“Rüzgâr Enerjisi Sektörü Sermayeden Yiyor” “Rüzgâr Enerjisi Sektörü Sermayeden Yiyor”

Türkiye’deki sanayiciler, elektrik enerjilerini kendileri üreterek önemli bir girdi maliyetini azaltmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan kapasite talebi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından planlanarak dağıtılmakta. TEİAŞ’ın 30 Nisan’da yayınladığı son listelere göre, Türkiye genelinde günlük toplam 2333,20 megawatt güç elektrik kapasitesi tanımlı.

UZMANLAR: "TALEPLER BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK"

Ekonomist Prof. Mahmut Demirbaş, özel sektörün kendi enerji üretim tesislerini kurma taleplerinin, ülkenin kalkınmasına olumlu etki sağlayacağını savunuyor. Demirbaş, "Sanayiciler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) ve TEİAŞ’ın bu konuda bir çalışma yapmasını bekliyor. Bu kapasitelerin artırılarak Türkiye’de enerji yatırımlarının önünün açılması gerekmektedir. Ayrıca kapasite artırımı, çağrı mektubu alım sürecine de katkı sağlar" dedi.

BAĞLANABİLİR KAPASİTE İÇİN BELİRLENEN BÖLGELER

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca, TEİAŞ her yıl iletim sistemi için takip eden 5 ve 10 yıllık bağlanabilir bölgesel üretim tesisi kapasitelerini açıklıyor. Türkiye’de iletim şebekesi, arz talep dengeleri, şebeke altyapısı ve şebeke gelişimi dikkate alınarak 15 bölgeye ayrılmış durumda.

KURULU GÜCÜN ARTMASI HEDEFLENİYOR

2023 yılı içerisinde verilen bağlantı görüşleri dikkate alındığında, 107,8 GW olan mevcut kurulu gücün 2028 yılında 184,3 GW, 2033 yılında ise 210,8 GW olması öngörülüyor. Bu kapasite, doğalgaz, kömür, hidrolik, jeotermal ve biyokütle gibi döner kütle içeren yani konvansiyonel santrallerin bağlantısı için ayrılmış durumda.

Sanayiciler, TEİAŞ’ın belirlediği kapasiteler doğrultusunda kendi enerji üretim tesislerini kurarak maliyetlerini düşürmeyi ve daha rekabetçi bir konuma gelmeyi amaçlıyor. Bu adım, Türkiye’nin enerji sektöründe daha bağımsız ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayabilir.

Editör: Haber Merkezi