SEMAVİ YORGANCILAR, YORGLASS'IN DİJİTAL DÖNÜŞÜM VİZYONUNU ANLATTI SEMAVİ YORGANCILAR, YORGLASS'IN DİJİTAL DÖNÜŞÜM VİZYONUNU ANLATTI

Türkiye'nin 2023 yılındaki en büyük 500 sanayi kuruluşu ISO Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından 25 Haziran'da açıklandı. 2023 yılında dünyada üretim ve ticaretin önemli ölçüde yavaşladığını ve büyümenin tarihsel ortalamalara göre zayıf kaldığını söyleyen Bahçıvan, yıl boyunca jeopolitik gerilimlerin yüksek seyrinin, dünya ekonomisinde derinleşen teknolojik rekabet, artan korumacılık ve kutuplaşma eğilimlerinin büyümeyi baskıladığına dikkat çekti. "Bu zayıflık dünya genelinde sektörel olarak sanayiyi, bölgesel olarak da Avrupa’yı olumsuz ayrıştırdı." diyen Bahçıvan, 2023 yılında sanayinin olumlu bir seyir izlemediğini dile getirdi.

ORTA-YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI ARTTI

Her yıl paylaşılan ve özet veriler içinde “Sanayide Teknoloji Yoğunluklarına Göre Yaratılan Katma Değer Dağılımı”nı incelediklerini söyleyen Bahçıvan, sanayinin düşük, orta ve yüksek teknoloji ile bağını en somut şekilde ortaya koyan bu verilerde son yıllarda genellikle durağan, değişmeyen bir seyir olduğunu fakat 2023 yılında Türkiye sanayisinde orta-yüksek ve yüksek teknolojiye doğru olumlu bir kırılma yaşandığını söyledi. Bahçıvan, "2022 yılına göre 2023 yılında, yüksek ve orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerin yaratılan toplam katma değer içindeki payını 4 puan artırması sanayimizin teknolojik dönüşümü adına umut vericidir." dedi.

ORTA-YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SANAYİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

2023 yılında yaratılan katma değer içerisinde en yüksek payı yine yüzde 33,9 ile orta-düşük teknoloji yoğunluklu sektörler alırken, bu grubun payı bir önceki yıla kıyasla 3,8 puan azalış gösterdi. Benzer şekilde düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı da 0,2 puan düşüşle yüzde 28,7’ye geriledi. Buna karşılık orta-yüksek teknolojili sanayiler grubunun payı 3,1 puan artışla yüzde 30,3’e yükselirken, yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 0,9 puan artışla yüzde 7,1 çıkarak belirli bir ivmelenmeye işaret etti.

Bahçıvan, bu sonuçlar hakkındaki değerlendirmesini ise şu sözlerle gerçekleştirdi: "Sonuç olarak orta-yüksek ve yüksek teknolojili sanayilerin toplam payının yüzde 37,4’e çıkarak şimdiye kadarki en yüksek düzeyine ulaşması, sanayi sektörümüz için uzun süredir arzu ettiğimiz teknolojik dönüşüm konusunda bizlere umut ışığı oldu. Yine de günümüzün dijital ve yeşil dönüşüme dayalı uluslararası rekabet ortamında bunun henüz bir başlangıç olduğu ve arttırılması için daha çok çaba sarf etmemiz gerektiği gerçeğini de göz ardı etmemeliyiz."

Editör: Ayşete Yavaş