MÜHENDİSLERİN BİLGİ MERKEZİ PLATFORMU HAYATA GEÇTİ MÜHENDİSLERİN BİLGİ MERKEZİ PLATFORMU HAYATA GEÇTİ

Ülkelerin iklimi, bitki örtüsü, ekonomik durumu gibi birçok parametreler ise tarımsal üretimi direkt olarak etkiler. Günümüzde ise tarım sektörü, çevreye daha duyarlı ve ekonomik açıdan verimlilik sağlamak arasında bir denge kurmaya odaklanmış durumda.

BİYOÇEŞİTLİLİK KORUNURKEN VERİMLİLİKTE SAĞLANMALI

Çevreye duyarlı tarım uygulamaları, toprak sağlığını ve biyolojik çeşitliliği koruyarak sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturmak önemli.  Bu hedefi gerçekleştirebilmek için azot ve fosfor gibi kimyasal girdi kullanımını azaltmak ve organik gübrelerin tercih edilmesi ayrıca doğal yöntemlerin kullanımının ön plana çıkması gerekiyor. Bu bakış açısıyla toprak yapısı korunurken su kaynakları da korunur böylece çevresel etkileri minimize edilebilir.  Ekonomik açıdan verimli bir tarım işletmesi oluşturabilmek büyük bir önem taşıyor. Maliyetleri düşürmek ve kârlılığı artırmak gerekliliğini vurguluyor. Modern tarım teknolojileri iş gücü verimliliğini artırırken, doğru miktarda ve doğru zamanda gübreleme yaparak girdi maliyetlerini minimize etmeyi sağlamak gerekiyor. Bununla beraber verimli sulama sistemlerini kullanarak su kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmak da maliyetleri azaltıyor.

ZİRAİ LASTİK SEÇİMİ ÇEVRESEL VE EKONOMİK ÖNEME SAHİP

Özka Lastik ürünleri içerisinde yer alan AGRO10 radyal traktör lastikleri, çiftçilerin çevre dostu ve ekonomik hedeflere ulaşmasına yardımcı oluyor. Çevre dostu tarım uygulamalarını destekleyen ve ekonomik verimliliği artıran AGRO10’un özellikleri, tarım işletmelerinin çevre ve maliyet odaklı hedeflerini bir arada gerçekleştirmelerine destek oluyor. AGRO10’un özel tasarımı, toprak sıkışmasını azaltarak toprak yapısını koruyor. Bu da kimyasal gübre ve ilaç kullanımının azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda lastiğin düşük yuvarlanma direnci sayesinde traktörlerin daha az yakıt tüketmesi sağlanarak karbon ayak izi azaltılıyor. Uzun ömürlü yapısı işletmelerin lastik değişim sıklığını azaltırken, dayanıklılığı ile maliyetleri düşürüyor. Düşük yakıt tüketimi ve optimize edilmiş tasarımıyla da işletmelerin işletme maliyetlerini minimize ediyor.