FOTO: Aycan Baştimar

Kantec İ.K ve İdari İşler Yöneticisi

 Bir toplumun gerçek anlamda gelişmesi, tüm bireylerin eşit haklara sahip olduğu bir yapıda olmasıyla mümkündür. Ancak, günümüzde hâlâ bazı kesimler, özellikle de kadınlar, eşitlik ve adaletten tam olarak yararlanamamakta ve toplumsal olarak geri planda kalmaktadır. Türkiye'de de kadınlar, iş hayatında ve sosyal yaşamda hak ettikleri konumu tam olarak elde edememekte ve bu durum toplumsal eşitsizliğin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kantec olarak, robot teknolojisi üreten bir AR-GE şirketi olarak, kadın istihdamına ve eşitliğe olan desteğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz.

Özellikle iş hayatında, kadınların karşılaştığı dezavantajlı durumlar, onların istihdam edilme ve kariyer yapma olanaklarını kısıtlamaktadır. Kadın istihdamı, geçmişten günümüze kadar pek çok zorluğa rağmen ilerleme kaydetmiş olsa da hâlâ önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Kadınların iş gücüne katılımının düşük olması, genel iş gücü verimliliğini olumsuz etkilemekte ve toplumsal kalkınmanın önünde bir engel oluşturmaktadır. Kadın istihdamının artırılması ve kadınların hak ettikleri konuma gelmeleri için toplumsal bilinçlendirme büyük önem taşımaktadır. Özellikle Türkiye'de yasal düzenlemeler mevcut olmasına rağmen, birçok kadın haklarını bilmemekte ve işverenlerine karşı haklarını savunamamaktadır. Bu nedenle, kadınların kendi hakları konusunda bilinçlenmeleri ve bu haklarını savunabilecekleri platformlarda desteklenmeleri gerekmektedir.

Kütahya OSB’den Çevreye Anlamlı Katkı Kütahya OSB’den Çevreye Anlamlı Katkı

Kadınların iş hayatındaki varlığının ve katkılarının toplumun genel refahı için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve kadınları destekleyici politika ve programları yaygınlaştırmak, toplumsal kalkınmanın sağlanması açısından elzemdir. Ancak bu şekilde, kadınlar istedikleri kariyerleri yapabilecekleri, hak ettikleri saygınlığı kazanabilecekleri bir ortamda iş hayatına katılabilirler. Kadınların çalışma hayatındaki önemini ve toplumsal bilinçlendirme gerekliliğini vurgulamak, sadece bir adım atmaktır. Toplum olarak, kadınların hak ettikleri konuma gelmeleri için elimizden gelen her türlü desteği sağlamalı ve onların önündeki engelleri kaldırmalıyız.

Kadın istihdamına gerekli özveri ve destekte bulunulduğunda iş gücünde artışların ve kadınların potansiyellerinin tam olarak değerlendirileceği bir gerçektir. Ancak, bu potansiyelin ortaya çıkması için toplumun her kesiminden gerekli özveri ve destek sağlanmalıdır. Kadın istihdamının artırılması ve kadınların iş gücüne daha fazla katılımı için adımlar atılmalıdır. Eğitim imkânlarının artırılması, aile içi ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin olumsuz algıların değiştirilmesi ve iş yerlerinde eşit fırsatlar sağlanması gibi politikaların uygulanması gerekmektedir.

Kadınların iş gücüne katılımının artması, ekonomik büyüme ve sosyal refahın artmasına da olumlu katkı sağlayacaktır. Kadınlar iş gücüne katıldığında, üretkenlik artacak, şirketlerin ve ekonomilerin rekabetçiliği güçlenecek ve toplumun genel refahı artacaktır.

Bu nedenle, kadın istihdamını artırmaya yönelik politikaların oluşturulması ve uygulanması, sadece eşitlikçi ve adil bir toplumun inşası için değil, aynı zamanda ekonomik büyüme ve kalkınma için de hayati öneme sahiptir. Kadınların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymaları için gerekli olan ortamı sağlamak, herkesin çıkarınadır.

Editör: Semra Çakmak