Elektriğe 35 milyon dolarlık yatırım

Türkiye’nin elektrik enerjisi tedarikine önemli katkıda bulunan OMV Samsun Elektrik Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ndeki bakım çalışması Haziran ayında tamamlanacak. Korkut Öztürkmen, tesisin verimliliğini ve kapasitesini artıracak, 150 bin adam-saat mesai gerektiren bakım çalışmasının toplam 35 milyon dolara mal olacağını söyledi.

Elektriğe 35 milyon dolarlık yatırım
Proses Zirvesi

Türkiye’nin elektrik enerjisi tedarikine 890 MWe’lık kurulu gücüyle önemli katkıda bulunan OMV Samsun Elektrik Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ndeki planlı ana bakım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Bakım çalışması Türkiye’nin en verimli santrallerinden olan OMV Samsun Elektrik Santrali’nde kapasite ve verimlilik artışı sağlıyor.
İlk aşaması 17 Ekim 2017’de başlayan santralin bakım çalışmasında ikinci aşamaya Mart 2018’de geçildi. Çalışma kapsamında her iki ünitenin gaz türbinlerinin ana parçaları tamamen yenilendi, atık ısı kazanları ve jeneratör sargı iyileştirme işlemleri gerçekleştirildi ve 1 no’ lu ünitede buhar türbini performans artışı sağlandı. 
7/24 vardiyalar halinde yaklaşık 500 ilave çalışanın istihdam edildiği, 150 bin adam-saat mesai gerektiren bakım çalışmasında yüzde 95 yerli işgücü ve mühendislikten yararlanılıyor.
Kasım 2017’de tamamlanan ilk bakım aşaması 18 milyon dolara mal oldu. Mart 2018’de başlanan ve toplam iki buçuk ay sürecek olan diğer ünitedeki bakım çalışmasının maliyeti ise 17 milyon dolar.

ÖZTÜRKMEN: “BAKIM SÜRECİ ELEKTRİK ARZINI ETKİLEMEDİ”

OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Öztürkmen çalışmayla ilgili olarak “Türkiye’nin en düşük emisyona sahip ve en verimli santrallerinden biri olan OMV Samsun Elektrik Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’mizi pazar şartlarına rağmen, teknik olarak her zaman en üst düzeyde tutarak ülke ekonomisine ve enerji arz güvenliğine maksimum katkı sağlıyoruz. Bu çalışmayla santrale toplam 35 milyon dolar yatırım yaptık” diye konuştu.
Santral verimini en üst seviyeye çıkarmak, kaliteli, güvenli ve sürekli enerji üretimini sağlamak, üretim maliyetini azaltmak, arıza ihtimalini en aza indirmek, tesisin emre amadeliğini artırmak ve çevre emisyon limit değerleri kapsamında çalışmasını sağlamak için planlı ana bakımların şart olduğunu vurgulayan Öztürkmen “Bu bakım süreci elektrik arzımızı etkilemeyecek şekilde planlandı” dedi. 
Avusturya’nın ve Avrupa’nın en büyük halka açık enerji şirketlerinden OMV’nin 2013 yılında 600 milyon Euro yatırımla Samsun’da faaliyete geçirdiği santral, şirketin Türkiye’deki en büyük yatırımı. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılama kapasitesine sahip.  Bakım çalışmasının haziran başı itibarıyla tamamlanması planlanıyor.

RAKAMLARLA OMV SAMSUN ELEKTİK SANTRALİ BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI
•    890 MWe’lık kurulu güç
•    600 milyon euro yatırım ile 2013’te faaliyete geçirildi
•    Santral Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılama kapasitesine sahip
•    Yılda yaklaşık 7 milyar kW saat elektrik üretim kapasitesi
•    İşletmeye geçişinden bu yana 1 milyon 700 bin adam-saat kayıp zamansız çalışma
•    İlkine 17 Ekim 2017’de, ikincisine Mart 2018’de başlanan iki aşamalı bakım çalışması
•    Bakım için 7/24 vardiyalar halinde yaklaşık 500 ilave çalışan istihdam
•    150 bin adam-saat mesai, yüzde 95 yerli işgücü ve mühendislik
•    Toplam 35 milyon dolarlık bakım ve yenileme yatırımı

OMV AVUSTURYA'NIN EN BÜYÜK SANAYİ ŞİRKETLERİNDEN
OMV sorumluluk bilinciyle petrol ve gaz, yenilikçi enerji ve ileri teknoloji petrokimya çözümleri üretiyor ve pazarlıyor. OMV Aktiengesellschaft, 2017 yılında gerçekleştirdiği 20,2 milyar euro grup satışı ve yaklaşık 20 bin 700 çalışanı ile Avusturya'nın en büyük sanayi şirketlerinden biridir. OMV Upstream iş kolundaki faaliyetlerinde 5 ana bölgeye odaklanıyor: CEE (Romanya ve Avusturya), Kuzey Denizi, Orta Doğu ve Afrika, Rusya ve Güneydoğu Asya Adaları OMV, 2017 Haziran ayı itibarıyla Downstream’de 17,8 milyon ton yıllık rafinaj kapasiteye sahip ve yaklaşık 2.000 akaryakıt istasyonu ile 10 ülkede hizmet veriyor. Avusturya’da bir doğal gaz boru hattı ile Avusturya ve Almanya’da doğal gaz depolama tesisleri işleten OMV’nin gaz satış hacmi 2017 yılında 123.4 TWh’a yükseliyor.

SANTRAL TÜRKİYE’NİN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 3’ÜNÜ KARŞILIYOR
OMV’nin 600 milyon euro yatırımla, 2013 yılında Samsun’da hayata geçirdiği, 890 MW’lık güce sahip doğal gaz kombine çevrim santrali, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılama kapasitesine sahiptir. Türkiye’deki en düşük emisyona sahip ve en verimli santrallerinden biri olan OMV Samsun Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, gelişmiş teknolojisi ve yılda yaklaşık 7 milyar kW saat elektrik üretim kapasitesi ile bölgenin ve ülkenin elektrik enerjisi tedarikine büyük bir katkıda bulunmaktadır.  
 
OMV Resourcefulness konsepti ile sorumlu davranış biçimini tüm değer zincirinde etkin bir şekilde uyguluyor. Amaç yenilikçi çözümler aracılığıyla toplum, çevre ve OMV için kazan-kazan yaklaşımını yaratıyor. Bu yaklaşım genel olarak su ve CO2 yönetimi, geleceğin enerji kaynaklarını güvenceye alma ve özellikle kadınlara destek veren eğitim ile gelişime odaklanıyor. 
 

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 16:41
YORUM EKLE

Endütri 4.0

Endütri 4.0

Dergiler
Partnerler