Sağlıklı ve güvenli endüstriyel ısıtma

Açık alevli radyant ısıtıcılar, borulu tip radyant ısıtıcılar, gaz yakıtlı sıcak hava üreteçleri, termo konvektörler, hava perdeleri, kontrol panoları ve seyyar ısıtıcılar gibi çeşitlere ayrılan Endüstriyel Isıtma Sistemleri, uygulama yapılacak tesisin mimarisi, izolasyon durumu, tesiste yapılan üretim vb. gibi etkenler göz önüne alınarak seçilmeli ve projelendirilmelidir. Bu konuda Türkiye’nin önemli bir markasını konuk ediyoruz yeni sayımızda. Çukurova Isı Sistemleri’nin endüstride kullanılan ve çalışanların sağlıklı ve güvenli biçimde fabrikada ısınmalarını böylece performansın artmasını sağlayan sistemlerini ve projelendirmede öne çıkan çalışmalarını inceledik.

***

Gelelim makina sektörünün gündemine..

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Gelişmiş ülkeler Vietnam ve Japonya ile serbest ticaret ve yatırım anlaşmaları, Asya-Pasifik ülkeleri ile ticaret ve yatırım anlaşmaları yapmaya başladılar” diyerek “Biz de bu bölgedeki ülkelerle makinalarımıza uygulanan vergileri makul oranlara çekecek ya da oralarda boy göstermemizi kolaylaştıracak yeni nesil anlaşmalar yapmalıyız. Markalarımızın küreselleşmesi için verdiğimiz desteklere dış yatırımları eklemeliyiz. Doğuya mal almaya değil, mal satmaya gitmenin yolunu bulma zamanı” vurgusunda bulunuyor.

***

Yeni yılda yine sektör temsilcileriyle yapılmış röportajlarla ve yeni yıla özel ürünlerin yer aldığı dopdolu bir dergi içeriğiyle karşısındayız.

YORUM EKLE
Dergiler
Partnerler