Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmek adına dernek, birlik, kümeler ve alt sektörlerdeki faaliyetleri destekleyerek sektörel anlamda iş birliğini daha da güçlendirmek için 2014 senesinde faaliyet göstermeye başlayan MAKFED’in 5. Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Şubat 2024 tarihinde Ankara’da yapıldı.  

Makine imalat sanayiinde yıllardır faaliyet gösteren aynı zamanda 3 bine yakın firmayı temsil eden otuz üç derneğin üst kuruluşu Türkiye Makine Federasyonunun (MAKFED) 10. kuruluş senesine denk gelen 5. Olağan Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yeniden başkanlığa seçilen Dalgakıran; makine sanayiinin ekonominin itici gücü olduğu ve küresel rekabetin yükseldiği dönemde verimlilik düzeyinin artırılması gerektiğini belirtti.

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YENİ BİR AŞAMA

Sektörün büyüme ve gelişim süreçlerine değinen Dalgakıran; “Türkiye’nin Makine ve Teçhizat Yatırımları pandemi ve sonrası son 16 çeyrektir büyüme gösteriyor. Yurt içi makine talebinin yukarda olduğu bu dönemde artan ithalat neticesinde makinelerden 17,5 milyar dolar açık verir hale geldik. Bu bakımdan özellikle niteliksiz ve dampingli malların haksız rekabetinden korunmak için etkin tedbirler alınmasını şart görüyoruz. Ayrıca Yatırım Teşvik Mevzuatının ithalatı kolaylaştırır yönleri hızla gözden geçirilmeli, aksine yerli malını destekler yapıya kavuşturulmalı” dedi. Bunlara ek olarak şunları da belirtti; 12.Kalkınma Planı’ndaki tedbirler arasında yer alan niteliksiz malların piyasaya arzını engelleyecek eylemlerin 2024 yılında hızlandırılması gerekiyor.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise; “2023 yılında Türkiye’nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatını %11 artırarak 28,1 milyar dolara çıkarması süregelen ihracat odağımızın yeni bir başarısı. Bu durum önemli pazarımız olan Avrupa’daki durağanlığa rağmen 2024 için 30 milyar dolarlık hedefimize olan inancımızı perçinledi. Makine İhracatçıları Birliğinin kurulduğundan günümüze dünya makine ticaretinin 2,8 kat büyüdüğü dönemde Türkiye makine ihracatını 14 kat artırarak en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı” dedi.

MAKFED Genel Kurulu’na katılan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin ise konuşmasında şunları dile getirdi; “Sektörün ihtiyaç duyduğu test ve muayene alt yapısının gelişmesinde birlikte çalışmalıyız. Türkiye Makine Sanayi uluslararası marka imajının, firma ölçek yapısı ve dayanıklılığının güçlendirilmesini amaçlayan TURQUM Makine Kalite Markasını yaygınlaştırmalıyız.”

Sulu radyant paneller ile yüzde 30 enerji tasarrufu Sulu radyant paneller ile yüzde 30 enerji tasarrufu

 

Editör: Semra Çakmak