Zaman ve Maliyet Kaybının Önüne Geçiyor

Asansör ve yürüyen merdiven sistemleri alanında inşaat firmalarına danışmanlık ve mühendislik hizmeti veren Elescon Mühendislik’in Şirket Müdürü Erdem Sarsu, ihtiyaca uygun doğru çözümleriyle projelerde zaman ve maliyet kaybının önüne geçerek avantaj sağladıklarını vurguluyor.

Zaman ve Maliyet Kaybının Önüne Geçiyor
Endüstrideara

Elescon Mühendislik, “önce güvenlik” diyerek işe koyulan firmalar arasında. Doğruluktan ödün vermeden yapılan her işin başarıyı getireceği perspektifi ile çalışmalarını sürdüren firma, asansör ve yürüyen merdiven alanındaki tecrübesi ile hedef kitlesine avantaj sağlıyor. Müşterilerine ihtiyaçlarına uygun, doğru çözümler sunmayı amaçladıklarını belirten Şirket Müdürü Erdem Sarsu, daha planlama aşamasında asansör danışmanlık firmaları ile iletişime geçilmesinin önemine işaret ediyor. 

Elescon Mühendislik yakın zamanda faaliyete başladı. Firmanızın hikayesini öğrenebilir miyiz?

Firmamızın ismi Elescon; elevator, escalator ve consultancy kelimelerinden türetilen bir kısaltmadır. Uzun yıllar asansör sektöründe edindiğim tecrübe ile Elescon Mühendislik’i faaliyete geçirdim. Mersin Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmamın ardından İstanbul Makine Mühendisleri Odası’nda beş yıl boyunca asansör ve yürüyen merdivenlere/bantlara yönelik periyodik kontrol, eğitim çalışmaları, yönetmelik ve standartların oluşturulması için görüş bildirilmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kapsamında uygulama sınavlarının yapımında görev ve sorumluluklar aldım. Bugüne kadar bine yakın asansörün kontrolünü yaptım. İstanbul Avrupa bölge sorumluluğunu ve İstanbul birim sorumluluğunu üstlendim. Firmamızın ana faaliyet alanı asansör ve yürüyen merdiven sistemleri hakkında inşaat firmalarına, bina/site yöneticilerine ve teknik müdürlere danışmanlık hizmeti vermek. Bunun yanı sıra mühendislik hizmeti de veriyoruz. Yürütmekte olduğum iki Ar-Ge projesi var. Asansörde yeni sistemlerle güvenlik hacimlerinin oluşması ve asansör fren sistemleri hakkında. Bu iki alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ancak bu çalışmalar için desteğe ve ekibi büyütmeye ihtiyacımız var. Binanın mimarisi, coğrafi şartları gibi özel durumlar nedeniyle asansörlerde spesifik tasarımlar gerekebiliyor. Böyle durumlar için de projelendirme yapabiliyoruz. Ayrıca firma bünyesindeki Pisagor Akademi ile asansör sektörüne yönelik teknik eğitim veriyoruz.  

İnşaat yatırımcılarına verdiğiniz hizmet ve sağladığınız fayda nedir?

