IQVizyon Genel Müdürü Murat Hekim, Endüstri 4.0 disiplinlerinden olan bilgi teknolojileri (IT) ve operasyon teknolojilerini (OT) birleştiren ve yöneten yazılım mühendisliği çözümleri IQVizyon Endüstri Platformu ile sadece üretim katı ile planlama katı arasındaki uyumluluk için gerçekleştirdikleri dönüşüm projeleri ile paydaşlarına yüzde 22 net kapasite kullanım artışını sağladıklarını belirtti.

Hekim, “Son 10 yıldır çeşitli organizasyonlarda ifade edildiği gibi ‘günümüzün petrolü dijital akan verilerdir. IQVizyon Endüstri Platformu, Endüstriyel IoT (nesnelerin interneti) ve Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nden veri alışverişi yapar. ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve MES (Üretim Yürütme Sistemi) çözümlerine entegre olarak fabrika sahasının tüm yönetim disiplinlerini, planlamalarını, analizlerini, izlenebilirliğini sağlar. Tüm bu veri regresyonları ile yapay zeka destekli kestirici ve önleyici bakım yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bilginin hızla dolaştığı, piyasaların yerellikten küreselliğe çoktan evirildiği, tüm tedarik zincirlerinin ürettiği mal ve hizmetleri ağır rekabet koşulları altında küresel pazara sunabildiği Endüstri 4.0 çağında; yüksek maliyetlerle, karlılıktan güçlü tavizler vererek imalat sanayinde var olabilmek mümkün görünmüyor.

Bugün artık işin başı sayılabilecek güçlü üretim planlama ve süreç izleme fonksiyonları ile sağlanabilecek verimlilik artışı, imalat sanayinde var olmaya devam edebilmek için olmazsa olmaz koşullar haline geliyor. 

"NİTELİKLİ BİLGİYE DÖNÜŞTÜRMEK MÜMKÜN"

Hekim, sadece vizyoner liderlik ile gerçekleştirilebilecek Endüstri 4.0 dönüşümünün, varlığını güçlendirerek sürdürmek isteyen tüm organizasyonların tercihi değil zorunluluğu olduğunu söyleyerek konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Bugünü anlamak ve yarını planlamak ancak üretilen verilerin dijitalleşmesi, kayıt altına alınması ve derlenmesi sonucu nitelikli bilgiye dönüştürülmesi ile mümkündür. Günümüzün imalat liderleri vizyonerdir ve üretkenlik, maliyet tasarrufu ve risk azaltmanın ötesinde düşünürken fiziksel mallar üretmek ve taşımak için giderek daha verimli yöntemlere yönelirler.” 

"ÜRETİMİ, MİNİMUM MALİYET VE RİSKLE YAPMANIZA İMKAN VERİR"

Hekim, firmaların gelecekte hayatta kalabilmesi için üretimlerin derin operasyonel anlayışlar ve kendinden emin karar alma yoluyla riski en aza indiren ve fırsatları yakalayan çevik, yapay zeka odaklı organizasyonlara dönüştürülmesi gerekliliğine dikkat çekerek “IQVizyon tarafından üretilen dijitalleşme çözümleri, ekonomide mümkün olan yenilikçi hizmetler ve kaliteli ürünler sunmanıza yardımcı olan bir varlık olarak verilerden faydalanırken üretim işlemlerini minimum maliyet ve risk için ayarlamanıza olanak tanır.” dedi.

IQVizyon’un sunduğu çözümlerle artık uluslararası platformlarda da pek çok başarı elde ettiğinin altını çizen Murat Hekim, “Platformumuz; denenmiş, ölçülebilir sonuçları gerçekleştirmiş, yazılım ve donanımları kendi üretimi olan güçlü altyapısı ile Endüstri 4.0 yolculuğunuzda size rehberlik etmeye hazır. İmalat sanayinde yazılım ve donanım çözümlerimizle uyguladığımız dijital dönüşüm yolculuğunuzda yanınızdayız” şeklinde konuştu.