KONUTDER'in NielsenIQ Türkiye ile birlikte, markalı konut üreticisi firmaların en üst yöneticilerine yönelik 3 aylık periyodlarla beklenti anketi uyguluyor. Bu anket, gayrimenkul sektöründe yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyor,. Aynı zamanda anket; birinci el konut satış adetleri, yabancıya satış adetleri, konut fiyatları, konut maliyetleri, işçilik ve malzeme maliyetleri, kredili konut satış adetleri, kentsel dönüşüm alanında üretilecek konut sayısı, konut kredisi faiz oranları ve kira fiyatlarına yönelik rakam ve öngörüleri ortaya koyuyor.

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, başlattıkları bu çalışmaların gayrimenkul sektörü için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda yayınladıkları 'İstanbul'un 10 Yıllık Konut Strateji Raporu'nun ardından yayınladıkları beklenti anketinin, KONUTDER'in veri odaklı stratejisinin devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Kumova, "Başta İstanbul olmak üzere esasen tüm ülkenin konut ihtiyacını derli toplu bir biçimde ortaya koyan bir araştırma raporuna ihtiyaç var. Başlattığımız araştırmalarla oldukça önemli veriler elde ettik ve bu verileri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile de paylaştık." diye konuştu.

SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKACAK

Kumova, sektörün tüm gündemlerini başlıklar halinde içeren yeni çalışmanın yalnızca sektör temsilcilerine değil konut yatırımı yapacak vatandaşa, sektörü besleyen alt sektörlere ve karar vericilere de ışık tutacağını kaydederek şöyle devam etti:  "Şimdi de yine konut sektöründe bir ilk olarak 6 aylık beklentilerin yer aldığı bir rapor paylaşmaya başlıyoruz. Üçer aylık periyodlarla yenilenecek "KONUTDER Üyeleri Konut Sektörü Beklenti Anketi-6 Aylık Beklenti Göstergeleri" adlı raporumuz, markalı konut üreticilerinin öngörülerini yansıtacak. NielsenIQ Türkiye ile birlikte hazırladığımız rapor, bugünün verilerini geçmiş dönemlerle karşılaştırma imkânını da sunacak ve böylece sektörün değişen beklentileri de öne çıkacak"

Markalı konut ūreticisi firmaların 4'te 3'ü, birinci el konut satış adetlerinin önümüzdeki 6 ay içinde būyük oranda azalacağını düşünüyor. KONUTDER'in Ekim - Aralık 2023 Üretici Beklenti Anketine göre, 2024'ün ilk 6 ayına ilişkin markalı konut üreticilerinin beklenti ve öngörüleri şöyle sıralanıyor:

YABANCILARDA SATIŞTA AZALMA BEKLENTİSİ ARTIYOR

Bir önceki ankette üyelerin yüzde 50'si yabancıya konut satışlarında gelecek 6 ayda herhangi bir değişim beklemiyorken son ankete göre üyelerin yaklaşık yüzde 60'ı yabancıya konut satışlarında gelecek 6 ayda azalma olacağını düşünüyor.

FİYATLARDA ARTIŞTAN STABİLE DOĞRU 

Bir önceki ankette, üyelerin yüzde 73'ü konut fiyatlarının artacağını belirtirken, son ankette ise bu oran yüzde 54.5'e düşmüş görünüyor.

MALİYETLERDE ARTIŞ SÜRECEK

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YEŞİL PROJELER İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YEŞİL PROJELER

KONUTDER üyelerinin neredeyse tamamı maliyetlerin artacağı konusunda hemfikir. Maliyetlerle ilgili üyelerin öngörüsünde 3 ay içerisinde bir değişiklik olmadığı görülüyor.

İŞCİLİK VE MALZEMEDE TÜM ÜYELER HEMFİKİR

Üyelerin tamamı geçen dönemde olduğu gibi işçilik ve malzeme maliyetlerinin artacağı beklentisine sahip.

ÜRETİMDE AZALIŞ SİNYALLERİ

Üyelerin yüzde 72.7'si konut üretiminin azalacağını düşünüyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARTIŞ

Üyeler, kentsel dönüşüm alanındaki üretimde genel üretime göre daha umutlular. Üyelerin yüzde 68.2'si bu alanda üretim artacak görüşünde.

KREDİ FAİZLERİNDE ZİRVEYİ GÖRDÜ MÜ?

Önceki dönemde KONUTDER üyelerinin yüzde 73'ü konut kredi faiz oranlarının artacağını ön görürken, son
ankete göre bu oran yüzde 40.9'a gerilemiş bulunuyor.

KREDİLİ SATIŞLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

KONUTDER üyelerinin yüzde 86.4'ü kredili konut satışlarının azalacağını öngörüyor. Kredili satışların azalacağını düşünenlerin oranı bir önceki dönemde yüzde 72.7 iken bu dönemde yüzde 86.4'e yükselmiş görünüyor.

KİRADA DÜSÜŞ BEKLENTİSİ YOK

Önceki dönemde hiçbir üye kira fiyatlannın azalacağını beklememekle birlikte, yüksek oranda kiraların artacağını öngörürken, son anket verilerine göre konut kiralarının artacağı yönündeki görüşler yüzde 50'lere gerilemiş bulunuyor.