Asansör ve yürüyen merdiven sistemleri oldukça teknik ve spesifik bir iş alanı. İnşaat firmaları, projelerinde asansör ve yürüyen merdiven/bant yaptırmak istediklerinde kaliteden daha çok montajı yapacak olan firmaların kendilerine sunduğu fiyat tekliflerine odaklanıyor. İnşaatın projelendirilmesinden iskân alımına kadar her aşamada, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri önemli. Asansörün ve yürüyen merdivenlerin/bantların mevcut yönetmeliklere ve standartlara uygun olması gerek. Ancak yapılan yanlışlıklardan dolayı yeni bir binada dahi asansöre kırmızı etiket yapıştırılabiliyor.  Bu, inşaat firmasının hem zaman kaybına hem de zarara uğramasına sebep oluyor. Elescon Mühendislik olarak müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun, doğru çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Olası bir asansör kazasının can kaybına sebep olabileceği bilinciyle, her şeyden önce güvenliği sağlamak adına doğru çalışmayı yapmaktan kendimizi mükellef tutuyoruz. Bizlerin gözünden kaçan bir hata bir insanın canına mal olabilir! Bu nedenle bir cerrahtan farkımız yok: Doktor hastayı, bizler asansörü ameliyat ediyor, iyileştiriyoruz. Çalışmalarımızı bu anlayış doğrultusunda yürütüyoruz. Bu nedenle asansör ve yürüyen merdiven/bant montajı, bakımı gibi işleri yapan ya da yapmaya aday olan kişi ve firmalarda öncelikli kriterimiz liyakattir. İnşaat sektörüne ilk olarak vereceğimiz hizmet doğru tekniği önermek. Çünkü birçok yeni bina, asansörün doğru ölçüde olmaması nedeniyle iskân alamıyor. Örnek verecek olursak makine daire yüksekliği uygun olmuyor, kuyu ölçüsü yetersiz oluyor ya da doğru kapı takılmıyor... Tüm bu durumlarda asansörün yönetmelik ve standartlara uygun olmaması nedeniyle teknik elemandan onay geçmiyor ve binaya iskân verilmiyor. Bazı binalarda yanlış trafik hesabı nedeniyle bina içerisinde yeterli sayıda asansör olmuyor ya da çok fazla oluyor. Her iki durum da yatırımcının ya da kullanıcının maliyetlerini artırıyor. Bir diğer örnekte ise, sistemin ihtiyacından çok daha fazla kapasiteli ve sayıda malzeme kullanılarak gereksizce maliyet artıyor. Bu gibi hataların önüne geçebilmek adına inşaat yatırımcılarına projelerinde asansör danışmanlığı hatta bilirkişilik hizmeti veriyoruz. Yapının hangi tipolojide olduğu, yaya trafiği gibi bilgiler bizimle paylaşıldığı takdirde binada ihtiyaç duyulacak asansör sayısını ve tüm teknik bilgileri belirleyerek projeyi hazırlıyoruz. Hazırladığımız bilgiler doğrultusunda mimar binanın tasarımını yaptığında doğru çözümler oluşturulabiliyor. Bozulan asansör butonunu değiştirmek zor değildir; ancak yanlış bir kuyu hesabı kaba inşaat bittiğinde kolay telafi edilemeyeceği gibi kullanıcıların gündelik hayatını olumsuz etkileyecek bir durumdur. Çünkü günümüzde binalar çok yüksek katlı yapılıyor. Bu yapılarda asansörler en önemli ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle inşaat yatırımcılarının daha planlama aşamasında asansör danışmanlık firmaları ile iletişime geçmesi gerekir. Öte yandan asansör sektöründe komisyon talep edilmesi çok fazla yaşanan bir durum! Şunu taahhüt edebilirim ki firmamızın hiçbir kurum ya da kuruluşla organik bir ilişkisi yoktur, olmayacaktır da. Bizim amacımız müşterimizin işini en iyi şekilde, güvenilir, hızlı ve uygun maliyetle yapmak. Bir projeyi üstlendiğimizde, tedarikçi firmayı bu kriterleri karşılayan firmalar arasından seçiyoruz. Asansör montajını yapacak firmanın personelinin yetkinliğini, iş yoğunluğunu, belgelerini denetleyebiliriz. Bu kriterlere uygun firmaların tekliflerini inşaat firmasına sunuyoruz. Asansör firmasını doğru yönlendirmek adına kendimiz asansör projesi taslağı hazırlıyoruz. Bu projeye gerekli eklemeleri yaparak asansörün avan ve uygulama projeleri oluşturuluyor. Genellikle bu projeler, bina yapıldıktan sonra yapılıyor; ancak bu yanlıştır. En önemli kısım teknik şartnamenin hazırlanmasıdır. Projenin hazırlanmasının ardından her asansör ve yürüyen merdiven/bant için ayrı ayrı teknik şartname hazırlıyoruz. Bu teknik şartnameye göre asansör ve yürüyen merdiven sisteminin nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde belirtilmektedir. En önemli aşama ise proje iş-zaman planı ve kontrolü… Buradaki amacımız montajı yapacak firmayı belirlememizin ardından, firmanın belirtilen zaman içerisinde çalışmayı gerçekleştirmesi. Bu plana göre her uygulama aşamasının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Tüm montajın tamamlanması sonrasında yasal mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde asansörü tepeden tırnağa yeniden kontrol ediyoruz. 

