Türkiye’deki yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi TRAI'nin "Girişimler Haritası - Nisan 2022" raporu yayımlandı.

248 GİRİŞİM YER ALDI

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) yeni yayımlanan "Yapay Zeka Girişimleri Haritası"nda görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot- diyalogsal yapay zeka, makina öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve akıllı platformlar ile nesnelerin interneti alanlarında çalışmalar yapan 248 girişim yer aldı. 

TRAI Girişimler Haritası’nın Ekim 2021, Ocak 2022 ve Nisan 2022’de, kategorilere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

27 YENİ YAPAY ZEKA GİRİŞİMİ DAHİL OLDU

TRAI Girişimler Haritası’na, Nisan 2022’de 27 yeni yapay zeka girişimi eklendi. İsimleri ve kategorileri aşağıdaki gibidir:

KASTAMONU ENTEGRE'NİN 5 ANA STRATEJİSİNDEN BİRİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM KASTAMONU ENTEGRE'NİN 5 ANA STRATEJİSİNDEN BİRİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM

EKOSİSTEM YILLAR BAZINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BÜYÜDÜ

Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda TRAI ekosistemi de büyük oranda büyüme gösterdi. Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Girişimler Haritası’nda bu rakam 2018’de 64’e yükseldi. Farklı kategorilerde çalışmalar yapan yapay zeka girişimlerinin de dahil olmasıyla birlikte 2019’da bu sayı 75’e çıktı. 

2020 Mart ayına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekaya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla beraber yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeyi sürdürdü ve 112'ye ulaştı. Temmuz 2020'de TRAI Girişimler Haritası’ndaki rakam 134 iken, Kasım 2020’de 145’e, Şubat 2021’de 164’e, Haziran 2021’de 184’e, Ekim 2021’de ise 206’ya ulaştı.  

Ekim 2021’den Ocak 2022’ye kadar başta “Öngörü ve Veri Analitiği” kategorisi olmak üzere, 20 start-up’ın da eklenmesiyle TRAI Girişimler Haritası’ndaki start-up sayısı 226 olurken, 2022’nin ilk çeyreği sonrasında söz konusu rakam 248’e ulaştı.