Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamuda enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda yaptığı çalışmalara devam ediyor. 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi 2024-2030 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı 2024 başında hayata geçiren bakanlık kamu binalarında 2030’a kadar yüzde 30 enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

İlk olarak 2030’a kadar 1,2 milyon adet sokak aydınlatmasının LED dönüşümünün tamamlanması hedefleniyor. Bakan Bayraktar; enerji verimliğinin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade ederek “Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Yeni yatırımları destekleyeceğiz” dedi.  Enerji de tasarruf sağlarken aynı zamanda çevreye duyarlılığın da artmasını sağlamak en önemli geri dönüşlerden biri. Bu bakış açısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji de arz ve güvenliği sağlamak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 yılı için ortaya koyduğu net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek adına çevreye duyarlı politikalar üretmeye devam ediyor.  Enerjide verimlilik sağlamak için 2030 yılına ilişkin yol haritasını ocak ayında devreye alan bakanlık Enerji Verimliliği Stratejisi ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı doğrultusunda 2030 senesine kadar enerji tüketiminin yüzde 16 azaltılması ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunulması planlıyor.  Bu eylem planında kamu binaları ve sokak aydınlatmaları da yer alıyor. Kamu binaları için 2023 yılına kadar yüzde 15 tasarruf hedefi koyan bakanlık, kamu binalarının enerji faturalarında yıllık 1,1 milyar liralık tasarruf sağlamış oldu. Bu noktadan sonra ise 2024’ün hedefi 2 katına çıkarıldı. Kamu binalarına 2030 yılında kadar yüzde 30 tasarruf sağlanması hedefi koyuldu.  

1,2 Milyon LED Kurulumu Yapılacak

Tasarruf planı kapsamında sokak lambalarından genel aydınlatmada kapsamlı bir çerçevede LED’E geçiş programı yapıldı. 2030 yılına kadar genel aydınlatmada 1,2 milyon LED armatür kurulumu sağlanacak. Bu işlemlerin yapılması elektrik dağıtım şirketleri ve yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde ilerleyecek. Verimlilik başlığını değerlendiren Bakan Bayraktar; “Enerji verimliliği öncelikli gündem maddelerimizden biri. Enerji planlamalarımızda bu konu önemli bir yer tutuyor. Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Bu alanda yeni yatırımları destekleyeceğiz. 2030 yılı için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklarla aktif olarak çalışıyoruz” dedi.

Elektrik Üretimini Azaltmada Yapay Zekâ ve Dijitalleşmenin Yarattığı Etki Elektrik Üretimini Azaltmada Yapay Zekâ ve Dijitalleşmenin Yarattığı Etki

Editör: Semra Çakmak