banner1322
x

Ultravation T3 UVC Lambalarının diğer UVC lambalarından farkı nedir?

Ultravation’ın hava dezenfeksiyon ekipmanını diğer UV ekipmanlarıyla karşılaştırırken ilk adım, her üreticinin dezenfeksiyon için ekipmanlarının boyutunu nasıl hesapladığını belirlemektir. Halen bunun nasıl hesaplanacağını belirleyen bir endüstri standardı bulunmamaktadır. Ultravation’ın inisiyatifiyle ve kapsamlı araştırmalarla, Penn State University tarafından tamamlanan derinlemesine araştırmalar yaptık.

Ultravation T3 UVC Lambalarının diğer UVC lambalarından farkı nedir?
Endüstrideara

Ultravation, hava akımlarına dezenfeksiyon oranlarını hesaplamak için UV ışınlarına (S = e-kIt) maruz kalan mikrobiyal popülasyonlar için tek aşamalı üstel bozunma denklemini kullanır. Denklem aşağıdaki gibidir:

S = Mikroorganizmanın hayatta kalma oranı
k = UV hızı sabiti
I = Ortalama UV yoğunluğu alanı
t = UV yoğunluğuna maruz kalan süre

Tüm UV hava dezenfeksiyon ekipmanı üreticilerinin yukarıdaki denklemi kullanmamasına ve/veya kabul etmemesine rağmen, herkes UV dezenfeksiyonunun iki ana bileşeninin yoğunluk ve zaman olduğu sonucuna varmalıdır.
Yoğunluk: Herhangi bir düşük basınçlı cıva lambası, UVC çıkışı ile lambanın yüzey sıcaklığı arasında aşağıdaki grafikte göreceğiniz korelasyona sahiptir.
 

Görebileceğiniz gibi cıva lambaları en fazla UVC çıkışını 40 ° C'de (104 ° F) üretir. Klima santralleri ortamları tipik olarak 7,2 ° C (45 ° F) olması sebebiyle lambalardan yayılan UVC optimum koşullar altında olduğundan çok daha düşüktür. Bunu telafi etmek için UV hava dezenfeksiyon üreticilerinin birçoğu yüksek çıkış lambalara geçiş yaptı. Yüksek çıkışlı lambalar, standart UVC lambalarla aynı, ancak daha ağır filamentlere sahip olarak tasarlanır ve tipik olarak 425 ma'da çalışan standart lambaların aksine 800 ma'da çalışır. Yüksek çıkışlı lambaların fazla önerilmesinin sebebi, başlangıçta daha fazla UVC üretmesidir. Bununla birlikte yüksek çıkışlı lambalar standart bir lamba ile aynı yüzde oranında azalmaya devam eder (Aynı lamba yüzey sıcaklığı verilir). Yüksek çıkışlı lambaların diğer dezavantajları, standart lambalardan daha fazla güç tüketmeleri, daha yüksek değiştirme maliyetlerine ve daha kısa bir lamba ömrüne (7500 ila 9000 saat arasında) sahip olmalarıdır.
İşletim ve bakım maliyetlerini en aza indirmek için Ultravation ekipmanlarını standart 425 ma lambalar etrafında tasarladı. Ultravation, lambayı bir kuvars kılıfın içine alarak bir hava yalıtım bariyeri oluşturur. Bu, standart lambaların optimum sıcaklıklarda dolayısıyla daha fazla UVC'ye yakın çalışmasına izin verir.

Tüm lambalar çalışırken UVC çıkışı azalır. Tipik bir UVC lambası, ilk UVC çıktısının yüzde 40'ını lamba ömrü boyunca kaybedecektir. Yüksek çıkışlı bir lambanın ömrü tipik olarak 7000 ila 9000 saat arasındadır. Ultravation’ın lambaları, ilk UVC çıkışlarının sadece yüzde 20’sini lamba ömrü boyunca kaybedecek (18000 saat garantilidir). Aşağıdaki tablo Ultravation’ın ekipman tasarımının hem kuvars kılıfsız hem de yüksek çıkışlı lambalar içeren geleneksel lambalarla karşılaştırıldığında ne kadar verimli olduğunu gösteriyor.
 

Ultravation’ın tasarımı, UVC lambası ve kuvars kılıfı ayrı tutarak işletme maliyetlerini daha da azaltır. Bu son kullanıcının sadece lambayı değiştirmesini, daha hızlı ve kolay bir bakım yapılmasını gerektirir. Ultravation standart lambalar kullandığından, değiştirme maliyetleri ve güç tüketimi minimumda tutulur, lamba ömrü ise maksimum (18000 saat) olur.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 15:06
YORUM EKLE

Aldağ

ECA

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını