Endüstri 4.0 nedir?

Hemen her gün karşımıza çıkan Endüstri 4.0 kavramının ne olup ne olmadığını sizler için derledik.

Endüstri 4.0 nedir?
Endüstri 40 Zirvesi

İlk olarak Almanya’da 2011 yılında ortaya atılmış olan bu kavram, Türkiye’de Sanayide Dijital Dönüşüm, Amerika’da ise Smart Industry olarak isimlendirilse de aslında hepsinin hikayesi aynı. 1784 yılındaki ilk sanayi devrimi (Endüstri 1.0) ile birlikte su ve buhar güçleriyle çalışan makinalar üretimde kullanılmaya başlandı ve birçok istihdam yaratıldı. 

Gelişen teknoloji ile elektrik enerjisinin kullanımına geçildiği 1870 yılı ise ikinci sanayi devrimi yani Endüstri 2.0 olarak adlandırıldı. Yine birçok farklı çalışma sahasının kurulmasına olanak sağlayan bu ikinci sanayi devrimi, 1969 yılında otomasyon sürecine girişle yerini üretimleri çok daha otomatik hale getirebilme ve seri üretimi sağlama avantajlarıyla dolu Endüstri 3.0’a bıraktı yerini.

Son olarak 2011 yılında Almanya’daki Hannover Fuarı’nda kullanılmaya başlanan ve cloud sistemlerinden karanlık fabrikalara kadar içerisine son teknolojinin entegre edildiği üretim süreçlerinden oluşan Endüstri 4.0 kavramı yerini aldı. 

ENDÜSTRİ 4.0 PRENSİPLERİ NELERDİR?

Nesnelerin İnterneti ile başlayan Endüstri 4.0 serüveni, üretimin olduğu her alanı eş zamanlı olarak kontrol edebilmenin yolunu açar. Yapay zeka altyapısına sahip olan bu teknoloji, üretimdeki tüm makinaların birbirleri ile etkileşimini ve bu sayede üretimin mükemmel olmasını hedefler.

Otonom Robotlar; yüksek insan gücü gerektiren iş ve eylemlerde kullanılmak üzere tasarlanan bu robotlar, insanların fiziksel işlerden ziyade daha algoritmik çalışmalara yoğunlaşmasını sağlar.
Katmanlı Üretim sayesinde tüm talep ve isteklere hızlıca geri dönüş sağlanabilir ve yedek parça üretimi çok kısa süreler içerisinde gerçekleştirilebilir.

Artırılmış Gerçeklik en çok mühendislerin işlerini kolaylaştıran teknoloji olma özelliğinin yanı sıra her geçen gün gelişen kullanım alanları ile eğitimden modellemeye, inşadan prototip üretmeye kadar her unsuru kendi içerisinde önceden yapabilmeyi sağlar ki bu da 0 hata mottosuna hizmet eder.

Bulut Bilişim ya da Cloud Systems, verilerin çok daha güvenli bir ortamda tutulmasına olanak tanır.

Siber Güvenlik; her aşamanın dijitalleştiği bir üretim ortamında en önemli unsur olarak karşımıza çıkar. Üretilen ürünün, çalışanların, müşterilerin ve tüm dataların güvenliği siber güvenlik ile sağlanır.

Büyük Veri Analizi ya da Big Data; daimi olarak dijital platformlar üzerinden yönetilen üretim tesislerinin geribildirimlerindeki datalar çok yüklü miktarlarda olur. Bunların bulut sistemde tutulması ve siber güvenlik ile korunmasının ardından analiz edilmesi konusu kalır ki bahsi geçen büyüklükteki verilerin analizleri her ne kadar zor olsa da üreticiler için büyük önem taşımaktadır.

Yatay ve dikey sistem entegrasyonlarını kapsayan Endüstri 4.0, firmaların birlikte hareket ederek ham madde tedariğinden makine alımına ya da kullanımına kadar birçok farklı unsurda işlerinin kolaylaştırır.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 15:21
YORUM EKLE

Huawei

Halıcı

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını