olmak kişiyi başarıya götürür. Bu çerçevede; uluslararası standartlarla desteklenmiş, gerçeğe dayalı teorik ve pratik laboratuvar ortamında deneyimleme, akademik beceriyi, bilgiyi, iş kalitesi ve güvenirliliğini yükseltme hedefiyle güvenilir ve tecrübeli personelin yetiştirilmesi hedefiyle Wenta şirketler grubu bünyesinde kurduğumuz “buhar okulu” ile buhar eğitimi programları vermekteyiz. Hızla gelişen teknoloji dünyasında başarılı olmak için çok çeşitli deneyimlere sahip olunması gerekir. Küresel pazarlarda aranan hale gelen ve gelecekte daha da önemli hale gelecek buhar eğitimi, proje geliştirmek ve hayata geçirmek isteyen, geniş çaplı beceriler kazanmak isteyen meslektaşlarımıza açık ve uygundur.
Sektör çalışanlarının ve gelecek nesillerin, insana değer veren, konusunda deneyimli ve donanımlı, Wenta markasının liderliğinin; bu markanın parçası olan herkesin yenilikçi, dürüst ve alanında uzman olmasıyla sürdürülebilir olacağına inanıyoruz.

Yeni üretim hattı, Ar-Ge, tesis ya da teknoloji yatırımı kararı nasıl veriliyor? Yakın dönemde ne tür bir yatırıma imza attınız?

Dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, teknolojik yeniliklerden faydalanmak biz sanayicilerin temel görevidir. Şirketimiz, deneyimli mühendis kadrosuyla her geçen gün daha deneyimli, kompakt, modüler, güvenli ve çevreci tasarımlar yaparak hem kendini geliştirmekte ve alanında yeniliklerin öncüsü olmaya devam etmektedir. İşler azaldığında daha akılcı olmak, planları doğru yapmak, doğru yatırım ve organizasyona hakim olmak önem kazanır; kriz fırsatlarını yaratır. Doğru bir strateji ve doğru organizasyon, paydaşlarınız ve kararlarınızdır. Bunları nerede ne zaman ve nasıl kullanacağınızla ilgili vereceğiniz kararlar sizi doğru hedefe götürür. Günden güne karmaşık hale gelen rekabet dünyasında doğru bir strateji ile planlanmış olan ve kendi konusunda Türkiye’nin en büyük ve en çok kapasiteli emaye tesisinin bulunduğu ve bu günlerde açılışını yapacağımız İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikamızda; emaye akümülasyon tankları, tek ve çift serpantinli boylerler, bakır serpantinli boylerler, elektrikli boylerler, buffer tankların üretimi gerçekleştirilmektedir.

Sıfır duruş ve sıfır hata ile kaliteli üretim adına ne tür metod ve sistemler kullanılıyor? Daha çok hangi otomasyon donanım ve yazılım teknolojilerinden yararlanıyorsunuz? Geriye dönük izlenebilirlik çalışmaları kapsamında neler yapıyor? 

Wenta Şirketler Grubu; konusunda deneyimli mühendisleri ve çalışanları ile ısıtma sektöründe çağın teknolojisine uygun çözümler sunmaktadır. Firmamız; dinamik yapısıyla kalıcı çözümleri yaratmakta ve müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmiştir.

Kalite; müşteri memnuniyetini sağlamak için bütün çalışanlarımız tarafından benimsenmiş bir olgudur. 

Temel hedefimiz; kalite ilkelerimiz doğrultusunda, müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde bir kaliteyi bütün üretim ve hizmet süreçlerimizde gerçekleştirmektir.

Bu hedefe en sağlıklı şekilde ulaşmanın “toplam kalite” ile olacağının bilincindeyiz. Bunun için kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 koşullarına uyarlanmasını “toplam kalite” anlayışına ulaşmanın birinci aşaması olarak görmekteyiz. “Buhar kazanları, sıcak su kazanları, kızgın yağ kazanları, kızgın su kazanları, ön ocaklı buhar kazanları, buhar jeneratörleri, hidrofor ve genleşme tankları, ekonomizer sistemi, degazör, seviye göstergeleri, akümülasyon tankları, elektrikli kalorifer kazanları, elektrikli buhar jeneratörleri, çift cidarlı ve tek serpantinli boylerler, eşanjör, çelik baca, tek ve çift serpantinli hızlı boylerler, yeraltı ve yer üstü yakıt tankları tasarımı, üretimi, montaj ve bakım hizmetleri vermekteyiz. Wenta Şirketler Grubu; her türlü kanun ve mevzuatları, uluslararası standartları, ürün kalitesini esas alarak kalite yönetim sistemi kontrolünde hizmet sunmak, çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, kaynakları verimli ve tekin bir şekilde kullanıp, çözüm odaklı ve kaliteli hizmet sunmaktadır.
Bünyenizde otomasyon ile IT'nin entegrasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Dijitalleşme ve Sanayinin Dijital Dönüşümü vizyonunuz nedir? Varsa pilot uygulamalarınızdan bahseder misiniz?
Sanayi sektörlerinin güncel konularının başında Endüstri 4.0 gelmektedir. Sanayi dünyası bu yeni devrimde yer almak ve pay sahibi olmak için büyük gayret göstermektedir. Bunun için de başta KOBİ’ler olmak üzere toplumun tüm katmanları Endüstri 4.0’ı doğru analiz etmek ve yorumlamak durumundadır.

Endüstri 4.0, sektörel olarak ürettiğimiz ürünlerde kullandığımız otomasyon sisteminin dijitalleşmesini sağlayan bir aşamadır. Diğer bir ifadeyle otomasyon sisteminin dijitalleşmesini kolaylaştıran cihazların üretilmesi, üretilen bu cihazların doğru bir şekilde uygulanmasıdır. Endüstri 4.0’ı en yalın bir cümleyle ifade etmek gerekirse; “yazılım uygulamalarının çağı” olarak tarif edebiliriz.

