Ultravation T3 UVC Lambaları verimlilik katıyor

Ultravation T3 UVC Lambalarının avantajlarına değinen Nasa Mühendislik Ultravation Inc. Türkiye Distribütörü Kevork Hamamcıyan, bu lambaların sektördeki diğer UVC lambalarına göre çok daha verimli olduğunu vurguluyor.

Ultravation T3 UVC Lambaları verimlilik katıyor
EndüstrideAra - Haber Detay

Ultravation’ın hava dezenfeksiyon ekipmanını diğer UV ekipmanlarıyla karşılaştırırken ilk adımın, her üreticinin dezenfeksiyon için ekipmanlarının boyutunu nasıl hesapladığını belirlemek olduğunu belirten Nasa Mühendislik Ultravation Inc. Türkiye Distribütörü Kevork Hamamcıyan, halen bunun nasıl hesaplanacağını belirleyen bir endüstri standardının bulunmadığını açıklıyor. Ultravation’ın inisiyatifiyle ve kapsamlı araştırmalarla, Penn State University tarafından tamamlanan derinlemesine araştırmalar yaptıklarını dile getiren Hamamcıyan, ultravation, hava akımlarına dezenfeksiyon oranlarını hesaplamak için UV ışınlarına (S = e-kIt) maruz kalan mikrobiyal popülasyonlar için tek aşamalı üstel bozunma denkleminin kullanıldığını ifade ediyor. Hamamcıyan denklemi şu şekilde açıklıyor: 

S = Mikroorganizmanın hayatta kalma oranı
k = UV hızı sabiti
I = Ortalama UV yoğunluğu alanı
t = UV yoğunluğuna maruz kalan süre
Hamamcıyan, tüm UV hava dezenfeksiyon ekipmanı üreticilerinin yukarıdaki denklemi kullanmamasına ve/veya kabul etmemesine rağmen, herkesin UV dezenfeksiyonunun iki ana bileşeninin yoğunluk ve zaman olduğu sonucuna varması gerektiğinin altını çiziyor.
Yoğunluk: Herhangi bir düşük basınçlı cıva lambası, UVC çıkışı ile lambanın yüzey sıcaklığı arasında aşağıdaki grafikte göreceğiniz korelasyona sahiptir.
 

Tabloda görüleceği gibi cıva lambalarının en fazla UVC çıkışını 40 ° C'de (104 ° F) ürettiğini belirten Hamamcıyan, klima santralleri ortamları tipik olarak 7,2 ° C (45 ° F) olması sebebiyle lambalardan yayılan UVC optimum koşullar altında olduğundan çok daha düşük olduğunu açıklıyor. Bunu telafi etmek için UV hava dezenfeksiyon üreticilerinin birçoğunun yüksek çıkış lambalara geçiş yaptığını belirten Hamamcıyan; yüksek çıkışlı lambaların, standart UVC lambalarla aynı, ancak daha ağır filamentlere sahip olarak tasarlandığını ve tipik olarak 425 ma'da çalışan standart lambaların aksine 800 ma'da çalıştığını aktarıyor. Yüksek çıkışlı lambaların fazla önerilmesinin sebebinin başlangıçta daha fazla UVC üretmesi olduğunu dile getiren Hamamcıyan, bununla birlikte yüksek çıkışlı lambaların standart bir lamba ile aynı yüzde oranında azalmaya devam ettiğini dile getiriyor (Aynı lamba yüzey sıcaklığı verilir). Yüksek çıkışlı lambaların diğer dezavantajlarına değinen Hamamcıyan, standart lambalardan daha fazla güç tüketmelerinin, daha yüksek değiştirme maliyetlerine ve daha kısa bir lamba ömrüne (7500 ila 9000 saat arasında) sahip olmaları anlamına geldiğini aktarıyor. 

İşletim ve bakım maliyetlerini en aza indirmek için Ultravation ekipmanlarını standart 425 ma lambalar etrafından tasarladığını belirten Hamamcıyan, Ultravation’ın lambayı bir kuvars kılıfın içine alarak bir hava yalıtım bariyeri oluşturduğunu vurguluyor. ŞHamamcıyan standart lambaların optimum sıcaklıklarda dolayısıyla daha fazla UVC'ye yakın çalışmasına izin verdiğini dile getiriyor. 

Tüm lambalar çalışırken UVC çıkışının azaldığını dile getiren Hamamcıyan, tipik bir UVC lambasının, ilk UVC çıktısının yüzde 40'ını lamba ömrü boyunca kaybedeceğini aktarıyor. Hamamcıyan, yüksek çıkışlı bir lambanın ömrünün tipik olarak 7000 ila 9000 saat arasında olduğunu dile getirirken Ultravation’ın lambalarının  ilk UVC çıkışlarının sadece yüzde 20’sini lamba ömrü boyunca kaybedeceğini (18000 saat garantilidir) vurguluyor. Hamamcıyan,  aşağıdaki tablonun Ultravation’ın ekipman tasarımının hem kuvars kılıfsız hem de yüksek çıkışlı lambaları içeren geleneksel lambalarla karşılaştırıldığında ne kadar verimli olduğuna işaret ettiğini aktarıyor. 
Lamba Teknolojisi    Klasik düşük basınçlı, düşük yoğunluklu lamba    Ultravation T3 düşük basınçlı, düşük yoğunluklu quartz kılıflı lamba    Klasik düşük basınçlı yüksek çıkışlı lamba

Ark Uzunluğu    28    28    28
Güç Kullanımı (watt)    33    33    84
Lamba Ömrü (saat)    9000    18000 (garanti edilen)    7500
Uv çıkışı @1 mt    47    110    150
Uv çıkış kaybı % @EOL*    40    20    40
Uv çıkışı @1 mt, @EOL*    28,2    88    90
* EOL= End Of Lamplife

Ultravation’ın tasarımının UVC lambası ve kuvars kılıfı ayrı tutarak işletme maliyetlerini daha da azalttığını aktaran Hamamcıyan, bunun son kullanıcının sadece lambayı değiştirmesini, daha hızlı ve kolay bir bakım yapılmasını gerektirdiğini aktarıyor. Hamamcıyan, Ultravation standart lambaları kullandığından, değiştirme maliyetlerini ve güç tüketimini minimumda tutulduğunu, lamba ömrünün ise maksimum (18000 saat) olduğunu sözlerine ekliyor. 
 

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2019, 09:29
YORUM EKLE

Daikin

Vefa

Dergiler