EPC ekranlar, üretime ve operatöre değer katıyor

Doruk Otomasyon; EPC ekranların veri girişlerinde seçim kolaylığı sağlarken, operatörü, makinanın anlık durumlarından haberdar ettiğine dikkat çekiyor. 

EPC ekranlar, üretime ve operatöre değer katıyor
Endaş - Haber

ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi, üretim takibi ve verimlilik analizlerini gerçekleştirebilmek için makina hatlarından beş farklı veri topluyor. Birinci veri olan “sinyal” makinadan otomatik olarak, KeyPDT, SmartCounter veya OPC Server üzerinden toplanabiliyor.  Operatör tarafından beyan edilen operatör, iş duruş ve hurda bilgilerinden oluşan veriler ise KeyPDT cihazından ya da EPC ekranından beyan edilebiliyor.  

Üretim adetlerinin takip edilebilmesi için makinadan doğru sinyalin alınması ne kadar önemli ise iş bilgisinin doğru seçilmesi de bir o kadar önemlidir.  Üretimin doğru sipariş/iş emrinden sarf edilmesi, çalışan işin hız verilerine bakılarak performans ve çalışma durma analizinin doğru sonuç vermesi tamamen iş seçimi ile ilgilidir. Kayıpların doğru analiz edilmesi, ancak doğru veri girişi ile mümkündür. Bu doğrultuda operatörün kolay veri girişi yapabilmesi büyük önem taşımaktadır.

EPC EKRANLARI VERİ GİRİŞİNE NE GİBİ KOLAYLIKLAR SAĞLIYOR?

KeyPDT ve EPC ekranları, operatörün veri girişlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olsa da KeyPDT ekranı herhangi bir görsellik, yönlendirme ya da uyarı amacı gütmeyip yalnızca veri girişleri için fonksiyonel ara yüz görevini üstelenirler. EPC ara yüzünde ise bir boyut sınırlaması olmadığından, operatöre gösterilmesi istenen veriler daha kapsamlı olabiliyor. KeyPDT ekranlarında kod ile seçim yapılırken EPC ekranlarında tanım listeleri gösterilebiliyor, ağaç yapı şeklinde hiyerarşik seçim yapılabiliyor, hatta operatör seçim yaptıktan sonra açıklama girebiliyor.

OPERATÖR MAKİNANIN ANLIK DURUMUNDAN HABERDAR OLUR

EPC ekranları, bir yandan veri girişlerinde seçim kolaylığı sağlarken, diğer yandan operatöre gösterilen verimlilik ve performans değerleriyle operatörün makinanın anlık durumundan haberdar olmasını ve operasyonunu sahiplenmesini sağlar.  
Üretim ekranında sadece gerçekleştirilen üretim bilgisi değil, vardiya hedef üretim ve operatör girişi yapıldığı andan itibaren geçen süredeki hedef üretim değerleri gösterildiği için, operatörün hedefin ilerisinde ya da gerisinde olduğunu takip edebilmesi sağlanır. Hedef süresi tanımlanan bir duruş seçildiği taktirde hedef süre görselleştirilir ve duruşun kalan hedef süresi gösterilir. Böylece hedefe uyum ve iyileştirme faaliyetlerine yardımcı olur.

UYARI EKRANLARININ ÜRETİM PERFORMANSINA ETKİSİ 

ProMANAGE kullanıcısı tarafından makina bazında tasarlanabilen bilgi ve uyarı ekranlarının operatöre gösterimi, veri girişlerinin sağlıklı yapılmasını ve üretim performansının artırılmasını mümkün kılar. Operatörsüz veya işsiz üretim, duruş sebebinin beyan edilmemesi durumunda gösterilen uyarı ekranları, veri girişlerinin doğru yapılması ve hatta detaylı kayıp analizlerinin gerçekleştirilebilmesi açısından önemlidir. Hedef ve gerçekleştirilen üretim, performans ve verimlilik değerlerinin anlık biçimde operatöre gösterilmesi, üretim performansının artışında, operatörlerin iyileştirme fikirlerinin ve geri bildirimlerinin toplanmasında tetikleyici bir unsur olarak dikkat çekiyor.

DOKÜMANLARA İSTEDİĞİNİZ ANDA ULAŞABİLMEK

EPC ekranlarında ürün, operasyon, kalıp, duruş, hurda gibi üretim bileşenlerine ait dokümanların gösterilmesi önemli avantajlar sağlar. Operatörün, dokümanların en güncel haline kendine ait bir ekrandan istediği an ulaşabilmesi, üretim karmaşasının önlemesine ek olarak kalite ve kullanılabilirlik kayıplarının oluşmadan önlenmesi için de büyük önem taşır. Müşteri ihtiyaçlarının farklılaşarak ürün revizyonları ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığından hareketle, görselleştirme ve paylaşımın ne derece önemli olduğu anlaşılabiliyor.

SİNYAL TOPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞMEZ

EPC ekranlarının sahada konumlandırılması için bir sinyal altyapı değişikliğine ihtiyaç duyulmazken,  bu ekranlar, KeyPDT’lerle birlikte kullanılabildiğinden,  mevcut sinyal toplama yöntemi değişmez ve EPC ekranları sisteme kolayca dahil edilebilir. 
 

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 16:28
YORUM EKLE

Radyo

Klemsan

Dergiler