Biz sanayiciler açısından hayatımıza yeni giren Endüstri 4.0’da yapay zeka teknolojisinin nasıl, nerede, ne zaman kullanılacağı önemlidir. Ayrıca yeni teknolojileri uygulama konusunda teknik açıdan donanımlı olmanın yanı sıra bu alanda çalışan işletmelerin yatırımlarını operasyonel ve finansal faydalara dönüştürüp dönüştüremeyeceği de büyük önem arz etmektedir. Akıllı fabrika yatırımlarının nasıl olacağı ve bu yatırımların getirilerinin neler olacağı, disiplinler arası iş birliklerinin nasıl şekilleneceği; tüm üretim süreçlerinin bu akıllı sistemlerle nasıl kontrol edileceği konularının anlaşılması bir süreç gerektirir. Bu süreci, anlama ve özümseme yılları olarak değerlendirebiliriz.

Dijitalleşme teknolojisi, yazılım, otomasyon, elektromekanik alanlarda ısıtma sektörünün aktif oyuncusu olan Wenta Şirketler Grubu; sektörde farkındalığın yaratılması, mevcut kullandığımız otomasyon sisteminin Wenta markasıyla yazılımın geliştirilmesi için Ar-Ge çalışması devam etmektedir. Otomasyon işlerinde GMT’nin hareket kontrolü ve PLC programlama konularında verdiği destekle Endüstri 4.0’a hazırlıklıyız. Üstelik ülkemizde GMT tarafından üretilen yerli PLC'lerin değerinin bilincindeyiz.

GMT ile ilk hangi proje kapsamında bir araya geldiniz?

GMT ile kızgın yağ kazanı otomasyonunda bir araya geldik. Kızgın yağ kazanlarındaki sıcaklık değerlerini analog olarak ölçüp, dijital olarak HMI ekranına yansıtarak kazanın 5 farklı yerdeki yağ sıcaklığını kontrol ettik. Daha sonra buhar kazanları, buhar jeneratörleri, kızgın yağ kazanlarında GMT’nin GMTCNT marka ürünlerini kullandık.

GMT, ülkemize alanında ne gibi ilkleri kazandırdı?

GMT ülkemizde endüstriyel PLC üreten, otomasyon sektöründe önde gelen yerli bir firmadır. GMT’nin yüzde yüz tasarım ve üretim teknolojisine sahip olduğu PLC’leri makina imalat sanayii başta olmak üzere geniş bir alanda global markalarla rekabet ederek, hızla ithal ürünlerin yerini almaktadır. İnternet alt yapısı olan bütün sektörler son teknolojiye sahip olan GMTCNT marka PLC ile bir browser üzerinden makinaları izleyebilmekte ve kontrol edebilmektedir. Biz de bunun bilinciyle çalışmalarımızda GMTCNT marka ürünleri tercih ediyoruz.

Son dönem GMT ile birlikte gerçekleştirdiğiniz projeyi detayları ile anlatır mısınız? Proje hangi ihtiyaçtan doğdu?

Firmamız 100kg/h ile 20.000kg/h arasında buhar kazanları, 120.000kcal/h ile 8.000.000kcal/h arasında kızgın yağ kazanları üretmektedir. 6.000 kg/h buhar kazanı otomasyonunda GMT’nin GLC-496R serisi PLC’lerini kullanıyoruz. Bir müşterimiz makinasını kendi ofisindeki bilgisayarından kontrol etmek istedi. Bunun üzerine GLC-496R serisi PLC’leri kullanmaya başladık. Söz konusu müşterimiz şu an internet üzerinden işletmesinde kurulu bulunan buhar kazanını izleyebilmektedir.

Hangi çözümler kullanıldı? GMT’yi tercih etme nedenlerinizi detaylandırır mısınız?

GMT’nin kaliteli, kolay ulaşılabilir ve fiyat politikasının rekabetçi koşullarda olması bizim için iyi bir çözüm oldu. Buna ek olarak PLC’lerin ülkemizde üretiliyor olması, firmanın teknik destek kapasitesi ve kullanıcı dostu editör programları GMTCNT PLC’leri tercih etmemizdeki başlıca faktörler oldu. 

Projede ne tür verimlilikler sağlandı?  Nasıl ölçümlediniz, detaylandırır mısınız?

Sahada internete bağlı olan tüm makinalarımızı online olarak izleyebiliyoruz. Bir sorun olduğunda, sorunu ekranda yazılı olarak görebiliyoruz. Böylece sistem fazla kesintiye uğramadığı için üretimde aksaklık da olmamaktadır. Kolay kurulum, internet üzerinden uzaktan erişim ile PLC programını yenileyebilme ve izleyebilme kabiliyetine sahibiz. Bu sayede verimlilik analizi yapabiliyoruz.

Projenin başarısında hangi bileşenler ön plana çıktı?

Projede ön plana çıkan en önemli faktörler GMT'nin ürettiği PLC’lerin yerli olması, GMT’nin teknik destek gücü ve güçlü stok yapısı olmuştur. Bu sayede, yerli üretim yapan bir makina imalatçısı olarak, ürettiğimiz makinaların otomasyonunda yine yerli bir PLC kullanmamız, hem ülke ekonomisine katma değer sağlamış hem de WENTA markasına bir değer katmıştır. Makinalarımızı kullanan müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler, bu anlayışımızın ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. 

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 17:02
YORUM EKLE

Fatih Otomasyon

Secomea-pc

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını