banner1339
x

Tesislerde verimliliği arttırıyor

Anatek İskele Genel Müdür T. Tolga Üstün, müşterilerini iskele malzeme stoku ve iskele kurulum personeli istihdamı yükünden kurtararak, sadece kendi ana iş aktivitesine odaklandıkları dolayısıyla daha verimli bir operasyon içinde olmalarını sağladıklarını vurguluyor.

Tesislerde verimliliği arttırıyor
Enerji Zirvesi

Anatek İskele’nin faaliyetleri, hizmet verdiği sektörler hakkında bilgi verir misiniz?

Anatek İskele olarak işimiz; konut, köprü, havalimanı, AVM gibi bina ve sanat yapılarının inşası ile fabrika, rafineri, enerji santralları gibi endüstriyel tesislerin montaj, bakım ve onarımları esnasında müşterilerimizin ihtiyacına uygun olarak iş (çalışma) iskelesi kurulumu, malzeme kiralaması ve süpervizörlük hizmetleri vermek; farkımız ise bu hizmeti, uluslararası standartlara uygun olarak üretişmiş ve TSE tarafından sertifikalandırılmış iskele malzemesi ve gerekli tüm mesleki eğitimleri almış mesleki yeterlilik belgesi sahibi ekiple profesyonel bir anlayışla yapmaktır. 

İskele kurulumu, güvenlik açısından uzmanlık gerektiren bir iş alanı. Anatek İskele’nin bu konudaki hassasiyeti, avantajı nedir?

Ülkemizde ölümlü iş kazalarının büyük bir bölümü inşaat sektöründe yüksekte çalışmalar esnasında gerçekleşmektedir. Bu kazaların büyük bir bölümü de standartlara uygun olmayan iskelelerden düşme, diğer bir kısmı da iskele kurulumu sırasındaki güvensiz çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yeni İş Güvenliği Yasası ve ilgili mevzuatların yayınlanması ile hem kullanılması gereken iskele malzemesinin AB’de geçerli üretim standardına (TS EN 12810-1) haiz, hem de kurulum personelinin mesleki eğitimi alarak ve sertifikalandırılmış olması yasal gereklilik halini almıştır. Anatek, bu mevzuatın gereği ile kurduğu iskeleler üzerinde çalışacak kişilere en güvenli ortamı sunarak, kazaların en aza indirilmesi ile birlikte işlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Gündeminizde yer alan projeler ve bu projelere sağladığınız faydalar hakkında bilgi verir misiniz?

Gündemimizdeki önemli projelerden birisi halihazırda hizmet vermekte olduğumuz İstanbul Çöp Yakma Tesisi İnşaat Projesi’dir. Yatırımcısının İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ana müteahhit firmasının İsviçreli Hitachi Zosen Inova ile Makyol Ortaklığı’nın olduğu proje tamamlandığında Türkiye’de bir ilk, Avrupa’nın ise en büyük çöp yakma tesisi olacak. İstanbul Çöp Yakma Tesisi İnşaat Projesi tamamlandığında İstanbul’da oluşan evsel çöpün yaklaşık yüzde 15’i yakılarak bertaraf edilecek, böylelikle hem uzaklaştırma ve depolama maliyeti düşürülecek hem de yakılan çöpten elektrik enerjisi elde edilecektir. Anatek İskele olarak biz bu önemli projeye, projenin mekanik ve elektriksel montaj süresi boyunca iş iskelesi kurulum hizmeti vermekteyiz. Standartlara uygun iskele sistemlerimiz ve eğitimli personelimiz ile kurduğumuz iskeleler sayesinde hem tesisin inşası esnasında çalışanların güvenli bir ortamda çalışmasına imkân tanıyor hem de işin aksamdan, zamanında ve kaliteli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunuyoruz.

Tesisler iş yoğunluğunun fazla olduğu çalışma alanları. Bu projelerde çalışırken neye dikkat ediyor, nasıl bir fayda sağlıyorsunuz?

Özellikle endüstriyel tesisler 24 saat çalışan, iş yoğunluğunun çok fazla olduğu ve en küçük bir zaman kaybına tahammülü olmayan yerlerdir. Bu tesisler için zaman kaybı para kaybı anlamına gelir. Dolayısı ile bu tesislerin hem inşaat hem de işletme ve bakım süreçlerinin sorunsuz ilerlemesi büyük önem arz etmektedir. Bu sürecin bir parçası olan iş iskelesi kurulumu işinin de sürecin diğer ögeleri gibi hassasiyetle ele alınıp, standartlara uygun malzeme ve profesyonel bir anlayışla yürütülmesi gerekmektedir. Bu sayede tesisteki ekipman, tesisat ve montaj noktalarına güvenli bir şekilde ulaşılabilir ve üzerinde verimli çalışılabilir. 
Anatek İskele olarak biz müşterilerimizi iskele malzeme stoku ve iskele kurulum personeli istihdamı yükünden kurtararak, sadece kendi ana iş aktivitesine odaklandıkları dolayısıyla daha verimli bir operasyon içinde olmalarını sağlıyoruz.

Ayrıca iş sahasına malzeme ve personelimiz ile işin başında mobilize olup proje sonuna kadar sahada kalmak şeklinde bir çalışma tarzımız var. Dolayısıyla sahada işin kotarılması ve bir sonraki aşamanın planlanmasında ana kollardan biri olan iskele aktivitesinin her daim temsili ve yönetimi müşteri ile sürekli ve yerinde iletişim halinde sağlamaktayız. Bu da sahadaki gelişmeler doğrultusunda işe anında müdahale ile müşterilerimize daha planlı ve hızlı iş yapma fırsatı getirmektedir.  
 

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019, 16:34
YORUM EKLE

Aldağ

ECA

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını