Yeniden kullanılabilir ambalaj çözümlerinde dünya lideri konumunda bulunan CHEP, Tedarik Zinciri Trendleri Raporu’nun ikincisini yayımladı. Raporda son dönemin gündem maddelerinde başı çeken sürdürülebilirlik ve batarya ilişkisi ele alındı. Raporda, elektrikli araçların yeni batarya tedarik zincirlerinin yapılanması ve bunun otomobil üreticileri üzerindeki etkisine odaklanıldı. Elektrifikasyonun artışı ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Dünyanın net karbon sıfıra ulaşması için 2050 yılına kadar 2 milyar elektrikli aracın yollarda olacağı” verisinin vurgulandığı raporda; tedarik zincirinde riskli gruba dâhil olan bataryaların sürdürülebilir üretimi ve taşınması konusu tartışıldı.

“PAKETLEME VE LOJİSTİK ÇÖZÜMLERİ YENİDEN DEĞRLENDİRİLİYOR"

Sürdürülebilir otomotiv tedarik zincirinin yalnızca elektrikli araçları kapsamadığına dikkat çeken CHEP Ticari Lideri ve AB Kıdemli Müdürü Christophe Jacquet, raporun sektörde gerçekleşen 6 temel eğilimi vurgulayarak sürdürülebilir bir geçişte ulaşım elektrifikasyonunu teşvik etmenin önemini incelediğini belirtti. Bu 6 eğilimi özetleyen Jacquet, Çin’in baskın güç olduğu sektörde, Avrupalı ve Amerikalı OEM'lerin yakın tedarik ve ithalata yöneldiklerini, genel olarak elektrifikasyon hedeflerine ulaşma konusunda endişeler mevcutken, daha geniş bir sürdürülebilirlik vizyonunun da ortaya çıktığını söyledi. Mevcut yakıtla çalışan araçlarda düşük karbonlu yeniliklerin geliştirildiğini, paketleme ve lojistik çözümlerin de yeniden gözden geçirildiğini söyledi.

HAVUZLAMA KONSEPTİNİN KATKISI BÜYÜYECEK

Kurulduğu günden bu yana CHEP’in tedarik zincirinde döngüselliğe katkı sağladığını dile getiren Christophe Jacquet, tek yönlü ambalaj israfını ortadan kaldıran 'paylaş ve yeniden kullan' palet ve konteyner havuzlama modeliyle sektöre öncülük ettiklerini söyledi. CHEP'in sadece havuzlanmış ambalaj çözümleri geliştirmekle kalmadığını; aynı zamanda müşterilerine tesis ağı optimizasyonu, çok modlu hizmetler, nakliye orkestrasyonları ve nakliye iş birliği gibi dört temel üzerine inşa edilmiş nakliye optimizasyon hizmetleri sunduklarını söyleyen Jacquet, yeni dönemde yollarda yüzde 100 elektrikli araçlara doğru bir dönüşüme gidilirken havuzlama konseptinin sürdürülebilirliğe katkısının daha da büyüyeceğini söyledi.

NAKLİYELAZIM KİTLE FONLAMA TURUNA ÇIKTI NAKLİYELAZIM KİTLE FONLAMA TURUNA ÇIKTI