Röportaj: Göksal SERDAR
 

İMG Yapı Yalıtım Mühendislik A.Ş. Genel Müdürü ve Su Yalıtım Danışmanı İnş. Müh. E. Mahmut Gürün, yapı temellerindeki su yalıtımının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Su, yapı temelinde önemli hasar ve tahribatlara yol açabilir. Su yalıtım problemleri, temellerin çürümesine, çatlaması ve erozyona neden olmaktadır. Bu durumda da yapıların taşıyıcı kapasiteleri, dayanımlarının azalmasına yol açmaktadır. Deprem bölgesinde olan ülkemizdeki yapıların hasar almaması için yapı sisteminin doğru su yalıtımları ile korunması gerekmektedir. Temel su yalıtımları, iç mekanlarda oluşabilecek su hasarlarının önlemek, enerji verimliliği arttırmak ve gayrimenkul değerinin korunması için de çok önemlidir" dedi.

Temel su yalıtımı (izolasyonu) uygulamasında dikkat edilmesi gereken temel hususlar nelerdir? Bu uygulamada sıklıkla yapılan yanlışlar anlamında neler söylemek mümkün?
Doğru temel su yalıtım uygulaması için üç önemli aşama vardır. Bunlar; doğru malzeme seçimi, doğru su yalıtım detayı ve doğru işçiliktir. Bu üç önemli aşamadan birinin doğru yapılmaması su yalıtım sisteminden istenilen sonuçları alamamamızı sağlayacaktır.
Doğru malzeme seçimi: Su yalıtımı için doğru malzemeyi seçmek çok önemlidir. Yüzey türüne, yapı cinsine, uygulama projesinin mevsimsel durumuna ve arazinin yapısına göre değişmektedir. Bu kriterlere göre en uygun su yalıtım malzemesinin seçilmesi gerekmektedir.
Doğru Su Yalıtım Detayı: Su yalıtım malzemesinin uygulanmasından önce, hazırlık aşaması çok önemlidir. Uygulama yerinin temizliği ve düzgünlüğü çok önemlidir. Kir, yağ, toz veya bozuk yüzeylerin temizlenmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Uygulama aşamasında ise köşe noktalarındaki detaylar, boru geçiş bölgelerindeki detaylar ve bağlantı noktalarındaki detaylara çok önem verilmesi gerekmektedir. 
Doğru Uygulama: Su yalıtım uygulamaların en önemli aşaması olan uygulama muhakkak profesyonel ekipler tarafından yapılması gerekmektedir. En iyi malzeme dahi kullanılsa dahi eğer doğru uygulama yapılmazsa sağlıklı bir su yalıtım sistemi olmayacaktır. Bunun için sektördeki profesyonel su yalıtım uygulama firmalarından destek alınması çok önemlidir.
En sık yapılan hatalar ise, yetersiz yapılan hazırlıklar, kalitesiz malzeme kullanımı, detay işlemlerinin doğru yapılmaması, eksik test ve kontrollerin yapılmaması ve bakımların ihmal edilmesi söylenebilir.
Sonuç olarak, temel su yalıtımı yapı sistemindeki en önemli husus uygulamadır. Çünkü geri dönüşü yapılamayan tek uygulamadır. Hatalı ve eksik uygulamalar, yapıya zarar verecek ve maliyetli onarımlara yol açacaktır.

Binaların hangi bölümlerine su yalıtımı yapmalı? Bina temellerinin sudan etkilenmemesi için neler yapılmalıdır?
Bir binada yapılacak su yalıtım uygulamaları, su sızıntılarını ve nemi kontrol altına alarak bina yapı elemanlarını korur ve iç mekânda hasar oluşmasını önler. Binada su ile temas edebilecek bütün bölgelerde su yalıtım uygulaması yapılması gerekmektedir.
Binaların, çatıları, temelleri, cephe duvarları, ıslak hacimleri, balkon ve teraslar, su depoları ve havuz gibi bölgelerinde su yalıtım uygulamaları yapılması gerekmektedir.
Bina temellerinin sudan etkilenmemesi için alınması gereken önlemler ise, sağlık bir temel su yalıtım sisteminin yapılması gerekmektedir. Gerekli olan bölgelerde sağlıklı çalışan bir drenaj sistemi yapılaması çok önemlidir. Su yalıtım uygulamaları sonrasında kontrollü ve belirlenen yükseklik aşmayacak şekilde toprak dolgusunun yapılması gerekmektedir. Su yalıtım uygulama aşamasında bağlantı noktaları ve köşelerdeki su yalıtım detaylarına özel dikkat edilmesi gerekmektedir.

E.C.A. BAYİLERİNE SEMİNER DÜZENLEDİ E.C.A. BAYİLERİNE SEMİNER DÜZENLEDİ

Temel su yalıtımında hangi malzemeler, neden tercih edilmeli?
Temel su yalıtımında kullanılacak olan malzemeler, suyun binaya zarar vermesini engellemek ve binanın yapı sistemini koruması için çok önemlidir. Temel su yalıtım sistemlerinde, bitüm esaslı su yalıtım membranları, sentetik örtüler, beton içi su yalıtım katkıları, bentonit örtüler gibi çok çeşitte ürünler bulunmaktadır. Burada önemli olan en uygun maliyette ve en uygun ürünün seçilmesidir. Bunun içinde su yalıtım profesyonellerinden destek ve bilgi alınması çok önemlidir. Malzeme seçimi, projenin gerek simlerine, uygulama zamanına, yapının cinsine göre değişiklik gösterebilir. Ama her durumda, su yalıtım malzemesinin kalitesi, dayanıklılığı ve uygunluğu göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Genel olarak sahadaki uygulamalarda Su Yalıtım Yönetmeliği’ne uyuluyor mu? Uygulamacılar bu konuda ne kadar bilinçli? Denetimler yeterli mi?
Su yalıtım sistemleri için oluşturulan standartlarımız ve yönetmeliklerimiz yeterli düzeyde fakat sahalarda uygulanabilirlik ve denetmeler konusunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. En önemlisi uygulama firmaları ile yapı sahiplerinin doğru bilince sahip olmaları gerekmektedir. Yapılarda su ve toprak ile temas eden bütün yüzeylerde su yalıtım uygulaması yapılması zorunluluğunun bilinmesi gerekmektedir. Uygulama firmalarının eğitilmesi konusunda da üretici firmalara çok sorumluluk düşmektedir. Her üretici firma kendi ürünleri hakkında bilgilendirme ve uygulama detayları hakkında düzenli eğitimler yapması, su yalıtım bilincinin oluşturulmasında çok büyük önem kazandıracaktır. Su yalıtım uygulamalarının yerel yönetimler veya dernekler tarafından yetki verilerek denetlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde maalesef bu denetlemeler çok sağlıklı yapılmamaktadır.
Sonuç olarak su yalıtım sisteminin doğru bir şekilde yapılması için doğru malzeme seçimi, doğru detay, doğru uygulama ve doğru denetleme gerekmektedir. Yapı sistemini sağlam kalabilmesi için yapılarımızda doğru su yalıtım sisteminin yapılması zorunludur.