Mevcut binalarda nasıl bir yol izliyorsunuz? 

Mevcut binalar ile yeni yapılan binalarda yaptığımız çalışmaların arasındaki tek fark projelendirme safhasının olmaması. Mevcut binalarda asansör, yetkili A tipi muayene kuruluşu tarafından kontrol edilmiş olsa da biz tekrar kontrolünü yapıyoruz. Bu kontrolün ardından uygunsuz olan şartlar için teknik şartname hazırlıyoruz, uygun firma tespit ederek, fiyat tekliflerinin detaylı değerlendirmesini yaparak asansör projesi oluşturuyoruz. Kontrolleri yapmamızın ardından asansörü kullanılmak üzere teslim ediyoruz. Burada da özellikle belirtmek istiyorum ki tüm bu süreçlerde partnerlerimizi işinde uzman kişilerden seçiyoruz. Asla yaptığımız işlerde komisyon almıyoruz! Makine mühendisleri olarak bizlerin yaptığı işin, bir asansörün çalışmasını sağlamaktan öte can güvenliğini sağlamak olduğu kanısındayım.

Pisagor Akademi neyi amaçlıyor? 

Pisagor Akademi’yi, asansör sektöründe faaliyet gösteren firmaları ve mühendisleri teknik konularda geliştirmek üzere kurduk. Sunacağımız eğitim faaliyetlerimizle sektörde gözlemlediğimiz eksikliklerin giderilmesinde ve yönetmelik ve standartların herkesçe okunmasında rol sahibi olmayı amaçlamaktayız. Buradaki amacımız sertifika odaklı değil öğrenme odaklı bir eğitim anlayışının tüm sektörce kabul görmesine bir katkı sağlayabilmektir. Bu çoğu zaman uygulamalı eğitim olarak verilir. Yürüyen merdiven/bant ya da asansör ile uygulamalı ve sınıf ortamında bu eğitimi veriyoruz. Eğitim çalışmalarımızı, katılımcıların gözlem kabiliyetini azaltmak istemediğimizden sınırlı sayıda kişiye veriyoruz. Ayrıca, web temelli eğitim (WEBİNAR) yöntemleriyle ve katılımcıların bilgisayar başında internet bağlantısıyla web sitemizi ziyaret ederek eğitim almalarını da sağlıyoruz.

Elescon Mühendislik neyi hedefliyor?

Bir işletme olarak elbette ticari kazancımızın olmasını istiyoruz. Ancak asansör sektörünün daha fazla gelişmesini, teknikerlerin daha donanımlı olmasını sağlamayı ve sektöre nitelikli eleman yetiştirmeyi de amaçlıyoruz. TUİK verilerine göre Türkiye’de 6 bine yakın asansör firması var; ancak Türk Standartları Enstitüsü’nden satın alınan standartlar bu rakamın çok daha altında. Standartların okumasını sağlamayı hedefliyoruz. İlgili standartlar firmamızda mevcut iken, birçok firmada bulunmamaktadır. Ayrıca asansörün hem kullanıcı hem de bu sektörde çalışanlar için bir güvenlik meselesi olduğu konusunda farkındalık sağlamak istiyoruz. Amacımız, danışmanlık ve diğer hizmetlerimizle projelerde daha fazla yer alarak büyümek. Planımız, Ar-Ge çalışmalarımızı tamamlayarak asansör sektörüne daha fazla faydalı olmak.  

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2019, 18:16
YORUM EKLE

Polinet

Vefa

Dergiler