banner1339
x

Fotovoltaik Yatırımını Geliştirmeyi Hedefliyor

Türkiye’nin ilk güneş panel üretici firması olarak 2010 yılından beri sektörde faaliyet gerçekleştiren Antak Enerji, yeni dönemde fotovoltaik yatırımını geliştirmeyi hedefliyor.

Fotovoltaik Yatırımını Geliştirmeyi Hedefliyor
Enerji Zirvesi

“Türkiye’nin Fotovoltaik ile yaşamayı benimsemesi Antak Enerji için misyon haline gelmiştir. Fotovoltaik Yaygınlaşmasını sağlamak için, Antak Enerji Laboratuvarında Ar-Ge çalışmaları sürdürmektedir. Antak Enerji, Üniversite-Sanayi işbirliğine, Kamu Kuruluşları ile işbirliğine ve Fotovoltaik sektöründe istihdam oluşturmaya önem vermektedir. Antak Enerji, 2018 yılında KOSGEB destekli projeler ile ve sektör paydaşları ile yapılan işbirlikleri ile fotovoltaik yatırımını geliştirmeyi hedeflemektedir. 43 MW/Yıl üretim kapasitesini geliştirerek küçük güneş panel üretim tesisi kurmayı hedeflemektedir. Söz konusu 7 milyon TL bir yatırım olacaktır.” Bu sözler Antak Enerji Genel Müdürü Ziynet Devrim Yıldız’a ait. 2018 yılına ait hedeflerini ve sektör için geliştirdikleri çalışmaları konuşmak için bir araya geldiğimiz Yıldız, sektörle ilgili gelişmelerden de söz ediyor. 

Türkiye’de güneş paneli üretimi için yatırım gerçekleştirdiniz. Fabrikanızın yerinden ve üretim kapasitesinden bahsedebilir misiniz? 

Antak Enerji, Türkiye’nin ilk güneş panel üretici firması olarak 2010 yılında kurulmuştur ve Fotovoltaik (FV) sektörünün öncüsü olmuştur. Burdur Yeni Sanayi de bulunan Antak Enerji, 43MW/ Yıl Üretim Kapasitesine ve Avrupa teknolojili Full-otomatik makine parkuruna sahiptir. Antak Enerji, tescilli ‘Antak’ markası ile Türk Malı, yüksek kalitede, çeşitli verimlilikte (5w-350w), A Kalite hammaddeler kullanarak Monokristal ve Polikristal tipte güneş panelleri üretmektedir. Antak Enerji, profesyonel ekibiyle, Yerli Malı güvencesi ve bunun sağladığı avantajlar ile Anahtar Teslim Fotovoltaik yatırımlara A’dan Z’ye destek vermektedir. Güneş Enerji Santralleri (GES) başta olmak üzere özel ve kamusal Fotovoltaik çözümler ve enerji Yatırımları gerçekleştirmektedir. Antak Ekipleri ve Antak Bayileri tarafından proje takibi, kurulumu ve satış sonrası çözümler sunulmaktadır. 

Antak Enerji Güneş Panelleri birçok sektör ve uygulamalarda kullanılmaktadır:
•    On-Grid (şebekeye bağlı)
•    Off-Grid (şebekeden bağımsız)
•    Öz-tüketim
•    Çatı Üzerine / Yer Konstrüksiyon 
•    Kamu / Özel Sektör

Antak Enerji; şirket felsefesi olarak kalite, güven ve müşteri memnuniyeti üzerine inşa edilmiştir ve bu nedenle satış sonrası takibe önem verilmektedir. Güneş Panellerimiz 12 yıl ürün garantisi ve 25 yıl lineer performans garantisi altındadır. Şirketimiz gerekli olan tüm kalite güvence belgelerine sahiptir.

Ürettiğiniz panellerin öne çıkan teknik özellikleri nelerdir? Verimliliğin artmasına yönelik nasıl çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz? 

Üretici Firma olarak Standard ürünlerin – güneş panelleri (150w – 300w arası güçte monokristal ve polikristal güneş panelleri) yanı sıra müşteriye özgü ‘customized’ taleplerine göre, Nano-Teknolojik özellikte güneş paneli üretmektedir.  Nano-teknolojik güneş panelleri %100 geri-dönüşümlü, verim artırıcı ve kendi kendine temizleyen ürün niteliğindedir. Antak Enerji üretimde sürdürülebilir ve yenilikçi bir felsefe benimsemiştir, buna yönelik şirketimiz Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir. Cirosunun yüzde 12’sini kendi bünyesinde bulunan Laboratuara ayırmaktadır. Kurulduğu tarihten bugüne kadar, Akademi-Sanayi işbirliği şeklinde çalışmalar yaparak yeni ürünler tasarlanmaktadır. Sektörün ilk Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından almıştır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası çapta “Ürün Geliştirme ve Tasarım, Teknolojik Transferler gibi konularda” Üniversitelerin Teknik Bölümleri ile Protokoller imzalamıştır. Güneş Panellerinde beklenen “daha küçük ebatlarda, daha fazla verimlilik”, “daha estetik”, “daha düşük maliyette” olunması gibi vs. olguları önemseyerek yüksek teknolojik ürünler tasarlanmaktadır. 2018 yılında artan talebe cevap verebilmek adına ve “daha verimli” küçük güneş panel üretim tesisi kurulması planlanmaktadır. 

Hücre üretimine yönelik çalışmalarınız olacak mı? 

Türkiye güneş panel üretiminde, ithalatta yapılan sınırlamalar/kotalar ile, yerli imalatının desteklenmesi ile, üretici firma sayısının artması ile, özellikle son iki yılda önemli yol kat etmiştir. Panel üretimi, panel satışı yapan firmaların sayısı her geçen gün artarken, projelendirme-montaj yapan EPC şirketleri aynı şekilde çoğalmıştır. Bu durum yan sektörleri de geliştirmektedir, örneğin alüminyum profil, çelik konstrüksiyon, enerji camı, solar kablo üretimi yapan, eğitim-danışmanlık veren firmalarda fotovoltaik sektörüne yönelmişlerdir. EPDK’nın da yürürlüğe soktuğu 10KW altı lisanssız projelerin uygulamalarını kolaylaştırıcı yasa ile bu trendin (bireysel tüketicilerde güneş panel kullanımı) hızla yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Güneş Panel üretimi çeşitli güçlerde devam ederken, ileri teknoloji, “know-how” ve güçlü finansman gerektiren solar hücre üretimi henüz Türkiye’de başlamamıştır ancak onunda yakın zamanda başlaması vazgeçilmezdir. Panel üretiminde öncü olan Antak Enerji, hücre üretimi konusunda aynı şekilde öncü olmaya hedeflemektedir çünkü panel üreten bir firmanın mutlaka kendi hücre üretimini yapması önemli bir gereksinimdir ve gelecek hedefleri arasında ön sıralardadır.

Son dönemde yer aldığınız projeler hakkında bilgi verebilir misiniz? Referans olarak göstereceğiniz proje için ne kadar panel üretimi yaptınız? 

Büyük ve orta ölçekli GES projelerde yer almanın yanı sıra Antak Enerji oluşturmuş ve güçlendirmekte olduğu bayi ağı’nın sayesinde son kullanıcıya ve bireysel fotovoltaik projelere ulaşmaktadır. Antak Enerji, böylece geniş bir kitleye hizmet vermektedir: salt GES yatırımları, yüksek elektrik sarfiyatı olan sanayiciler, KOBİ şirketleri, tarımsal işletmeler, bireysel solar sulama sistemleri, solar aydınlatma direkleri vs. Özel sektörün fotovoltaik projelerini etkin, rekabetçi ve kaliteli bir şekilde sonuçlandırılmanın yanında Antak Enerji, kamusal örnek fotovoltaik projelerde de aynı itina ile çalışmaktadır ve örnek teşkil eden, kaliteli projeler gerçekleştirmiştir.

Güneş enerjisi santralleri açısından 2017 oldukça verimli bir yıl oldu. 2018 yılı ile ilgili beklentilerinizi öğrenebilir miyiz? 

2017 dediğiniz gibi, GES kurulumları ve devreye alımları için oldukça verimli bir yıl olmuştur. Artık her ilde sayısı artan GES yatırımlarını ve solar projeleri kolaylıkla görebilmekteyiz.  Fotovoltaik sektörü teknolojik açıdan birçok avantajlar getirmiştir dolayısıyla hızlı gelişmesinin önü alınamaz. 

Panellerin verimlilikleri artmakta, ürün skalasında çeşitlik artmakta, üretimde kullanılan hammadde fiyatları düşmekte, amortisman süreleri düşmekte, kalifiye çalışan sayısı artmakta, ürün yaygınlaşmaktadır, dolayısıyla son tüketiciye daha rekabetçi fiyatlar sunulmaktadır. 

Fotovoltaik sektörünün ve bununla beraber gelişecek olan yeni teknolojiler yakın bir gelecekte günlük hayatımızda sıkça görülecektir, yaygınlaşmasıyla beraber sektör gelişmeye devam edecektir. Bunun yanında yan sektörleri geliştirecek ve aktörleri de çoğaltacak ve önemli bir istihdam kolu oluşturacaktır.

Ancak 2017 sadece GES yatırımları için önemli bir yıl olmamıştır, aynı zamanda yerli güneş panel üretimi için çıkan teşvik yasası ve Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin özellikle 10KW altı lisanssız üretim yasası TEDAŞ proje süreçlerini kolaylaştırmıştır, dolayısıyla yatırım amacı taşımayan son tüketiciler içinde bir fırsat olmuştur.

2018 yılında, yasal düzenlemelerin ve teşviklerin bireysel tüketiciler üzerine aynı şekilde olumlu etkileri olacaktır. Güneş panel kullanımının hayatımıza hızla gireceğini, yaygınlaşacağını öngörmekteyiz. Böylece, Antak Enerji özellikle küçük güneş panel üretimine yönelik Ar-Ge çalışmaları geliştirmekte olup üretim tesisini bu doğrultuda geliştirmeyi hedeflemektedir. İthalat maliyetleri yüksek olan ve Türkiye’de üretimi henüz yapılmayan küçük güneş panel talebi geçen yıldan bu yana giderek artmaktadır. Antak Enerji, bu açığa öncülük yaparak 2018’de cevap vermeyi hedeflemektedir.  

Sizin yatırımcılığını üstleneceğiniz bir GES projesi olacak mı? Bu konuyla ilgili yatırım hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? 

Türkiye’de gerçekleşecek olan büyük ölçekli GES yatırımların anahtar teslim şekilde ve küçük ölçekli hanelerin çatılarında kullanabileceği (10kw altı) yatırımlarında destek olmak ve birçok yararlanıcıya verimli ve kaliteli ürünler / hizmetler sunmak Antak Enerji’nin en önemli hedeflerindendir. 

Türkiye’nin Fotovoltaik ile yaşamayı benimsemesi Antak Enerji için misyon haline gelmiştir. Fotovoltaik Yaygınlaşmasını sağlamak için, Antak Enerji Laboratuvarında Ar-Ge çalışmaları sürdürmektedir. Antak Enerji, Üniversite-Sanayi işbirliğine, Kamu Kuruluşları ile işbirliğine ve Fotovoltaik sektöründe istihdam oluşturmaya önem vermektedir. 

Antak Enerji, 2018 yılında KOSGEB destekli projeler ile ve sektör paydaşları ile yapılan işbirlikleri ile fotovoltaik yatırımını geliştirmeyi hedeflemektedir. 43 MW/Yıl üretim kapasitesini geliştirerek küçük güneş panel üretim tesisi kurmayı hedeflemektedir. Söz konusu 7 milyon TL bir yatırım olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, 12:27
YORUM EKLE

Aha Geva-bot

Vat

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını