İNTEK KALIP DÖŞEME KALIBI ÇÖZÜMLERİ İLE LC WAİKİKİ LOJİSTİK DEPO PROJESİNDE!

İntek Kalıp ve İskele, LC Waikiki’nin Yalova Avrasya OSB’de yapımı devam eden lojistik depoları projesinin betonarme inşaat yüklenicisi Obitaş A.Ş. tarafından bu zorlu projede çözüm ortağı olarak tercih edildi.

İNTEK KALIP DÖŞEME KALIBI ÇÖZÜMLERİ İLE LC WAİKİKİ LOJİSTİK DEPO PROJESİNDE!
Endüstrideara

2021 yılı sonu itibari ile 34,1 Milyar TL net satış, 950 Milyon USD ihracat, 54 bin istihdam ve 1.200 mağaza sayısı ile Türkiye’nin tekstil devlerinden birisi olan LC Waikiki, 2023’e kadar Avrupa’nın en başarılı üç giyim markasından biri olma vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Yalova Avrasya OSB içinde sahip olduğu 300 bin m² arazinin üzerine, peyderpey yapılan lojistik depolar bu yatırımlardan birisidir.

Şu anda inşaatı devam eden B1 blok, 18 bin m² oturum alanına sahip, birinci katı betonarme, ikinci katı çelik olarak tasarlanmış bir yapıdır. Betonarme olan birinci kat 14,00 metre, kolonları dahil tamamen çelik olan ikinci kat ise 10,00 metre yüksekliğindedir. Birinci katta 755 cm yüksekliğinde betonarme bir asma kat mevcuttur. 18 bin m² büyüklüğündeki betonarme döşeme 30 cm kalınlığı ve 100 cm yüksekliğindeki kirişleri ile ağır bir döşeme olmasının yanında, 14,00 metre kat yüksekliği ile sıra dışı ve zorlu bir yapıdır. Bu tür ağır ve kat yüksekliği fazla olan betonarme döşemelerin kalıp ve kalıp iskelesi çözümleri, betonarme inşaatın verimli ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi açısından son derece önemlidir.

İntek, Avrupa standartlarına uygun ürünleri, bu ürünlerin hesap ve deneylerle belirlenmiş olan emniyetli taşıma kapasitelerine göre hazırladığı uygulama projeleri ve kullanım aşamasında uygulama ekiplerine verdiği eğitim desteği ile sektörün en güvenilen kalıp ve iskele markaları arasında yer almaktadır. Bu nedenle, projenin betonarme inşaat yüklenicisi Obitaş A.Ş. tarafından bu zorlu projede çözüm ortağı olarak tercih edilmiştir.

PROJEDE KULLANILAN İNTEK KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ:

- Döşeme Kalıbı ve İskelesi: A: 3.390 m²- H: 14 metre -HD 150 Masa Sistemi
Proje statik olarak birbiri ile benzer açıklık ölçülerine sahip bir kirişli döşemedir. Gerek açıklık ölçülerinin benzer olması gerekse kat yüksekliğinin 14,00 metre gibi çok büyük bir değer olması nedeniyle, döşeme ve kiriş kalıplarında HD 150 masa sistemi tercih edilmiştir.

-Kolon Kalıpları:
13 metre yüksekliğinde 120x120 cm ölçülerinde kolon kalıpları İnteva ahşap kirişli-çelik kuşaklı pano sistemi ile çözülmüştür. Obitaş’ın elindeki kolon kalıbı stokları kullanılmış, eksik malzemeler İntek tarafından tamamlanmıştır.

-HD 150 Masa Sistemi: 
Sistemi alt ve üst konstrüksiyon olarak iki bölüme ayırabiliriz. “Kalıp iskelesi” olarak da adlandırılan alt konstrüksiyon, "ana çerçeve" adı verilen kaynaklı çerçeveler, bunları birbirine bağlayan "çapraz gergiler", ince kot ayarının yapılmasını sağlayan "krikolu ayak" ve "krikolu başlıklardan” oluşmaktadır “Kalıp” olarak adlandırılabilen üst konstrüksiyonda, ana taşıyıcı (mahya) ve tali taşıyıcı (ızgara) olarak endüstriyel ahşap kirişler, beton gören yüzeyde ise plywood kullanılmaktadır. Sistemi oluşturan tüm bu elemanlar her sefer kurulup-sökülerek konvansiyonel olarak kullanılabildikleri gibi, bir ön montaj aşaması ile uygun ölçülerde birleştirilerek, işin sonuna kadar dağıtılmadan bir bütün olarak da kullanılabilirler. Bu ikinci yöntem “masa kalıp uygulaması” olarak adlandırılır. Endüstriyel kalıp sistemlerinin en verimli ve güvenli uygulamalarından birisi olan masa kalıp sisteminin, bu projede sağladığı bazı avantajlar aşağıda özetlenmiştir;

İş güvenliği seviyesi çok daha yüksekdir:
Sistemi oluşturan plywood, H20 ahşap kiriş ve kalıp iskelesi elemanlarını her sefer kurup-sökmek yerine, iş başlamadan önce bir ön montaj aşaması ile hazırlanan masaları sadece alt ve üst ayar millerinden bir miktar indirerek betondan kurtarıp, masa taşıma arabaları ile bir sonra kurulacağı bölgeye taşımak, daha güvenli bir yöntemdir. Yükseklik arttıkça masa sisteminin bu yöndeki faydası daha da ön plana çıkmaktadır.

İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar:
Her sefer ve daha zor şartlarda yapılması gereken işler, sadece ön montaj aşamasında ve çok daha güvenli bir ortamda yapıldığı için işçilikten ve zamandan tasarruf sağlanır.

Kontrolü kolaydır: Masa sisteminde, her sefer yerinde kurulup-sökülen iskele sistemine oranla operasyon sayısı, buna bağlı olarak da kontrol edilmesi gereken unsurların sayısı daha azdır. Operasyon sayısı azaldıkça insan faktörü ve hata yapma olasılığı da azalır.

Kalıp ve iskele malzemesini korur:
Kalıp ve iskele malzemeleri en çok söküm sırasında yıpranır. Masa kalıp sisteminin en önemli özelliklerinden birisi, bu yıpranmayı engelleyerek kalıp ve iskele malzemelerini çok iyi korumasıdır. Masa kalıp her durumda avantajlı olmayabilir. Ölçüler ve şekil açısından projenin uygun olmaması, vincin yeteri kadar zamanı olmaması, tekrar sayısının çok az olması gibi durumlarda, masa kalıp faydadan çok zarar getirebilir. Karar vermeden önce, tüm koşullar bir arada değerlendirilerek detaylı bir analiz yapılmalı ve toplam fayda hesaplanarak en doğru sistem seçilmelidir.

PROJE KÜNYESİ:

Projenin Adı:                
LC Waikiki/NivakGroup Yalova Avrasya OSB Lojistik
                                      Depo B1 Blok Yapım işi
Yatırımcı:                      LC Waikiki
Ana Yüklenici:             Nivak Yapı A.Ş
Alt Yüklenici:               Obitaş A.Ş
Projenin Yeri:               Avrasya Organize Sanayi Bölgesi-Yalova
Proje Başlangıç:          01.11.2021
Proje Bitiş:                   15.06.2022


          


 

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 08:51
YORUM EKLE

Sensörmatik

İmmergas

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını