Yeşil hidrojen, yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik kullanılarak suyun elektrolizi ile üretilir. Kullanılan elektrik %100 yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı için seçilen elektroliz teknolojisine bakılmaksızın, karbondioksit içermez. Yani son kullanımı karbon salımına neden olmaz.

Yeşil Hidrojen salt yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik kullanılarak suyun elektrolizi ile üretilir. Kullanılan elektrik yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı için seçilen elektroliz teknolojisine bakılmaksızın karbondioksit içermez. Son kullanımı karbon salınımına neden olmaz. Hidrojenin yeşil olarak kabul edilebilmesi için yenilenebilir kaynaklardan veya karbon tutma ve depolama teknolojisine sahip karbon bazlı kaynaklardan üretilmesi gerekir.1

YENİLENEBİLİR ENERJİDE HİDROJENİN YERİ

Doğadaki en yaygın ve hafif element olarak bilinen hidrojen gazı; yeryüzünün, su moleküllerinin, canlıların ve fosil maddelerin yapı taşını oluşturuyor. Güneş ve yıldızların ısı vermesine de yardımcı olan hidrojen elementi; elektrik ve ısı formuna dönüştürülebiliyor. Yakıt hücreleri ile elektrik enerjisine dönüştürülen hidrojenin atığı da H2O yani sudur. Yaşadığımız evrenin temel enerji kaynaklarından biri olan hidrojen, küresel ısınma sonucu yaşadığımız iklim krizi ile etkin bir biçimde mücadele etme de ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olma noktasında önemli bir görev üstleniyor.  Dünya geçmişteki ekonomik kaygıların ve aç gözlülüğün ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Nedir bunlar, aşırı sıcaklar, seller, eriyen buzullar, aşırı ısınan gezegen, tükenen canlılar ve daha birçok felaket. Dünya hakları bu ağır sonuçları yeni fark ederek   yeniden bir düzen yaratma çabasına girişti ve doğaya zarar vermeyen yenilenebilir enerjiye kaynaklarına yöneldi. Özellikle Türkiye özelinden bahsedersek birçok kişi temiz enerji kaynaklarını salt güneş ve rüzgâr olarak biliyor. Bu gerçeklikte bize aslında konuya dair ne kadar az bilgimiz olduğunu gösteriyor. Yaşanan değişim ilerde hem toplumsal hem de bireysel bilgi ve farkındalık getirecektir. Geçmişten günümüze büyük dönüşüm geçiren hidrojen enerjisi bugün yeşil geleceğe giden yolda stratejik olarak önemli bir konumda.

YEŞİL HİDROJENİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye ekonomi ve sanayisinin yeşil dönüşümü kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, Türkiye’nin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesini hedeflemektedir. Türkiye’nin enerji stratejisinin temel unsurları arasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak çevreye ilişkin kaygıların enerji zincirinin her aşamasında dikkate alınması ve enerji verimliliğinin artırılması ön plandadır.2 Ekonomik büyümenin sağlanmasının, halkın refah seviyesinin istenilen noktaya ulaşması ayrıca enerjide bağımsızlık sağlayabilmek adına doğru hedeflerle ilerlemek gerekiyor. Teknolojinin ve enerjinin ekonomilere hâkim olduğu günümüzde enerjide bağımlığı olmak bir ülke için maddi ağırlığı olan bir yüktür. İşte bu yükten kurtulmak bununla beraber doğaya saygılı ve zarar vermeyen enerji üretmek için temiz enerji vazgeçilmezlerden biri konuma geldi. Bu noktada yapılacak en temel eylem fosil yakıt kullanımını azaltmak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırmak ve yatırımları temiz enerjiye çevirmek.  

O Firma Tüm Tesislerinde Yenilenebilir Enerjiye Geçti O Firma Tüm Tesislerinde Yenilenebilir Enerjiye Geçti

Enerjide Verimlilik adlı radyo programımızda YESDER'in Başkanı Atakan Şakar ile Türkiye'de Hidrojen konusu konuşacağız. 

Programımız haftaya yayında olacak,  ST Endüstri Radyoyı dinlemek için tıklayanız 

 

 

Editör: Semra Çakmak