KAYALAR, ENDÜSTRİYEL MUTFAKTA DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM KABİLİYETİ

Kayalar Mutfak Genel Müdürü Fatih Çağlıyan, “Kayalar, endüstriyel mutfakta üretim kabiliyeti, kalite yönetim sistemi ve Ar-Ge’si ile müşteri beklenti ve isteklerini karşılamaya hazır. Fark yaratacağız” dedi.

KAYALAR, ENDÜSTRİYEL MUTFAKTA DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM KABİLİYETİ
Endüstrideara

Sektörünün önde gelen firmalarından Kayalar Mutfak’ın Genel Müdürü Fatih Çağlıyan, ‘Toplam Kalite Yılı’ olarak ilan ettikleri 2022 yılında yeni ürünler ve Ar-Ge çalışmaları ile yenilik ve sürdürülebilir büyüme hedefleri olduğunu söyledi. Bu anlamda verimlilik çalışmaları, iyileştirme ve sürüdürülebilir  büyümeye yönelik WCM (Dünya standartında üretim) aktiviteleri planladıkladıkların ifade eden Çağlıyan, üretimde otomasyona yönelik faaliyetlerle katma değerli üretim yaparak fiyat ve kalite de fark  yaratacaklarını söyledi. Kayalar Mutfak Genel Müdürü Fatih Çağlıyan ile önümüzdeki döneme ilişkin proje ve hedefleri üzerine konuştuk...

Kayalar Mutfak’ta Genel Müdür olarak görev yapmaya ne zaman başladınız? Öncelikli hedefleriniz nelerdir?

Mart 2022 tarihinde Kayalar Mutfak bünyesine katıldım. 25 yıldır otomotiv ve farklı sektörlerde uluslararası ve yerli sanayisi anlamında görev aldığım ve tecrübe kazandığım yetkinliklerimi firmama aktarmak istiyorum. Özellikle kurumsallaşmasında etkin rol alarak Kayalar Mutfak'ı, tüm süreçleriyle dünya standartında üretim merkezi olan bir firmaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnsan odaklı, sürekli gelişmeyi teşvik edici, sürüdürülebilir, teknoloji ve teknik materyalleri iyi kullanan, kalitesi ile fark yaratan kısacası müşteri memnuniyeti ve paydaş mutluluğu yaratan bir şirket oluşumuna katkı koymak istiyorum.

Endüstriyel mutfak ürünlerinde ülkemizin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özellikle son dönemlerde ekonomilerin farklı boyutlara gittiği dünyamızda endüstriyel mutfak sektöründe Türkiye ve Türkiye’de üretim yapan firmalara güven artmıştır. Bu anlamda Türk endüstriyel mutfak sektörü, ihracaat ve yerli müşterilere ürün ve hizmet konusunda ciddi bir gelişme göstermiştir. Pandemi sonrası firmaların özellikle yeni projeler, sürdürülebilir üretim ve kalite bilinci ile önümüzdeki yıllarda ihracatta patlama yapmasını bekliyorum. Artık bu sektörün de diğer sektörlerde olduğu gibi markalaşarak müşteri taleplerine pozitif ve özel isteklerini de standart bir şekilde karşılayacak altyapı gelişimi ile liderliğe koşacağına inanıyorum. Bu anlamda Türk endütriyel mutfak sektörünün marka ve marketing yapılandırmasının proje yönetimi ile maliyet, kalite ve istenilen zamanda istenilen üründe pazarı domine edeceğine ve pazara yön veren bir sektör olacağına inanıyorum.

Ürün çeşitliliği, ithalat-ihracat dengesi, kalite standartları anlamında Türk endüstriyel mutfak ekipmanlarının durumu konusunda neler söylemek istersiniz?

Aslında dünyada ne üretiliyorsa bunu Türkiye’de de ürün çeşitliliği olarak görmek mümkün. Pazarda müşteri tercihleri, aslında özel istekleri ile çeşitlendiriliyor. Bu durum, müşteri profil ve portföyündeki çeşitliliği ve opsiyonel kullanımı arttırmaya devam edecektir. Burada önemli olan fiyat, kalite ve ürün ergonomikliği. Markanız ne kadar güçlü ise aslında ürün çeşitliliği, müşteri talepleri ile bir o kadar artış göstermekte. Türkiye ve Türk firmaları bence buna hazır ancak kalite açısından biraz daha yolumuz olduğunu düşünüyorum. Kalite bildiğiniz gibi bir yolculuk, bir kültür. Ve bu kültürü sektörümüzde daha yukarılara çıkarmak zorundayız. Sadece belge almak değil, ürün güvenilirliği hatta projelendirme döneminde yapılan risk analizleri, kalite seviyesi ve sıfır hataya ulaşma hedefi bence firma vizyonlarında birinci öncelik olması gerekmektedir.

Pandemi süreci ve yeni normal düzen sektörü ve firmanızı nasıl etkiledi? Bu yeni düzene ayak uydurma anlamında ne tür çözümler geliştirdiniz?

Pandemi aslında her sektörü etkiledi. Özellikle turizm sektörü ve yiyecek sektörü en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı. Fakat firmamızın bu dönemde yeni modeller ve ürün çeşitliliği konusunda aldığı önlemlerle aslında durmadan çalışmaya devam ettik. Yurt dışına bu dönemde ciddi ürünler gönderdik. Pandemiyi bir verimlilik ve yenilik olarak değerlendirip fırsata çevirdiğimizi düşünüyorum. Yıl hedeflerimizin üzerinde rakamla pandemi dönemini bitirdik diyebilirim.

2022 yılı planlarınız ve hedefleriniz noktasında neler söylemek istersiniz?

2022’ye yüzde 20’lik bir büyüme hedefi ile girdik. İhracatta önceki yılların üzerine çıkmayı istiyoruz. Yeni ürünler ve Ar-Ge çalışmaları ile aslında yenilik ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz var. Buna yönelik ilave personel istihdamları, verimlilik çalışmaları, iyileştirme ve sürüdürülebilir büyümeye yönelik WCM (Dünya standartında üretim) aktiviteleri planladık. Kayıplarımıza yöneldik. Üretimde otomasyona yönelik faaliyetlerle katma değerli üretim yaparak fiyat ve kalite de fark yaratacağız. Bu yılı ‘Kalite Yılı’ ilan ediyoruz. Toplam kalite yönetimi bilinci ve faaliyetlerimizle müşteri ve paydaş beklentilerimizi arttıracağız.

Dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon, ürün çeşitliliğini arttırma anlamında neler yapıyorsunuz?

Dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve yapay zekâ alanlarında değişen dünyaya biz de varız felsefemizle, özellikle veri ve büyük verinin yönetimi anlamında tüm sistemlerimizi Veri Yönetimi kapsamında yazılım programlarını sistemlerimize adapte ettik ve kullanıyoruz. Özellikle üretim verilerini anlık alabilmek, izlemek ve değerlendirmek İçin üretim alanlarında Andon /Kiosk gibi sistem alt yapılarını bu yıl içerisinde devreye alacağız. Robot vb. teknolojileri prosesimizde katma değer üretmek ve standart üretmek adına devreye alma çalışmalarına devam ediyoruz. Şirketimiz genelinde inovasyon projeleri ve çalışan fikirlerini hayata geçirmek üzere "Gelin fikrinizi birlikte hayata geçirelim" sloganımızla öneri sistemini devreye aldık .Burada çıkan her fikirin şirketimize maliyet, kalite, ürün çeşitliliği vb. konularda farklı ve çok sesli fikirlerle yenilikleri hızlıca devreya alacak ekosistemi devreye aldık. Ve bundan çok ümitliyiz. Kayalar, 2022 yılı son çeyreğinde Ar-Ge merkezi olacak. Bunun için çalışmalara başladık. Ür-Ge çalışmalarımızla da aslında İyileştirme ve yenilik çalışmalarına devam ediyoruz. Bu konularda şirketimize personel istihdamı da sağlamış olacağız. Benchmarking, fuarlar ve farklı modeller, versiyonlar, müşteri talepleri konularında proje alt yapımızı güçlendirerek müşteri beklentilerini çeşitlendireceğiz. Bunun için tasarım, proje, prototip çalışmalarımız devam ediyor.

İhracatta geldiğiniz son nokta ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleriniz nedir?

İhracatta da yine sektörümüzde liderliği hedefliyoruz. Pazar payımızı yüzde 20 büyütmek gibi bir hedefimiz var. Ve bu konuyu şirketin en üst çalışanından en alttaki çalışanına kadar benimseyerek bu yolda hızla ilerliyoruz. Özellikle soğutma ürünlerimizle farklı ülkeler ve farklı müşterilere ulaşma hedefimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir.

Ham madde tedariği, enerji başta olmak üzere artan üretim maliyetleri rekabet gücünüzü ne oranda olumsuz etkiliyor? Bu sorunların aşılması noktasında neler yapılmalı?

Üretim maliyetleri aslında 3 alanda ciddi artış gösterdi. Ham maddede artış gösterdi, termin zorluğu yaşattı, işçilik maliyetleri ciddi oranda arttı. Artık personel bulmakta zorlanır duruma geldik. Beklenti çok büyüdü. Elektrik, su ve doğal gaz fiyatlarındaki artışlarla birlikte enerji maliyetleri, tüm sektörlerde olduğu gibi bizim için de ciddi bir handikap oldu. Özellikle pandemi ve sonrası ham madde tedariği, gerek üreticiler gerekse de nakliye problemleri ile aslında ciddi bir sıkıntı yarattı. Alternatif tedarikçiler ve ülkelere yöneldik. Tabii bu arada ciddi fiyat artışları yaşadık. Ama pazara ve müşterilerimize karşı sorumluluklarımız nedeni ile hız kesmedik. Direkt tedarik yapacağımız kaynaklara ve bu kaynakların temin edilmesine yöneldik. Ham madde stok ve ham maddeyi artık kendimiz getirmenin alt yapısını çalışıyoruz. Şirket içerisinde enerji maliyetleri ve ham madde maliyetlerini minimize edecek Kaizen vb.aktivitelerle projeler yaparak burada verimlik yapmaya çalışıyoruz. Gereksiz kullanımların önüne geçmek için tüm personelle seferberlik ilan ettik neredeyse.

KAYALAR MUTFAK GENEL MÜDÜRÜ FATİH ÇAĞLIYAN KİMDİR?

1973 Karaman doğumlu olan Fatih Çağlıyan, öğrenimini 1992 yılında Bursa Anadolu Lisesi'den, 1998 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği’den, 2019 yılında York Üniversitesi-Executive MBA-Finans alanından mezun olarak tamamladı. İş hayatına 1999 yılında Tofaş'ta başlamış olup üretim, mühendislik, kalite ve proje alanlarında Türkiye-İtalya Fiat fabrikalarında yöneticiliklerde bulundu. İtalya'da PSA ve Fiat araç tasarım ve geliştirme projesinde üretim ve sanayileşme alanlarını temsilen çalışmalarda yer aldı. 2017 yılında Yenilikçi Yıldızlar kategorisinde ‘En Başarılı Tofaşlılar’ ödülünü aldı.2011-2015 yılları arasında Kıraça Holding bünyesinde Sirena Marine A.Ş’de Üretim Müdürlüğü, Mühendislik Müdürlüğü görevlerinde çalışmış olup, Türkiye’de ilk defa seri üretim tekne/yat üretimini gerçekleştirmiş grubun başında görev aldı. 2015-2020 yılları arasında Mefa Endüstri A.Ş. bünyesinde fabrika müdürlüğü, mühendislik direktörlüğü görevlerini üstlendi. Sözal Kimya A.Ş ‘de 2020-2022 yılları arasında Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak olarak görev aldı. 2022 Mart ayından İtibaren Kayalar Mutfak’ta Genel Müdür olarak görev yapıyor. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) gibi derneklerin çalışma gruplarında, komitelerinde bireysel çalışmalarına ve üyeliklerine devam ediyor. Kalite yönetim sistemleri ISO 16949, 9001, 14001, 45001,27001,10002,22163 iç ve dış denetçi belgelerine sahiptir. WCM Dünya Standartında Üretim Sistemlerinde ALTIN FABRİKA yolculuğunda önemli görevler üstlendi. Yalın Üretim,WCM,Endüstri 4.0, Operasyonel Mükemmellik,Otomasyon Otomatik Kontrol Uygulamaları, İnovasyon ve İş Mentorlüğü konularında çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babası olan Fatih Çağlıyan İngilizce, İtalyanca ve Almanca biliyor.


 
 

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022, 08:52
YORUM EKLE

Sensörmatik

Vefa

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını