banner1322
x

İKİ BARAJ VE 60 KM TÜNEL İNŞA EDECEK

Suiş Proje Yönetici Ortağı Ali Kerim Orhon, Konya Havzası projesi ile iki yeni baraj ve toplam 60 km civarında tünel inşa edeceklerini ifade etti.

İKİ BARAJ VE 60 KM TÜNEL İNŞA EDECEK
Enerji Zirvesi

Mavi Tünel projesi kapsamında olan Ermenek ve Akçay Su Aktarımı projelerine çözüm sunan Suiş Proje’nin Yönetici Ortağı Ali Kerim Orhon, iki ana üniteden oluşacak proje ile ilave yaklaşık 320 milyon m3 suyun Konya Havzası’na aktarılmasının öngörüldüğünü belirterek, halen planlama çalışmalarına devam ettikleri proje kapsamında iki yeni baraj ile toplam 60 km civarında tünelin de bulunduğunu açıkladı. 

Faaliyetlerini 1965 yılından bu yana gösteren Suiş Proje, bugüne kadar birçok başarılı projeye imzasını attı.

Firmanın Yönetici Ortağı Ali Kerim Orhon Konya Havzası projelerini anlattı.

Suiş Proje’nin dünden bugüne çalışmaları ve verdiği hizmetler hakkında bilgi verir misiniz? 

SUİŞ PROJE; 1965 yılında, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi projelerinde çalışmak üzere Ankara'da kurulmuş bir mühendislik firmasıdır. Firmamızın kuruluşundan itibaren; barajlar ve hidroelektrik santrallar, sulama tesisleri, taşkın koruma, içmesuyu ve kanalizasyon sistemleri ile arıtma tesisleri konularında çalışmaktadır. Topografik ve jeolojik (temel ve malzeme etüdü) ana bilginin toplanmasından; master plan, fizibilite (planlama), projelendirme, ihale dokümanlarının hazırlanması, değerlendirilmesi, yüklenici seçimi ve inşaat teknik kontrollüğüne kadar bütün mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini isteğe göre kısmen veya tamamen temin etmekteyiz.

Baraj çalışmaları kapsamında nasıl bir yol izliyorsunuz? Baraj projelerinin inşaat süreçlerinde hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz?

Bir baraj tesisine ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesini içeren master plan çalışmalarından başlayarak, projenin teknik ve ekonomik yapılabilirliğini ortaya koyan fizibilite (planlama) raporları, yapım işine esas kati projeler, inşaat aşamasındaki uygulama projeleri ve teknik danışmanlık veya işveren adına inşaat kontrollüğü faaliyet alanlarımız içinde yer alıyor. Baraj projelerinin maksatları; sulama, içme-kullanma ve sanayi suyu temini, hidroelektrik enerji üretimi veya taşkın korumadan bir veya birkaç tanesini içerebiliyor. Bir barajın planlanması esnasında, ihtiyaçların ve mevcut su potansiyelinin tespitinin ardından barajın boyutlandırması ile devam ediyoruz. Bu aşamada aks ve rezervuar sahasının topografik ve jeolojik araştırmaları yapılıyor. Baraj tipinin belirlenmesi planlamadaki en önemli hususların başında geliyor. Kil çekirdekli kaya dolgu veya homojen dolgu barajlar ilk tercih edilen, uygulaması nispeten kolay tipler olsa da, zaman içerisinde özellikle kil malzemenin temini yönünde karşılaşılan zorluklar ön yüzü beton kaplamalı ve silindirle sıkıştırılmış beton barajların yaygınlaşmasına neden oldu. Baraj tipinin belirlenmesi işi yıllar içerisinde sadece teknik ve ekonomik bir çalışma olmaktan öte; sosyal, kültürel ve çevresel faktörleri de içeren çok disiplinli bir şekil aldı. Planlama aşamasında belirlenen baraj tipi ve malzeme ocaklarının daha sonraki aşamalarda değişiklik gerektirmesi önemli zaman ve para kaybına neden olduğundan bu konuda çok titiz çalışmaya gayret ediyoruz.  SUİŞ PROJE olarak en başından beri mühendislik ve müşavirlik alanındaki her türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip etmekte ve bilişim uygulamalarına özellikle önem vermekteyiz. Firmamızda kendi personelimiz tarafından geliştirilmiş olan birçok yazılımla birlikte, sürekli güncellenen ticari yazılımları entegre bir şekilde kullanarak projelerimizde sürat ve esneklik kazanıyoruz.

Devam eden işleriniz arasındaki “Ermenek ve Akçay çaylarından Konya Ovasına su aktarılması” projesi hakkında bilgi verir misiniz? Bu projede nasıl bir çalışma yaptınız?

Konya Ovası tarımsal üretim açısından ülkemizin en önemli bölgelerinden birisi. Ova kapalı bir havzada yer aldığından ve yerüstü su kaynakları da oldukça kısıtlı olduğundan, yeraltı suyuna dayalı bir su tüketimi söz konusu. Uzun yıllardır süregelen kontrolsüz kullanım neticesi havzadaki yeraltı suyu rezervi önemli derecede azaldı, seviyeler düştü ve sürdürülebilirlik ciddi anlamda tehlikeye girdi. DSİ 2000’li yıllarla birlikte havzaya su aktarmak üzere Mavi Tünel projesini geliştirdi. Bu proje ile Göksu nehrinden yılda yaklaşık 400 milyon m3 suyu Konya Kapalı Havzası’na aktarmak üzere üç baraj ve tünellerden oluşan sistemin inşası tamamlandı. Bahsettiğiniz Ermenek ve Akçay Su Aktarımı projeleri 2013-2017 yılları arasında firmamızca hazırlanan master plan içerisinde geliştirildi, iki ana üniteden oluşacak proje ile ilave yaklaşık 320 milyon m3 suyun Konya Havzası’na aktarılması öngörülüyor. Halen planlama çalışmalarına devam ediyoruz, proje kapsamında iki yeni baraj ile toplam 60 km civarında tünel bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020, 19:34
YORUM EKLE

CCSAN

Enerji Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını