Isı yalıtım kalınlıkları en az 2 kat artmalı

Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (EVEP) 2017-2023” Hedefleri Doğrultusunda ısı yalıtım kalınlıklarının en az 2 kat artması gerektiğini vurguluyor.

Isı yalıtım kalınlıkları en az  2 kat artmalı
Endüstrideara

Isı yalıtım sektörü nezdinde alınacak aksiyonlar, sektör dernekleri koordinasyonu ile yürütülmesi, tüm sektör paydaşları tarafından sahiplenilmesi ve devlet tarafından teşvik edilmesi gerektiğini belirten Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürüyor:


"Enerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükünün hafifletilmesi,enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedeflerimiz dikkate alındığında, enerji verimliliği ve paralelinde enerji tasarrufu ülkemiz için tüm paydaşların üzerlerine düşen iş ve sorumlulukları eksiksiz olarak, dikkatle ve ivedilikle ele alması gereken en önemli konuların başında gelmektedir.


Bu doğrultuda ilgili stratejik hedeflerin belirlenmesi, yol haritasının oluşturulması ve disiplinler-paydaşlararasındakikoordinasyonunveişbirliğininsağlanmasıamacıyla, 2007 yılındayürürlüğegirenEnerjiVerimliliğiKanunuilebaşlayandönüşümsürecininsürdürülebilirliğininteminiiçin, “EnerjiveTabiiKaynaklarBakanlığıYenilenebilirEnerjiGenelMüdürlüğü” tarafından hazırlanan ve yürütülecek olan“Ulusal EVEP 2017-2023”;
 Bina ve Hizmetler, Enerji, Ulaştırma, Sanayi ve Teknoloji Tarım olmak üzere 5 ana kategoride tanımlanan eylemler ile, 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedeflemektedir.
Isı Yalıtımı sektörü, her ne kadar sunduğu ürün ve hizmetler açısından bakıldığında EVEP kapsamında ele alınan 5 ana kategori için de çözümler üretse de, hem birincil enerji yoğunluğu, hem nihai enerji yoğunluğu ve hem de enerji verimliliği indeksleri açısından değerlendirildiğinde, “Bina ve Hizmetler” kategorisinde yarattığı etkinin, çok çok daha fazla olduğu ve önem arzettiği görülmektedir.


Türkiye’de bina sektörü son yıllarda hızla gelişmekte olup sektörün nihai enerji tüketimi 2000 yılında 19,5 MTEP iken %66 artarak 2015 yılında 32,4 MTEP değerine ulaşmıştır. Yıllık ortalama %4,4 enerji talep artışı gerçekleşen bina sektörünün nihai enerji tüketiminde ki payı ise %32,8 değerine ulaşarak sanayi sektörünün de önüne geçmiştir."
 

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 12:45
YORUM EKLE

Legend Art

İmmergas

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını